Search
Generic filters

Omavalvonta

Hyvinvointialueilla on palvelujen järjestäjänä vastuu myös palvelujen valvonnasta. Yksi osa hyvinvointialueen valmistelutyötä onkin rakentaa ja kehittää omavalvontaa. Omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue itse valvoo toimintaa, josta on vastuussa.

Omavalvonnalla varmistetaan, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat saavat toimivat, oikea-aikaiset, lainmukaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä. Palvelut puolestaan tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus ja kaiken valvonnan perusta. Se sisältää niin oman toiminnan omavalvonnan kuin yksityistenkin palveluiden ja sopimusten noudattamisen seurannan, ohjauksen ja valvonnan.

Omavalvonta on ennen kaikkea hyvinvointialueen rakenteessa ja päivittäisessä toiminnassa elävä toimintakulttuuri. Se sisältää seuranta- ja palautejärjestelmän, joka tukee palvelujen kehittämistä, laadun varmistamista ja johtamista. Lisäksi järjestelmään kirjataan, miten havaitut puutteet korjataan. Omavalvonnan valmistelussa on keskeistä määritellä prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Omavalvontaohjelma on yksi hyvinvointialueemme strategiaa täydentävistä dokumenteista. Ohjelmaa valmistellaan vuoden 2022 aikana ja se käsitellään aluehallituksessa. Ohjelma julkaistaan tällä sivustolla sen valmistuttua.