Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022-2032

Luontoaskel terveyteen. Ulkoilijat juoksevat mäkeä ylös. Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
Kuva: Lahden kaupunki
Luontoaskel terveyteen -ohjelman logo.

Luontoaskel terveyteen -ohjelma on 10-vuotinen Lahden seudun terveys- ja ympäristöohjelma vuosille 2022–2032. Ohjelma yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet.

Suuret, toisiinsa kytkeytyneet haasteet niin ympäristössä kuin terveydessä viestivät kestämättömästä elämäntavasta.

Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaissairauksia ja niiden riskitekijöitä voidaan ehkäistä ja lievittää vahvistamalla luontoyhteyttä ja muuttamalla elintapoja. Asiantuntijoiden yhteistyöllä ja valituilla toimenpiteillä on mahdollista parantaa väestön terveyttä ja vähentää ympäristökuormaa.

Tavoitteena on luoda kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia vahvistavia palveluita, sekä edistää hyvinvointia hyödyntämällä päijäthämäläistä lähiluontoa ja viheralueita.

Lahti valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 pitkäjänteisen ympäristötyön vuoksi. Kun ympäristötyö yhdistetään tutkittuun tietoon, sekä toiminnallisesti kansanterveystyöhön ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen, syntyy kansalaisia entistä paremmin palveleva kokonaisuus.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa ovat mukana toteuttamassa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Lahden kaupunki sekä Lahden Yliopistokampus.

Mitä Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa tapahtuu?

Ajankohtaista:

Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa kehitetään terveellisiä, sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristön kannalta kestäviä arkea tukevia rakenteita ja käytäntöjä, jotka helpottavat vastuullisia elämäntapavalintoja.

Ohjelmalla on viisi tavoitetta, joiden toteutumista seurataan indikaattorien avulla:

 1. Kansansairauksien ehkäiseminen
 2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
 4. Terveys- ja ympäristötoimijoiden yhteistyö koulutuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä
 5. Taloudellinen vaikuttavuus

Ohjelmalla on neljä tehtävää, jotka läpileikkaavat ohjelman tavoitteet. Tavoitteisiin päästään, kun:

 • Ravitsemusta muutetaan terveellisemmäksi ja kestävämmäksi
 • Liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta lisätään
 • Asuinympäristön terveellisyyttä ja kestävyyttä parannetaan
 • Ihmisten monipuolista yhteyttä luontoon edistetään

Voit tutustua Luontoaskel terveyteen -ohjelman tavoitteisiin ja tehtäviin ohjelma-asiakirjasta.

Luontoaskel terveyteen –ohjelman teemaa edistetään useiden hankkeiden kautta. Hanketyöllä toteutetaan ohjelman tehtäviä ja edistetään ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tämän sivun alalaidassa voit tutustua ohjelman teemaan liittyviin hankkeisiin ja tieteellisiin julkaisuihin.

Luontoaskel terveyteen -ohjelman teemoista voit lukea ohjelman asiasisältöjen parissa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamista blogikirjoituksista sekä muista ohjelmaan liittyvistä artikkeleista.

Lue lisää

Yhteistyötahot

Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa ovat toteuttamassa yhteistyössä:

Ohjelmaa tukevat lisäksi tutkijat ja asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Suomen ympäristökeskukselta (SYKE), Luonnonvarakeskukselta (Luke) ja WWF Suomesta.

Yhteystiedot

Luontoaskel terveyteen -ohjelmakumppani Päijät-Hämeen hyvinvointialueen logo.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on
Luontoaskel terveyteen -ohjelman vastuukoordinaattori.

Riitta-Maija Hämäläinen, FT, MPH, LiTM, Kestävän kehityksen päällikkö
riitta-maija.hamalainen(a)paijatha.fi

Riitta-Maija Hämäläinen vastaa Luontoaskel terveyteen -ohjelman koordinoinnista.
Hanna Haveri, LKT, neurologian erikoislääkäri, Planetary Health -lääkäri
hanna.haveri(a)paijatha.fi

Hanna Haveri edistää terveydenhuollon näkökulmaa Luontoaskel terveyteen –ohjelmassa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat yhteistyön ja verkostojen rakentaminen terveydenhuollon sekä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä.
Taru Pietilä, VTM, projektisuunnittelija, Kestävän työmatkaliikkumisen hanke (Sycla)
taru.pietila(a)paijatha.fi
Luontoaskel terveyteen -ohjelmakumppani Lahden kaupungin logo.

Lahden kaupunki

Lahden kaupunki koordinoi Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa.

Päivi Sieppi, MMM (ympäristönsuojelu), Ympäristöneuvontapäällikkö
paivi.sieppi(a)lahti.fi

Päivi Sieppi vastaa Luontoaskel terveyteen -ohjelman jalkautuksen ja toimeenpanon koordinoinnista Lahden kaupungilla.
Luontoaskel terveyteen -ohjelmakumppani Lahden Yliopistokampuksen logo.

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus koordinoi Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa.

Minna-Maija Salomaa, KM, Pääsihteeri
minna-maija.salomaa(a)helsinki.fi

Minna-Maija Salomaa edistää yliopistojen ja korkeakouluyhteistyötä liittyen ohjelman teemoihin sekä yliopistotoiminnan alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen erityisesti opiskelijoiden ja yritysten yhteistyö ja tutkimuksen jalkautuminen Lahden alueelle. Hän on ohjelman ohjausryhmän jäsen.
Marju Prass, FM (ympäristöekologia), Asiantuntija
marju.prass(a)helsinki.fi

Marju Prass vastaa ohjelman toteutumisesta erityisesti alueen korkeakoulujen näkökulmasta. Hän kehittää yhteistyötä alueella toimivien korkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen/tutkimusorganisaatioiden välille sekä yrityksiin, kuntiin, järjestöihin että muihin sidosryhmiin.

Luontoaskel terveyteen -ohjelman teemaan liittyvät hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

BIWE – Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Aki Sinkkonen, aki.sinkkonen(a)luke.fi
Niina Malinen, niina.malinen(a)luke.fi

Kuvaus hankkeesta

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvoinnille. Kaupungeissa maankäyttö on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta, mikä heikentää kaupunkiekosysteemin toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja lisää immuunivälitteisten häiriöiden riskiä. BIWEssä palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia. Kaupunkilaisten kotipihojen ja asumisyksiköiden pihojen biologista monimuotoisuutta lisätään viimeisen tutkimustiedon mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Interventiopihoille istutetaan erilaisia mikrobistoltaan monipuolisia marja- ja puutarhakasveja, syötäviä sieniä tuottavia puunrunkoja sekä lahopuuta. Hiekkaleikki-tutkimuksessa selvitetään kasvi- ja maapohjaisen materiaalin vaikutusta allergisen, IgE-välitteisen atooppisen ihottuman lieventämiseen.

BIWE toteutetaan Lahdessa, Tampereella sekä Turun alueella ja pääkaupunkiseudulla vuosina 2021-2027. Hanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa BIOD-tutkimusohjelmaa.

Yhteistyötahot

Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Tampereen yliopistosta.

Caring Nature -hanke 2024-2026

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, kestävän kehityksen päällikkö, riitta-maija.hamalainen(a)paijatha.fi
Sara Ghazanfari, projektisuunnittelija, sara.ghazanfari(a)paijatha,fi

Kuvaus hankkeesta

Vihreä siirtymä on myös osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kestävää kehitystä ja tarvitsee toimintaa kehittäviä työkaluja ja soveltamista. Caring Nature -hanke tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen erilaisten toimintatapojen ja työkalujen kokeilujen kautta.

Hankkeessa kokeillaan hiilidioksipäästöjen vähentämistä rakentamisessa, tekoälypohjaisessa energian-hallinnassa, jätevesipäästöjen ja lääke- ja elintarvikehävikin vähentämisessä, sekä digipalveluja lisäämisessä. Hankkeessa kokeillaan myös henkilöstön sitoutumista osallistavien menetelmien avulla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset, päättäjät ja rahoittajat tarvitsevat kehyksen vaikutusten mittaamiseen elinkaariarvioinnin ja -kustannusten, sekä kestävän rahoituksen arviointimalleilla, joiden avulla vastuullisuusraportointia kehitetään EU:n yritysvastuuraportoinnin direktiivin (CSRD) mukaiseksi.

Yhteistyötahot

Hankkeessa on mukana viisi sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiota, viisi innovoivaa pk-yritystä, yksi standardointilaitos, kaksi rakennusalan toimijaa ja viisi yliopistoa ratkaisemassa hiilipäästöjen vähentämistä 10 erilaisella ratkaisulla ja 33 kokeilussa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue toteuttaa joitakin ratkaisuja ja osallistavien menetelmien kokeiluja.

Climate Campaigners

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Jenni Rahkonen, jenni.rahkonen@lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Kansainvälisessä Climate Campaigners -tutkimushankkeessa kehitetään ilmastosovellus, joka tarjoaa lahtelaisille mahdollisuuden seurata omaa henkilökohtaista hiilijalanjälkeä ja tehdä arjen ilmastotekoja. Maksuton ilmastoappi seuraa arkisten valintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Sovellus tarjoaa käyttäjilleen päivittäisiä haasteita, joita tekemällä saa reaaliajassa tietoa ilmastotekojen vaikutuksesta omaan hiilijalanjälkeensä.
Esimerkiksi arkiliikuntaa edistämällä voidaan vaikuttaa myönteisesti niin hyvinvointiin kuin ympäristöön.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa asukkaille ja osallistaa heidät mukaan ilmastotyöhön. Hankkeessa kerätään myös tutkimustietoa, jota viedään hankkeen päätyttyä päätöksentekoon eri tasoilla. Kullekin hankkeen osallistujakaupungille räätälöidään toimenpiteitä CO2-päästöjen hillitsemiseksi. Lahdessa pureudutaan erityisesti kestävään liikkumiseen ja energiankulutukseen.

GoGreenNext -hanke 2024-2026

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, kestävän kehityksen päällikkö, riitta-maija.hamalainen(a)paijatha.fi

Kuvaus hankkeesta

GoGreenNext -hanke tarjoaa kattavan näyttöön perustuvan politiikkalähtöisen lähestymistavan ekosysteemin ja ihmisten terveyden välille. Ilmastonmuutoksen seurauksen ennustetaan riskien lisääntyvän ja ohittavan maapallon kriittisen sietokyvyn. Luontopohjaisilla ratkaisuilla suojellaan, hoidetaan kestävästi ja ennallistetaan ekosysteemejä, jotka hyödyttävät sekä ihmistä että luontoa. Kaupungeissa alttius ilmastonmuutokselle ja ympäristön pilaantumiselle on suuri tiheän asutuksen, kriittisen infrastruktuurin ja sosioekonomisten erojen vuoksi eri yhteisöissä. Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edistäminen tarkoittaa kauaskantoista muutosprosessia, joka säilyttää biologisen monimuotoisuuden ja varmistaa sosiaali-sen oikeudenmukaisuuden. GoGreenNext käsittelee biologisen monimuotoisuuden, ilmaston ja planeetan terveyden välistä yhteyttä ja tuottaa positiivisia politiikan ja kaupungin/alueen pilottituloksia neljällä luonnonmaantieteellisellä alueella eri puolilla Eurooppaa.

Yhteistyötahot

17 yhteistyötahoa, Maynooth University, Irlanti johtaa konsortiota. Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Helsingin yliopisto mukana hankkeessa.

GoGreenRoutes

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Taru Suutari, taru.suutari(at)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Hanketta rahoittaa EU Horisontti 2020 -ohjelma, jossa on laaja yhteistyöverkosto edistämässä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa luonnon hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää ja edesauttavaa potentiaali osana kokonaisvaltaista terveyttä. Hankkeessa on mukana kuusi eurooppalaista kaupunkia, joissa toteutetaan pieniä ja isompia luonnon hyvinvointia edistävää pilottia. Käytännössä pilottia testataan, jotta sitä voidaan toteuttaa missä tahansa muussa kaupungissa. Lahden kaupunki toteuttaa Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistölle terveysmetsä-konseptia Kintterön alueella. Terveysmetsän toivotaan toimivan palauttavana hengähdyspaikkana niin sairaalan työntekijöille kuin asiakkaillekin ja se on vapaasti myös asukkaiden käytettävissä.

Yhteistyötahot

40 yhteistyötahoa. Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulu

Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruoalle

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Ulla Hoppu, ulla.hoppu(a)helsinki.fi
Marju Prass, marju.prass(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruoalle -hanke kokoaa yhteen yritykset, tutkijat ja muut toimijat uusien, ravitsemukseen ja planetaariseen terveyteen liittyvien haasteiden ja ratkaisujen pariin. Hankkeessa kehitetään monialaisen TKI-työskentelyn mallia ja fasilitoidaan tutkittuun tietoon pohjautuvien ratkaisujen luomista terveelliseen ja kestävään ravitsemukseen ja ruokajärjestelmään. Hankkeen varsinaisina toimina ovat tarpeiden kartoitus sekä tutkijoiden ja tietoa hyödyntävien yrityksien ja muiden organisaatioiden matching. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana kokeiluna ja sen rahoittaja on Päijät-Hämeen liitto.

Yhteistyötahot

Hankkeen toteuttaa Lahden Yliopistokampus yhteistyössä Helsingin yliopiston ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kaupunkimetsien virkistyskäyttötutkimus

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Yhteyshenkilö Lahdessa
Päivi Sieppi, paivi.sieppi(at)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Luonnonvarakeskus toteuttaa kaupunkimetsien virkistyskäyttötutkimuksen, jonka kahteen työpakettiin Lahden kaupunki osallistuu.

Lahdessa toteutetaan tutkimus ulkoilijoiden hyvinvoinnin, virkistysarvojen ja metsän monimuotoisuusarvojen sovittamisesta yhteen.

Tässä tavoitteena on tunnistaa, millaiset metsän rakennepiirteet palvelevat sekä ihmisen hyvinvointikokemusta että monimuotoisuutta sekä millaisia synergioita tai ristiriitoja tähän liittyy.

Tutkimusmetsäkohteet sijaitsevat Ahtialassa, Patomäessä ja Pirttiharjulla.

Toinen tutkimus on metsien kulutuskestävyyden arvioinnista ja ennustamisesta. Tässä tavoitteena on
selittää kaupunkimetsien kulumisalttiutta metsän ominaisuuksien ja maisematekijöiden avulla.

Tutkimushankkeen kestoaika on 2023-2025.

Kestävän työmatkaliikkumisen hanke (Sycla)

1.6..2023 – 31.5.2025

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Katja Ojala, projektipäällikkö, katja.ojala(a)lahti.fi
Taru Pietilä, projektisuunnittelija, taru.pietila(a)paijatha.fi

Kuvaus hankkeesta

Kestävän työmatkaliikkumisen hankkeen (Systemic change towards sustainable commuting in Lahti, Sycla) tavoitteena on edistää kestävää työmatkaliikkumista Lahden kaupungissa. Kestävällä työmatkustamisella tarkoitetaan työmatkoja, jotka taitetaan pääasiassa kävelyä, polkupyörää ja julkista liikennettä suosien. Siirtymä yksityisautoilusta kestävämpiin kulkumuotoihin vähentää työmatkustamisen ympäristövaikutusta, sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, sekä työnantajien ja työntekijöiden kanssa kestävää työmatkustamista tukevia rakenteita ja käytäntöjä. Hankkeessa pilotoidaan työntekijälähtöisesti erilaisia keinoja edistää kestävää työmatkaliikkumista yrityksissä. Lisäksi hankkeessa tuetaan siirtymää kestävämpiin kulkumuotoihin viestinnän keinoin organisaatioiden sisällä ja laajemmin Päijät-Hämeessä.

Kestävän työmatkaliikkumisen hankkeen tavoitteisiin kuuluvat:

 1. liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen
 2. työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 3. parantunut yhteistyö ja tiedonkulku eri sidosryhmien välillä
 4. työpaikkojen saavutettavuuden edistäminen

Hankkeen rahoittajana toimii NetZeroCities -konsortio.

Yhteistyötahot

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden alueen yrityksiä

Kesäkoulu planetaarisen terveyden teemalla: Co-design Better Urban Living and Well-being

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Sari Horn, sari.horn(a)lut.fi
Kaisa Vuorivirta, kaisa.vuorivirta(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Kesäkuussa 2024 järjestetään jo kolmatta vuotta Lahdessa kahden viikon mittaista kansainvälistä kesäkoulua, jossa käsitellään planeetan rajoja ja ihmisen ympäristövaikutuksia, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutoksien aiheuttamia haasteita ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille, ml. terveydenhuollolle. Lisäksi käsitellään ratkaisuja, jotka samanaikaisesti parantavat ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia ja planetaarista terveyttä. Esimerkiksi vaikuttavammalla kulutuskäyttäytymiseen, kaupunkisuunnitteluun, liikkumiseen, ravitsemukseen ja matkailuun voidaan lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kesäkouluun osallistuu n. 60 kansainvälistä opiskelijaa (ml. suomalaisia), joiden koulutustausta vaihtelee ympäristöaloista tekniikkaan, liike-elämään, muotoiluun ja terveydenhuoltoon.

Yhteistyötahot

Kesäkoulua järjestävät LAB-ammattikorkeakoulu ja Lahden Yliopistokampus. Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, LUT yliopisto ja mm. Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Lisää liikettä liikuntaneuvonnasta -hanke

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Sanna-Maija Nurminen, liikuntapalveluvastaava
sanna-maija.nurminen(a)lahti.fi / 040 7029236

Helena Kämäräinen, liikuntaneuvoja
helena.kamarainen(a)phlu.fi / 040 55 44 4647

Kuvaus hankkeesta

Lisää liikettä liikuntaneuvonnasta -hanke (2023-2025) edistää liikuntaa ja hyvinvointia lasten, nuorten ja perheiden keskuudessa. Uusi resurssi täydentää Lahden kaupungin jo olemassa olevaa työikäisten liikuntaneuvonnan palveluketjua. Kaupungin strategian mukaisesti tavoitteena on kestävästi hyvinvoiva lahtelainen.

Planetaarinen terveys ja kestävyysteema näkyvät mm. viestinnässä sekä liikuntaneuvonnan palveluprosessissa. Liikuntaneuvonnassa huomioidaan asiakkaan hyvinvointi aina yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Liikkumisen lisäksi keskustellaan unesta, palautumisesta, ravitsemuksesta sekä muista hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Hankkeesta vastaa Lahden kaupungin liikuntatoimi. Rahoitus hankkeeseen on saatu Aluehallintovirastolta.

Yhteistyötahot

Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry
Paikalliset liikuntaseurat ja yhdistykset
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Liikuntaneuvonnan kuntatyöryhmä
Nuorisopalvelut
Kouluterveydenhuolto
Puolustusvoimat

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL)

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

FT Ilari Sääksjärvi, ilari.saaksjarvi(a)utu.fi
Lahdessa TkT Ville Uusitalo, ville.uusitalo(a)lut.fi

Kuvaus hankkeesta

BIODIFUL on liike, jonka taustalla on tutkimushanke, jossa ehkäistään luonnon köyhtymistä laajalla systeemitason muutoksella eli luonnon monimuotoisuutta kunnioittavalla johtajuudella niin kulutuksessa, liiketoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa.

Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön.

BIODIFUL nojaa monimenetelmäiseen tutkimukseen ja laajaan yhteiskunnalliseen verkostoon. Neljän yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostama monitieteinen konsortio tuo yhteen luonnon- ja ihmistieteet (muun muassa biodiversiteettitutkimus, kestävyystiede, ympäristöjohtaminen, johtajuus, kuluttajatutkimus ja markkinointi, tulevaisuudentutkimus ja ruokatieteet).

Hankkeen tavoite on luoda systeeminen, yhteiskunnallinen muutos yhteistyöverkoston kanssa.

Yhteistyötahot

Hanketta toteuttavat Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto ja LUT-yliopisto. Lisäksi hanke muodostaa laajan yhteistyöverkoston yhdessä useiden organisaatioiden kanssa. Tutkimushankkeen on rahoittanut Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset – tutkimus kaupunkinuorista (NATUREWELL)

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Riikka Puhakka, riikka.puhakka(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Kaupungistumisen myötä elämäntapamme ovat muuttuneet fyysisesti passiivisemmiksi. Lasten ja nuorten ohjaamaton vapaa-ajan liikkuminen ulkona on vähentynyt samalla kun tietokone- ym. ruutuaika on kasvanut. Yhä useampi on ylipainoinen, joka voi johtaa kroonisiin sairauksiin. Toisaalta allergiat, astma ja autoimmuunisairaudet ovat lisääntyneet kaupungistumisen myötä. Keskeinen syy tähän on arkisten luontokontaktien vähentyminen, mikä on samalla vähentänyt immuunijärjestelmän kehitystä edistävää altistusta mikrobeille. Luontokontaktit lisäävät myös ihmisten hyvinvointia. Tässä hankkeessa tutkitaan luontokosketuksen vaikutuksia kaupunkilaisnuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Vertailtavaksi on valittu kolme ulkoilumuotoa: kävelyä edellyttävän mobiilisovelluksen pelaaminen, geokätköily ja retkeily. Tavoitteena on löytää nuoria houkuttelevia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan lisätä mahdollisuuksia luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen laajamittaiseen saavuttamiseen.

Yhteistyötahot

Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta johtaa Helsingin yliopiston dosentti Riikka Puhakka.

Luontolähete

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Yhteyshenkilö Lahdessa
Päivi Sieppi, paivi.sieppi(a)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Luontolähete – vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu kunnissa” on Luonnonvarakeskuksen toteuttama hanke, johon Lahden kaupunki osallistuu.

Luontolähete-hankkeessa lisätään vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen käyttöä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Kuntien työntekijät yhteistyötahoineen saavat hankkeen myötä tietoa ja käytännön kokemusta kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa luontoperustaisesti. Koulutusten, luontolähetepilottien ja niistä tehtävän arvioinnin avulla tuotetaan uutta tietoa luontoavusteisuuden hyödyistä ja soveltamismahdollisuuksista kunnissa.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2024–2026. Pilottikaupunkeina sekä osarahoittajina ovat Kajaani ja Lahti. Hankkeen tulokset ja viestintämateriaalit tulevat kaikkien kuntien saataville.

Maistuva ilmastoruoka

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Päivi Sieppi, paivi.sieppi(at)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Maistuva ilmastoruoka -hankkeen tavoitteena on lieventää nuorten ennakkokäsityksiä ja asenteita kasvisruokia kohtaan. Nyt linjaston kasvisruokaa päätyy kouluissa paljon hävikiksi pelkästään nimen vuoksi. Hankkeessa nuoret valmistavat kotitaloustunneilla eri kasviproteiineista ruokia, maistavat niitä ja äänestävät parhaimmin maistuvat ruuat jatkokehitykseen Päijät-Hämeen Ateriapalveluille. Hankkeessa lasten ja nuorten osallistuminen on avainasemassa. Tärkeää on, että Ateriapalvelut saa suoraan palautetta nuorilta heille maistuvien kasvisruokien kehittämiseen. Oppilaskuntien kautta mallinnetaan ruokaosallisuus koko kouluun.

Hankkeen kestoaika on 1.11.2023 – 15.9.2024. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta.

Yhteistyötahot

Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

One Health 4 Cities

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Päivi Sieppi, paivi.sieppi(at)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Hanke on URBACT IV -ohjelman verkostohanke, jonka toteutus on 1.6.2023 – 31.12.2025. Hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksän kaupunkia eri puolilta Eurooppaa. Suomesta Lahden lisäksi on mukana Kuopio.

Tämä kaupunkien verkosto haluaa kehittää parhaat käytännöt, työkalut ja menetelmät, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen One Health (yhteinen terveys) -lähestymistavan sisällyttämisen kaupunkien strategioihin ja toimenpiteisiin.

Luontoaskel terveyteen -ohjelman sisältö vastaa One Health tai Planetary Health -käsitteitä. One Health on kokonaisvaltainen käsitys ihmisten ja eläinten terveyden ja ekosysteemin suojelemisen välisen yhteistyön välttämättömyydestä. Planetaarinen terveys on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus.

Yhteistyötahot

Yhdeksän eurooppalaista kaupunkia, hankkeen koordinoija Lyon

Sukupolvien ruokakäsitykset

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Ilkka Pietilä, ilkka.pietila(a)helsinki.fi
Katarina Blomqvist, katarina.blomqvist(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Ruokavalintoja koskevassa tutkimuksessa on todettu, että sukupolvien välillä on merkittäviä eroja muun muassa siinä, miten kulutusvalinnoissa otetaan huomioon ruoan terveellisyys, luonnonmukaisuus sekä kestävä tuotanto. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten perhesukupolvet tulkitsevat toistensa erilaisia ruokatottumuksia ja -valintoja, sekä millä tavoin sukupolviäly ja -tietoisuus voivat käsitteinä auttaa hahmottamaan erilaisia näkökulmia ruokavalintoihin. Tutkimuksen aineistona on kolmen peräkkäisen perhesukupolven (isovanhemmat, vanhemmat ja lapsenlapset) haastattelut, joita on kerätty Lahden alueella. Ruokavalintojen sukupolvieroja koskevan tietoisuuden lisääminen tuottaa sosiaalista kestävyyttä tilanteessa, jossa ruokaa koskevat valinnat ovat yhä useammin yhteiskunnallisen keskustelun aiheena.

Transformative Cities – Uudistuvat kaupungit

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Christopher Raymond, christopher.raymond(a)helsinki.fi
Anna Ahdekivi, anna.ahdekivi(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Hankkeessa hahmotetaan uusia tapoja suunnitella ja hallinnoida kaupunkeja niin, että ne edesauttavat hiilineutraaliuden saavuttamista, luonnon monimuotoisuuden vaalimista sekä kestäviä elämäntapoja vuoteen 2030 mennessä. Hanke pitää sisällään kestävän liikkumisen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä ihmisten hyvinvoinnin. Elintapoja tutkitaan aktiivisen kartoittamisen työkalujen avulla (esim. osallistuva paikkatieto ja hyötypelit). Näitä hyödynnetään yhdessä passiivisen kartoittamisen tekniikoiden, kuten ihmisten liikkumisesta kerättävän massadatan kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimus toteutetaan Lahdessa, Oulussa, Helsingissä ja Espoossa. Lahdessa keskitytään aktiivisen liikkumisen edistämiseen.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin – NextGenerationEU -instrumentista ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia.

Yhteistyötahot

Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Helsingin yliopistolta, Aalto-yliopistolta, Turun yliopistolta, Oulun yliopistolta, Itä-Suomen yliopistolta sekä ETH Zürich korkeakoulusta.

Menneet hankkeet

Hiilijalan- ja –kädenjäljen kartoitus Päijät-Sotessa 2021-2022

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, Kestävä kehitys, riitta-maija.hamalainen(a)paijatha.fi

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Soten hiilijalan- ja hiilikädenjälkeä on kartoitettu Päijät-Soten palvelutuotannossa, jotta voidaan vähentää päästöjä ja ilmastovaikutuksia sekä täydentää Lahden kaupungin ja maakunnan hiilineutraalisuustavoitetta 2025 ja sen saavuttamista.

Yhteistyötahot

Päijät-Soten toimialat ja FCG

Luonto elvyttää -hanke

1.1.2023 – 31.12.2023

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Hankkeen projektikoordinaattorina toimi Jani Sore.

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Hämeen liiton AKKE-rahoituksella toiminut hanke, jonka toteuttajana oli Lahden kaupunki. Hankkeen kohderyhmänä olivat yli 30-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Hankkeen tavoitteet:

 1. Saada pysyvää muutosta henkilöiden elämänhallintaan ja hyvinvointia tukevaan tekemiseen.
 2. Vähentää osallistujien sote-palveluiden tarvetta pitkällä aikavälillä
 3. Parantaa osallistujien asemaa työmarkkinoilla.
 4. Löytää ja kehittää käyttökelpoisia sekä pysyviä toimintamalleja työllisyysprosesseihin ja yhteistyöhön eri organisaatioiden välillä.
 5. Kehittää luontoperustaisia menetelmiä voimaantumisen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Neuvolakoulutus

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Mikaela Grotenfelt-Enegren, mikaela.grotenfelt(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen neuvoloiden terveydenhoitajille ja lääkäreille järjestettiin koulutuskokonaisuus, jossa käsiteltiin kestävyysajattelua sekä kestävyysaiheiden yhteyksiä terveyden edistämistyöhön. Koulutuksen järjesti Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto ja LSV ry:n ympäristö- ja kestävyysasiantuntijat yhdessä ympäristötunteisiin erikoistuneen Tunne ry:n kouluttajien kanssa. Koulutuskokonaisuus käsitti luento-osuuksia sekä työpajatyöskentelyä, joiden avulla tarjottiin henkilökunnalle uusia tapoja kestävyysaiheiden esille ottamiseksi neuvolan asiakkaiden kanssa sekä valmiuksia kohdata erilaisia ilmasto- ja ympäristömuutokseen liittyviä tunteita.

Yhteistyötahot

LSV ry, Tunne ry, Lahden kaupunki

Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Hämeessä

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Minna Aho, minna.aho(a)paijatha.fi
Riitta-Maija Hämäläinen, Kestävä kehitys, riitta-maija.hamalainen(a)paijatha.fi

Kuvaus hankkeesta

Vuonna 2022 toteutetussa hankkeessa kokeiltiin viittä erilaista tapaa edistää Päijät-Soten työntekijöiden liikkumista:

 1. pyöräilyä työmatkaliikenteessä työsuhdepyörillä
 2. työmatkalippujen käyttöä joukkoliikenteessä
 3. työpäivän aikaisen työmatkaliikenteen tekemistä yhteiskäyttöisillä kaupunkisähköpyörillä (Mankelit), ja
 4. työpäivän aikaisen työmatkaliikenteen tekemistä sähköpotkulaudoilla ja
 5. leasing-sähköpyöriä kotihoitopalveluissa

Lisäksi hankkeessa vaikutettiin eri viestinnän keinoin käyttäytymisen muutokseen ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin siirtymistä Päijät-Sotessa. Kokeiluun osallistuneilta kerättiin käyttäjäkokemuksia ja tietoa jatkosuunnittelun tueksi työhyvinvoinnin, palautumisen, liikkumisen edistämisen ja kestävän työmatkaliikenteen vahvistamiseksi.

Yhteistyötahot

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, LAB Ammattikorkeakoulu, LUT yliopisto, Lahden kaupunki, palveluntuottajat

Pyörämatkailijan Päijät-Häme

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Päivi Tommola, paivi.tommola(a)lab.fi

Kuvaus hankkeesta

Hanke keskittyi kestävän kehityksen periaatteet huomioivaan lähimatkailuun. Sen tavoitteena oli vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa koottiin yhteen Päijät-Hämeen pyörämatkailusta kiinnostuneet toimijat ja kehitetään uudenlaista teemapohjaista yhteistyötä pyörämatkailuun.

Yhteistyötahot

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto 2014-2020 ja se toteutetaan 1.8.2021-31.7.2023.

Tiedosta kestävämmät kulkuneuvot

Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot

Emma Marjamäki, emma.marjamaki(at)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Nuorten kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen etsittiin vaikuttavia toimenpiteitä vuonna 2022 toteutetussa hankkeessa, jossa koottiin olemassa oleva kouluikäisten liikkumistapoihin liittyvä tieto, päivitettiin tietopohja toistamalla koulumatkakysely sekä tarkasteltiin kerättyä aineistoa yhdessä nuorten terveysdatan ja aktiivisen liikkumisen talousvaikutusten kanssa. Aineistoa täydennettiin myös keräämällä nuorilta kokemustietoa kävelyn ja pyöräilyn esteistä ja kannustimista käymällä kolmen koulun 8. luokkalaisten kanssa yhteensä kymmenen skididialogi-keskustelua.

Tiedot koottiin selvitykseksi, joka esittelee erilaisia tapoja vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn suosioon nuorten keskuudessa. Löydetyistä toimenpiteistä testattiin kokeiluina kolmea Lahden ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Yhteistyötahot

Hanke sai rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hankkeesta vastasi Lahden kaupunki ja diplomityö valmistui LUT-yliopistossa.


Luontoaskel terveyteen -ohjelman teemaan liittyvät julkaisut

Luontoaskel terveyteen -ohjelma. Ohjelman yhteistyökumppaneiden logot. Päijät-Hämeen hyvinvointialue.