Omavalvonta

Omavalvonnalla varmistetaan, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat saavat toimivat, oikea-aikaiset, lainmukaiset, laadukkaat ja turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä. Palvelut puolestaan tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Hyvinvointialueilla on palvelujen järjestäjänä vastuu myös palvelujen valvonnasta. Omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue itse valvoo toimintaa, josta on vastuussa.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus. Se on kaiken valvonnan perusta, joka sisältää järjestämisen omavalvonnan, julkisen ja yksityisen palvelutuotannon omavalvonnan, valvonnan ja ohjauksen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimii omavalvontatiimi, joka koordinoi ja toteuttaa yhteistyössä toimialojen kanssa palvelustrategian, omavalvonnan, valvonnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnan kokonaisuuksia.

Omavalvonta on ennen kaikkea hyvinvointialueen rakenteessa ja päivittäisessä toiminnassa elävä toimintakulttuuri. Se sisältää seuranta- ja palautejärjestelmän, joka tukee palvelujen kehittämistä, turvallisuutta, laadun varmistamista ja johtamista. Lisäksi järjestelmään kirjataan, miten havaitut puutteet korjataan.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma kuvaa, miten hyvinvointialue järjestää omavalvonnan kokonaisuuden. Hyvinvointialueen omavalvonnan toteuttamista ohjaavat omavalvonnan periaatteet ja toteuttamisen kokonaisprosessi. Omavalvonnassa on määritelty toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla päämäärään päästään. Aluehallitus hyväksyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 12.12.2022.

Omavalvontaohjelman osana oleva omavalvontasuunnitelma on päivittäinen työväline arjen palvelutuotannossa. Siinä kuvataan keskeiset toimenpiteet ja mittarit joiden avulla palveluyksikkö varmistaa ja valvoo toiminnan sekä palveluiden laatua. Hyvinvointialueelle valmisteltiin yhteinen omavalvontasuunnitelman pohja alkuvuonna 2023. Kevään 2024 aikana verkkosivuillamme julkaistaan päivitetty omavalvontaohjelma sekä toimialojen kirjoittamat päivitetyt omavalvontasuunnitelmat.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman pääkohdat

Raportointi

Omavalvonnan vuosikatsaus 2023

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2023

Yhteystiedot

Armi Hyry
omavalvontajohtaja
puh. 044 440 3744
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Matleena Autio
projektikoordinaattori
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Mari Salonen
palvelupäällikkö
puh, 044 440 3871
etunimi@sukunimi@paijatha.fi

Nelli Törmänen
erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Minna Aho
asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö
puh. 044 440 6447
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Seija Suokas
asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Sini Pulkkinen
asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija
etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Sosiaali- ja potilasasiavastaavat

Tarja Laukkanen (vastuuhenkilö)
Annina Rinne
Salla Ritala
Essi Lipponen

Puhelinpalvelu
ma, ti ja to klo 9-12 ja ke klo 9-15
puh. 03 819 2504

Sähköposti
asiavastaavat@paijatha.fi