Talouden tasapainottamisen periaatteet määritelty kolmelle seuraavalle vuodelle

Valtio edellyttää hyvinvointialueilta pitkäjänteistä, useammalle vuodelle ulottuvaa suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi ja mahdollisen alijäämän kattamiseksi. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tasapainotusohjelma muodostuu kolmesta vaiheesta, ja ohjelman toteutus jaksottuu vuosille 2023–2026.

Aluehallitus hyväksyi tänään kokouksessaan periaatteet, joiden mukaan taloutta tasapainotetaan ensimmäisessä vaiheessa. Hyvinvointialueen toimialat aloittavat yhteistyössä henkilöstönsä kanssa suunnittelun, miten toimenpiteet toteutetaan käytännössä ja millä aikataululla. Tänä ja ensi vuonna tehtävillä toimilla tavoitellaan yhteensä noin 18 miljoonan euron suuruista tasapainotusta.

Toimenpiteisiin sisältyy ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käytön määrän vähentämistä sekä töiden uudelleenjärjestelyjä. Myös toimitilojen käyttöä tiivistetään, samoin hyödynnetään entistä enemmän digiratkaisuja. Hyvinvointialue ei suunnittele henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia.

– Tämän aluehallituksen päätöksen jälkeen talouden tasapainottamistoimia lähdetään toteuttamaan käytännössä. Valmisteluun otetaan myös useampia vuosia kattava talouden tasapainottamisohjelma, talousjohtaja Antti Niemi toteaa.

Hyvinvointialueen on määrä saada ensimmäisen vaiheen suunnittelutyö valmiiksi niin, että toimenpiteiden käytännön toteutuksesta voidaan tiedottaa 20. marraskuuta.

Tasapainotusohjelman toinen vaihe koostuu palveluverkkoselvityksestä ja siihen liittyvistä talouden sopeuttamistoimista. Kolmannen vaiheen toimenpiteet määritellään myöhemmin, kun vaiheen 1 toteutuminen ja palveluverkkoselvityksen euromääräiset vaikutukset ovat tiedossa ja tiedetään loppusopeutuksen tarve.

– Päijät-Hämeen hyvinvointialue suhtautuu talouden hoitoon vastuullisesti ja toteuttaa rahoittajan edellyttämät toimet taloutensa saamiseksi tasapainoon. Kaiken tämän keskellä varmistamme silti, että asukkaamme saavat lakisääteiset palvelunsa, korostaa aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen.

Valtionrahoituksen taso ja kuluvan vuoden huonontunut talousennuste johtivat siihen, että ensi vuoden suunnittelukehys joudutaan tässä vaiheessa laatimaan yli 25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Viime viikolla saatujen uusien laskelmien mukaan hyvinvointialueen ensi vuoden rahoitus pienenee aiemmista laskelmista. Hyvinvointialue saa valtiolta 894 miljoonaa euroa eli noin 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisessä laskelmassa. Rahoitus laskee kaikilla hyvinvointialueilla.

Valtiovarainministeriö teki rahoitukseen muutoksia muun muassa siksi, että hallitus poisti velvoitteen hoitajamitoituksen suurentamisesta ja laski lastensuojelun jälkihuollon yläikärajan 25:stä 23 vuoteen. Päijät-Hämeessä tehtävien väheneminen ei kuitenkaan helpota taloutta samassa suhteessa, koska kustannukset ovat nousseet rajusti. Rahoituksen muutos kasvattaa ensi vuoden alijäämää vastaavasti. Taloutta valmistaudutaan tasapainottamaan jo 18 miljoonalla eurolla, eikä säästöjä pystytä enää lisäämään ensi vuodelle rahoituksen leikkausta vastaavaa määrää.

Päijät-sote.fi:lle huomionosoitus

Aluehallitus sai tiedoksi viestintäohjelman tilannekatsauksen. Viestintäohjelma määrittelee suuntaviivat hyvinvointialueen viestinnälle ja vuorovaikutukselle vuosina 2023–2025. Viestintäohjelman päätavoitteena on muun muassa, että asukkaat tuntevat hyvinvointialueen palvelut ja saavat tietoa hyvinvointinsa, turvallisuutensa ja terveytensä edistämiseen.

Hyvinvointialue on muun muassa julkaissut tänä vuonna noin 200 mediatiedotetta, ja medialle on järjestetty yhteensä 11 infotilaisuutta. Tilastot osoittavat, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ovat median seuraajille tärkeitä ja niistä uutisoidaan paljon: Päijät-Hämeen hyvinvointialue on mainittu tammi-syyskuussa eri medioissa 368 kertaa.

Myös verkkopalveluita on kehitetty vuoden mittaan määrätietoisesti. Päijät-Soten sivustolle tehtiin keväällä sekä saavutettavuusauditointi että kognitiivisen saavutettavuuden arviointi, joiden pohjalta sisältöjä ja rakennetta on muotoiltu käyttäjäystävällisemmiksi. Päijät-sote.fi-sivusto sai elokuussa Selkeästi meille -tunnuksen, jonka myöntämisperusteena mainittiin erityisen selkeästi ja helposti löytyvät yhteystiedot. Huomionosoituksen myöntää kehitysvammaorganisaatioiden yhteishanke.