Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen.

Tietoa hyvinvointialueesta

Mitä etsit? Hae sitä tästä

Nuori henkilö fysioterapeutin vastaanotolla.

Sähköinen ajanvaraus fysioterapian suora- ja videoetävastaanotolle laajeni uusille käyttäjille 22.03.2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yli 16-vuotiailla asiakkailla on nyt mahdollisuus Omaolon oirearvioon ja sähköiseen ajanvaraukseen fysioterapian suora- ja videovälitteiselle etävastaanotolle. Palvelu on laajennettu 14.3.2023 alkaen.

Puhalluspilli

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ottaa käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan 21.03.2023

Väärinkäytösten sisäisen ilmoituskanavan kautta henkilöstö voi luottamuksellisesti ilmoittaa vakavista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä.

Tänään vietetään sosiaalityön päivää – ”Jokainen saa olla meidän tiimissä vapaasti oma valloittava persoonansa” 21.03.2023

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään tänään 21. maaliskuuta. Päivän innoittamana Sosiaalityön innostuneet kehittäjät -ryhmä kokosi työntekijöiden kokemuksia työn parhaista puolista. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat eri yksiköistä vastasivat kysymykseen, mikä on parasta oman yksikön sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa. Vastaukseksi saatiin kaikkiaan seitsemän sivun verran positiivisia asioita. 😊  Aito positiivisuus, kiitollisuus ja työyhteisöstä nauttiminen loistavat vastauksissa. Todella monessa vastauksessa työkaverit […]

Piirroskuva kokouksesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee talousarviota uudella tavalla 20.03.2023

Demokratia ja osallisuus näkyvät tänä vuonna vahvasti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion laadinnassa, kun päättäjät ja toimielimet tekevät valmistelua yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Katso kaikki ajankohtaiset asiat

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arvot ovat luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus

Luottamus on hyvinvointialueen toiminnan perusta. Päijät-Hämeen asukkaiden, hyvinvointialueen ja sen henkilöstön, kuntien, valtion, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden yhteisöjen välinen luottamus ja kunnioitus rakennetaan ja ansaitaan. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen pohjautuu avoimuuteen ja tietopohjaiseen viestintään. Luottamus on kokonaisturvallisuuden keskeinen perusta.

Rohkeus on halu tehdä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa; rohkeus on kyky uudistaa totuttua, valmiutta olla edelläkävijä; rohkeus on haasteiden ja vaikeiden asioiden ennakkoluulotonta kohtaamista ja ratkaisemista.

Välittäminen on ihmisen kohtaamista ihmisenä erilaisissa tilanteissa; välittäminen on samaistumista toisen asemaan ja kiinnostusta ymmärtää toisen näkökulma; välittäminen näkyy arvostuksena niin asiakkaiden, henkilöstön kuin kumppaneidenkin suuntaan.

Oikeudenmukaisuus on yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille päijäthämäläisille; se on yhteisten resurssien kohdentamista niitä eniten tarvitseville ja palve­­lujen perustumista tarpeisiin; oikeudenmukaisuus on rehellistä ja tasapuolista asukkaiden ja henkilöstön kohtelua.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue arjen tukena

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää palvelut alueen kymmenen kunnan yli 200 000 asukkaalle.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 alkaen julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi sekä koulukuraattorien  ja koulupsykologien palvelut.

Mahdollinen sähköpula ei aiheuta suuria muutoksia kriittisiin palveluihimme

Mahdollisista sähkökatkoista ei ole syytä huolestua. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on varautunut hyvin, ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kriittiset palvelut turvataan joka tilanteessa.

Lue lisää

Anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme!

Somessa