Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan kuuluu 13 jäsentä. Lautakunta:

 1. toimii hyvinvointialueesta annetun lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
  vastuutahona
 2. valmistelee aluehallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategisia
  linjauksia
 3. antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista
 4. valmistelee aluehallitukselle aluevaltuustolle vuosittain annettavan raportin asukkaiden
  hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä
 5. valmistelee aluehallitukselle esityksen alueelliseksi hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi
 6. edistää kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä yhdyspintatyöhön liittyvää
  yhteistyötä
 7. edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
  vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
PuolueJäsenPj.Varajäsen
KOKPentti LampiPj.Mona Pyykkönen
KOKMikko LavoniusAnne-Maria Karjalainen
KOKTimo ErkkiläMarkku Yli-Kaitala
KOKMinna HeikkinenPetri Marjamäki
SDPSinikka RuuskaRaila Viljamaa
SDPToini Louekoski-HuttunenEira Leino
SDPJuha HalmeVpj.
KESKHanna HasalaSirkka-Liisa Papinaho
KESKHilkka KemppiEevakaisa Lehtosalo-Lönnberg
PSSari SikkiläJohanna Ekman
PSAki MarkkolaPetri Palo
PRO LAHTIKalle AaltonenPekka Pyykkö
VAS/VIHRAnna Kaisa KupiainenHarri Pikkarainen
29.8.2024 järjestetään hyte-neuvottelut. Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.  Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.