Tietoa hyvinvointialueesta

Suomen kartta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja sen kymmenen kuntaa.

Mikä on Päijät-Hämeen hyvinvointialue?

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen, joista jokaisella on itsehallinto. Päätökset hyvinvointialueilla tekee aluevaltuusto.

Keskeisiä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa, joka tuli voimaan 1.1.2023:

 • Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.
 • Ylin päätösvalta on suorilla vaaleilla valitulla aluevaltuustolla.
 • Rahoitus tulee pääosin valtiolta.

Hyvinvointialueen tehtäviä

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Miksi hyvinvointialueuudistus tehtiin?

Nykyisin eri paikoissa asuvat ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti palveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen eli asiakas ei aina saa tarvitsemaansa apua tai ohjausta palveluissa eteenpäin.

Suomen väestö myös ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Uudistusta tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Lue lisää valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta: soteuudistus.fi