Pelastustoimi

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Myös Päijät-Hämeessä pelastuslaitos sulautuu osaksi hyvinvointialuetta. Pelastustoimi on hyvinvointialueella jatkossa oma, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimialansa.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Se tehdään siksi, että pelastustoimen palvelut olisivat samankaltaisia koko maassa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen hyvinvointialueille tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö vastaa pelastustoimen uudistuksen sisällöllisestä valmistelusta. Pelastustoimen uudistukseen liittyvä sisältö ja aineistot löytyvät sisäministeriön verkkosivuilta.