Strategia ja muut asiakirjat

Tällä sivulla voit tutustua Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaan ja muihin tärkeisiin asiakirjoihin.

Kaikki asiakirjat eivät vielä ole valmiita. Päivitämme tätä sivua.

Hyvinvointialueen strategia

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle on laadittu strategia. Se on tärkeä asiakirja, joka ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Aluevaltuusto päättää strategian sisällöstä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia

Palvelustrategia

Palvelustrategiassa määritellään, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan Päijät-Hämeen asukkaille, asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet sekä linjataan periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle.

Palvelustrategia

Strategiaa täydentävät ohjelmat

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määritellään pelastustoimen toiminnan tavoitteet, voimavarat, palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava pelastustoimen valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarviossa ja -suunnitelmassa aluevaltuusto määrittelee hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma

Hallintosääntö

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Hallintosääntö

Toimintaohje

Toimintaohje

Konserniohje

Konserniohje

Raportit ja selvitykset

Tutustu hyvinvointialueen raportteihin ja selvityksiin.