Pelastustoimi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimesta. Pelastuslaitoksen päätehtävänä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja lisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa sekä varautuminen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Pelastustoimen tehtäviin osallistuvat osaltaan myös Päijät-Hämeen alueella toimivat sopimuspalokunnat.

Pelastustoimen toimialaa ohjaa aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös sekä turvallisuuden ja varautumisen lautakunta. 

Sisäministeriö johtaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitaa 21 alueellista pelastuslaitosta.