Search
Generic filters

Tietoa hyvinvointialueesta

Suomen kartta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja sen kymmenen kuntaa.

Mikä on Päijät-Hämeen hyvinvointialue?

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Tähän asti vastuu palvelujen järjestämisestä on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen, joista jokaisella on itsehallinto. Päätökset hyvinvointialueilla tekee aluevaltuusto.

Keskeisiä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa:

 • Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle.
 • Ylin päätösvalta on aluevaltuustolla.
 • Rahoitus tulee pääosin valtiolta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät nykyiset Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi muutos koskee Heinolan ja Sysmän perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä osaa kehitysvammaisten erityishuoltopiiri Etevan palveluista. Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Siirtyvien työntekijöiden työt ja päijäthämäläisten asiakkaiden palvelut jatkuvat. Uutta ovat esimerkiksi aluevaalit, joissa äänestämällä asukkaat vaikuttavat siihen, ketkä tekevät päätöksiä hyvinvointialueella.

Myös palveluja kehitetään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille.

Hyvinvointialueen tehtäviä

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Miksi uudistus tehdään?

Nykyisin eri paikoissa asuvat ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti palveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen eli asiakas ei aina saa tarvitsemaansa apua tai ohjausta palveluissa eteenpäin.

Suomen väestö myös ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Uudistusta tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Lue lisää valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta: soteuudistus.fi

Mikä muuttuu Päijät-Hämeessä?

Päijät-Hämeessä muutos ei tule olemaan niin suuri kuin monissa muissa maakunnissa, sillä täällä suuri kuntayhtymä on järjestänyt sosiaali- ja terveyspalveluja jo vuodesta 2017 alkaen. Myös pelastustoimi on ollut täällä maakunnallinen jo vuodesta 2004.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen kunnista Heinola ja Sysmä järjestävät sosiaali- ja perusterveydenhuoltonsa erillään yhtymästä. Vuoden 2023 alusta niin hyvinvointiyhtymän kuin Heinolan ja Sysmänkin järjestämät sote-palvelut tulevat hyvinvointialueen järjestettäviksi. Lisäksi kaikkien kuntien koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Sen sijaan hyvinvointiyhtymään tällä hetkellä kuuluvat Myrskylä ja Pukkila eivät kuulu Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen, vaan niiden palvelut järjestää vuoden 2023 alusta alkaen Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Uudistuksen myötä myös Päijät-Hämeen pelastuslaitos liittyy hyvinvointialueeseen.

Käytännössä uudistus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työntekijöistä tulee hyvinvointialueen työntekijöitä. Uudistuksessa on tärkeää myös löytää uusia tapoja hyödyntää digitalisaatiota, joten asiakkaille uudistus näkyy esimerkiksi uusina digiasioinnin kanavina.

Merkittävä uudistus on myös uusi aluedemokratian taso. Päijät-Hämeen asukkaat ovat äänestäneet 69 aluevaltuutettua aluevaltuustoon, joka on hyvinvointialueen ylin päättävä taho.

Usein kysyttyjä kysymyksiä uudistuksesta