Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen.

Tietoa hyvinvointialueesta

Mitä etsit? Hae sitä tästä

Väitöskirjatutkimuksella arvokasta tietoa korvakäytävän bakteereista sekä liimakorvan putkihoidosta 23.04.2024

Tutkija Atte Sjövall tutki väitöskirjassaan korvakäytävän bakteereja. Hänen tavoitteenaan oli lisätä ymmärrystä korvakäytävän bakteereista sekä terveissä että sairaissa korvakäytävissä ja tutkia tärykalvoputkitushoitoa sekä vertailla tärykalvoputkien asetukseen käytettäviä kirurgisia menetelmiä. Sjövallin väitöskirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osatyössä sivelynäytteenotto todettiin toimivaksi tutkimusmenetelmäksi. Toisessa osatyössä tutkittiin kuulokojekäyttäjien korvakäytävämikrobiominäytteitä. Pitkäaikaisen kuulokojeiden käytön todettiin köyhdyttävän korvakäytävän bakteerien lajirunsautta. Kolmannessa osatyössä […]

hammashoitaja käsissään instrumentteja

Järjestelmävirheen vuoksi laskuttamatta jääneitä suun terveydenhuollon laskurivejä laskutetaan jälkikäteen 23.04.2024

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmässä on havaittu järjestelmävirhe, jonka vuoksi osa suun terveydenhuollon käyntien laskuriveistä on jäänyt laskuttamatta vuoden 2023 lokakuusta lähtien. Viime vuodelta suun terveydenhuollon laskuttamatta jääneitä laskurivejä on noin 230 kappaletta. Vuoden 2024 laskuttamattomien laskurivien määrästä ei Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ole vielä tietoa, sillä virheen korjaaminen on kesken. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on aloittanut järjestelmävirheen vuoksi […]

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 2,1 miljoonaa euroa hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen 18.04.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 2.1 miljoonaa euroa hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen.

Blogi: Potilaan oikeuksien päivä 18.4. – Aktiivinen rooli ja vaikuttamisen mahdollisuus omaan hoitoon ovat tärkeitä potilaan oikeuksia  18.04.2024

Jokaisella potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Oikeuksien toteutuminen vahvistaa osallisuutta. Hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluu, että itsemääräämisoikeuttasi kunnioitetaan ja hoitosi toteutetaan oikeudenmukaisesti.

Katso kaikki ajankohtaiset asiat

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arvot ovat luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus

Luottamus on hyvinvointialueen toiminnan perusta. Päijät-Hämeen asukkaiden, hyvinvointialueen ja sen henkilöstön, kuntien, valtion, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden yhteisöjen välinen luottamus ja kunnioitus rakennetaan ja ansaitaan. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen pohjautuu avoimuuteen ja tietopohjaiseen viestintään. Luottamus on kokonaisturvallisuuden keskeinen perusta.

Rohkeus on halu tehdä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa; rohkeus on kyky uudistaa totuttua, valmiutta olla edelläkävijä; rohkeus on haasteiden ja vaikeiden asioiden ennakkoluulotonta kohtaamista ja ratkaisemista.

Välittäminen on ihmisen kohtaamista ihmisenä erilaisissa tilanteissa; välittäminen on samaistumista toisen asemaan ja kiinnostusta ymmärtää toisen näkökulma; välittäminen näkyy arvostuksena niin asiakkaiden, henkilöstön kuin kumppaneidenkin suuntaan.

Oikeudenmukaisuus on yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille päijäthämäläisille; se on yhteisten resurssien kohdentamista niitä eniten tarvitseville ja palve­­lujen perustumista tarpeisiin; oikeudenmukaisuus on rehellistä ja tasapuolista asukkaiden ja henkilöstön kohtelua.

Anna palautetta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue arjen tukena

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää palvelut alueen kymmenen kunnan yli 200 000 asukkaalle.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 alkaen julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi sekä koulukuraattorien  ja koulupsykologien palvelut.

Tilaa uutiskirjeemme!

Somessa