Järjestöille

Järjestöt ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella elintärkeitä kumppaneita, joiden kanssa yhdessä edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöillä on edellytykset tiivistää yhteiskunnan turvaverkkoa sekä lisätä osallisuutta ja ennaltaehkäisevää työtä.

Ota yhteyttä!

Helena Haaja
järjestökoordinaattori
p. 044 482 5263
etunimi.sukunimi@paijatha.fi