Asiakas- ja osallisuuslautakunta

Asiakas- ja osallisuuslautakunnassa on kolmetoista jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan ja määrää sen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakuntien jäsenten ja varajäsenten täytyy olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Asiakas- ja osallisuuslautakunta

 1. arvioi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakaskokemusta ja yleisiä
  asiakkuuden hoidon periaatteita
 2. arvioi ja edistää eri asiakasryhmien palvelujen toteutumista, erityisesti heikossa ja haavoittuvassa
  asemassa olevien väestöryhmien osalta
 3. arvioi ja edistää asiakasosallisuuden toteutumista
 4. käsittelee vaikuttamistoimielimiltä saapuneet esitykset ja aloitteet ja valmistelee ne tarvittaessa
  aluehallituksen käsiteltäväksi.
 5. tekee esityksiä menetelmistä ja toimenpiteistä, joilla hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen
  käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan sekä vahvistaa
  omaa terveyttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa
 6. edistää yhteistyössä kuntien kanssa osallisuuden edistämistyötä tekevien järjestöjen
  toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
PuolueJäsenPj.Varajäsen
KOKSami RiveVpj.Aada Söyrilä
KOKFrancis McCarronPekka Törrönen
KOKMari RaininkoMerja Vahter
KOKTiina WangelMirva Illi-Lampio
SDPSirkku HildenPj.Tuula Koivunen
SDPJuha HalmeJanne Virrankorpi
SDPAbdulhadedh Al-HajjLasse Peltonen
KESKMiina HarmaalaPaula Ijäs
KESKKati PölönenMarkku Karjula
PSSatu SegersvenMaarit Tuomi
PSTommi HykkyräMikko Rautkoski
KDPertti ArvajaJouko Vuorenniemi
VAS/VIHRJouni KaikkonenVenla Avelin