Päätöksenteko

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa ja vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Alueemme asukkaat valitsivat tammikuussa 2022 järjestetyissä aluevaaleissa 69-jäsenisen aluevaltuuston Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Valtuuston toimikausi alkoi maaliskuussa 2022. Valtuutetut päättävät siitä, miten Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kohdennettu rahoitus käytetään palveluiden järjestämiseen – esimerkiksi missä sote-keskukset, neuvolat ja hammashoitolat sijaitsevat tai millä edellytyksillä alueemme ikäihmiset saavat palveluita kotiinsa?

Aluevaltuutettujen päätöksenteko perustuu yhdenvertaisuuteen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti, vaan niissä huomioidaan koko Päijät-Hämeen alue ja maakunnan asukkaiden tarpeet.

Hallintosääntö

Hyvinvointialueilla on hallintosääntö, jossa määritellään esimerkiksi hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Hallintosääntö

Päijät-Hämeen aluevaltuusto.
Päijät-Hämeen ensimmäinen aluevaltuusto Sibeliustalossa maaliskuussa 2022.

Sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden täytyy tehdä sidonnaisuusilmoitus.

Sidonnaisuusilmoituksessa kerrotaan

  • johtotehtävistä ja luottamustoimista yrityksissä tai muissa yhteisöissä
  • merkittävästä varallisuudesta
  • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoidossa

Sidonnaisuuksistaan ilmoittavat

  • aluehallituksen ja yksilöasioiden jaoston jäsenet
  • aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • hyvinvointialuejohtaja
  • aluehallituksen, aluehallituksen jaoston ja lautakuntien esittelijät

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset