Omavalvonta

Omavalvonnalla varmistetaan, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat saavat toimivat, oikea-aikaiset, lainmukaiset, laadukkaat ja turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä. Palvelut puolestaan tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Hyvinvointialueilla on palvelujen järjestäjänä vastuu myös palvelujen valvonnasta. Omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue itse valvoo toimintaa, josta on vastuussa.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus. Se on kaiken valvonnan perusta, joka sisältää järjestämisen omavalvonnan, julkisen ja yksityisen palvelutuotannon omavalvonnan, valvonnan ja ohjauksen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimii omavalvontatiimi, joka koordinoi ja toteuttaa yhteistyössä toimialojen kanssa palvelustrategian, omavalvonnan, valvonnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnan kokonaisuuksia.

Omavalvonta on ennen kaikkea hyvinvointialueen rakenteessa ja päivittäisessä toiminnassa elävä toimintakulttuuri. Se sisältää seuranta- ja palautejärjestelmän, joka tukee palvelujen kehittämistä, turvallisuutta, laadun varmistamista ja johtamista. Lisäksi järjestelmään kirjataan, miten havaitut puutteet korjataan.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma kuvaa, miten hyvinvointialue järjestää omavalvonnan kokonaisuuden. Hyvinvointialueen omavalvonnan toteuttamista ohjaavat omavalvonnan periaatteet ja toteuttamisen kokonaisprosessi. Omavalvonnassa on määritelty toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla päämäärään päästään. Aluehallitus hyväksyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 12.12.2022.

Omavalvontaohjelman osana oleva omavalvontasuunnitelma on päivittäinen työväline arjen palvelutuotannossa. Siinä kuvataan keskeiset toimenpiteet ja mittarit joiden avulla palveluyksikkö varmistaa ja valvoo toiminnan sekä palveluiden laatua. Hyvinvointialueelle valmistellaan yhteinen omavalvontasuunnitelman pohja alkuvuonna 2023.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman pääkohdat

Raportointi

Omavalvontaohjelman raportti tammi-huhtikuu 2023

Laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2022

Yhteystiedot

Omavalvontapäällikkö Armi Hyry

Armi Hyry
omavalvontapäällikkö
puh. 044 440 3744
etunimi.sukunimi@paijatha.fi