Blogi: Planetaarinen terveys hyvinvoinnin tukena

Planetaarinen terveys voi käsitteenä olla monelle uusi, mutta yksinkertaisimmillaan termin voi käsittää kaiken elävän yhteisen hyvinvoinnin edistämisenä. Sillä viitataan ihmisten ja ympäröivän luonnon vahvaan keskinäiseen yhteyteen.

Planetaarisen terveyden periaatteiden mukaisesti toimien voi samanaikaisesti edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä, sekä parantaa omilla toimilla ympäristön tilaa.

Vastuulliset elämäntapavalinnat edistävät kestävää hyvinvointia

Elämäntapavalinnat ovat avainasemassa planetaarisen terveyden mukaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kestävät kulkumuodot, kuten kävely ja pyöräily, lisäävät fyysistä aktiivisuutta ja edistävät säännöllisinä omaa terveyttä. Esimerkiksi työmatkojen taittaminen kävellen tai pyörällä vahvistaa lihaksia, hengityselimiä ja mieltä, edistäen palautumista työstä. Samalla liikkumisesta koituvat päästöt vähenevät, joka puolestaan edesauttaa elämistä maapallomme kantokyvyn rajoissa.

Tasapainoisella ruokavaliolla on myös tärkeä rooli oman hyvinvoinnin edistämisessä. Planetaarisen terveyden mukainen ruokavalio on kasvisvoittoinen ja ravitsemussuosituksia seuraava, ja rasittaa vähemmän ympäristöä.

Erilaiset luontokohteet eivät ole pelkästään arvokkaita itsessään ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta niillä on myös tärkeä rooli palautumisen edistämisessä. Monipuolisia luontokohteita, kuten puistoja, metsiä, rantoja ja peltoaukeita voi hyödyntää virkistykseen, retkeilyyn ja rentoutumiseen. Pelkästään metsässä liikkuminen edistää elpymistä eli stressitilasta palautumista.

Omaa luontokontaktia voi hoitaa esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyydessä sijaitsevassa terveysmetsässä, jossa voi hyödyntää erilaisia harjoitteita toimintapisteillä sekä nauttia lammen rannasta, metsästä ja luonnonsuojelualueesta. Terveysmetsää voi erityisesti hyödyntää työhyvinvoinnin edistämiseen keskussairaalan henkilökunta ja asiakkaat hoidon tukena mahdollisuuksien mukaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella edistetään planetaarista terveyttä Luontoaskel terveyteen -ohjelman kautta. Tämä 10-vuotinen ohjelma yhdistää Lahden seudun terveys- ja ympäristötavoitteet planetaarisen terveyden periaatteiden mukaisesti.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa kehitetään terveellisiä, sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristön kannalta kestäviä, arkea tukevia käytäntöjä ja rakenteita, jotka helpottavat vastuullisia elämäntapavalintoja, kuten edistämällä planetaarista ravitsemusta, kestävää liikkumista ja luonnossa olemista. Ohjelmaa ovat mukana toteuttamassa Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Lahden kaupunki sekä Lahden Yliopistokampus.

Tutustu terveysmetsään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla sekä Lahden kaupungin sivuilla.

Lue lisää Luontoaskel terveyteen -ohjelmasta ja ohjelman teemaan liittyvistä hankkeista ohjelman verkkosivuilta: Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022–2032.

Taru Pietilä
Projektisuunnittelija, Kestävän työmatkaliikkumisen Sycla-hanke

Riitta-Maija Hämäläinen
Kestävän kehityksen päällikkö