Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Siihen asti vastuu palvelujen järjestämisestä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Vaikka palvelujen järjestäjä vaihtuukin, päijäthämäläisten palvelut jatkuvat, samoin kuin työntekijöiden työt – he siirtyvät liikkeenluovutuksella uuden hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Hyvinvointialueen tehtäviä

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ei järjestä ympäristöterveydensuojelun ja eläinlääkäripäivystyksen palveluja, vaan ne tarjoaa Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnille Päijät-Hämeen ympäristöterveys. Lahden kaupunki huolehtii ympäristöterveydestä ja eläinlääkintähuoltolain mukaisesta eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä alueellaan.