Palkkaharmonisointi

Entisen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) aikaista palkkojen harmonisointiriitaa on soviteltu vuodesta 2021 lähtien, jolloin pääsopijajärjestöt JUKO ry, JAU ry ja SOTE ry vaativat Kunnallisen pääsopimuksen (nyk. Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen) 9 §:n mukaisia keskusneuvotteluja. Keskusneuvottelupyynnöissä pääsopijajärjestöt vaativat perusteettomien palkkaerojen korjaamista hyvinvointikuntayhtymässä.

Keskusneuvotteluiden taustalla on hyvinvointikuntayhtymän toiminnan aloittaminen ja 1.1.2017 tapahtunut liikkeen luovutus, jonka myötä henkilöstö yhdistyi Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta, Hollolan kunnan taseyksikkö Peruspalvelukeskus Oivasta ja PHSOTEY:sta hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. Liikkeen luovutuksen jäljiltä maksettiin erisuuruista palkkaa samoissa tehtävissä. Erot johtuivat aiempien työnantajien erilaisista palkkausjärjestelmistä ja -käytännöistä. Vuoden 2017 alusta rakennettiin uudet yhtenäiset palkkajärjestelmät, ja palkkojen harmonisointi aloitettiin vuoden 2019 alusta. Palkkojen harmonisointiin käytettiin noin 9 miljoonaa euroa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Keskusneuvotteluiden jatkuessa toteutui hyvinvointialueuudistus ja 1.1.2023 liikkeen luovutus, jonka myötä mm. silloisen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö siirtyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Loppuvuodesta 2023 päättyneissä keskusneuvotteluissa sovittiin sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisoinnista (yhdenmukaistamisesta) kunkin hinnoittelukohdan tehtävien vaativuuden arviointitason korkeimpaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin takautuvasta harmonisointiajasta, joka on 1.7.2020-31.12.2022.

Omien tietojen ilmoittaminen

Ilmoita omat tietosi tällä lomakkeella. Lomake vaatii vahvan tunnistautumisen, lomake aukeaa uuteen ikkunaan.

Kun omat tiedot on ilmoitettu tällä lomakkeella
• 19.4.-2.5.2024, palkanmaksupäivä 15.5.2024
• 3.5.-21.5.2024, palkanmaksupäivä 31.5.2024
• 22.5.-4.6.2024, palkanmaksupäivä 14.6.2024
• 5.6.-17.6.2024, palkanmaksupäivä 28.6.2024

Maksetun korvauksen hyväksyminen

Pitämällä sovintosopimuksen perusteella saamansa korvauksen työntekijän tai viranhaltijan katsotaan hyväksyneen sovintosopimuksen.

Maksetun korvauksen hylkääminen

Mikäli työntekijä/viranhaltija ei hyväksy saamaansa summaa tulee hänen ottaa yhteyttä työnantajaan

  • sähköpostitse palkkaharmonisaatio@paijatha.fi
  • yhteyttä tulee ottaa viimeistään 20 päivän kuluessa maksupäivästä
  • korvaussumma otetaan selvitykseen ja yhteydenoton jälkeen henkilö saa sähköpostitse toimintaohjeet maksetun summan palauttamiseksi
  • saatu summa tulee palauttaa myös siinä tilanteessa, että työntekijä/viranhaltija on havainnut puhtaan laskentavirheen tai muun virheen. 

Palkkaharmonisointi ei vaikuta tiettyihin Kelan aiemmin maksamiin etuuksiin

Kela tiedottaa, että

  • aiemmin annettuja etuuspäätöksiä ei ole tarvetta oikaista hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnin vuoksi maksamien takautuvien korvauksien vuoksi
  • koskee sairaus- ja osasairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa, vanhempainpäivärahoja, luovutuspäivärahaa ja kuntoutusrahaa

Lisätietoja Kelan sivuilla

Lisätietoja

Takautuvan korvauksen määrää voi tiedustella Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palkanmaksua hoitavan Provincia Oy:n palvelukanavista, sähköpostitse palkatasiakkaat@provincia.fi tai puhelimitse 03 821 4024.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöpalvelut vastaa sovintosopimukseen ja henkilöstön sijoittumiseen palkkausjärjestelmään liittyviin kysymyksiin sähköpostitse palkkaharmonisaatio@paijatha.fi.

Lue lisää