Strategia ja muut asiakirjat

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Aluevaltuusto päättää strategian sisällöstä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia

Palvelustrategia

Palvelustrategiassa määritellään, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan Päijät-Hämeen asukkaille, asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet sekä linjataan periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle.

Palvelustrategia

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määritellään pelastustoimen toiminnan tavoitteet, voimavarat, palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava pelastustoimen valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Strategiaa täydentävät ohjelmat

Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarviossa ja -suunnitelmassa aluevaltuusto määrittelee hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma

Hallintosääntö

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Hallintosääntö

Toimintaohje

Toimintaohje

Konserniohje

Konserniohje

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakirjajulkisuuskuvaus

Raportit ja selvitykset

Tutustu hyvinvointialueen raportteihin ja selvityksiin.

Hyvinvointiraportti 2023