Päijäthämäläiset voivat hakea sosiaalista luottoa elokuusta alkaen

Sosiaalinen luotto kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluihin elokuusta alkaen. Sen tarkoituksena on ehkäistä päijäthämäläisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalisen luoton alueellinen saatavuus paranee 1. elokuuta alkaen koko Suomessa, kun tehtävä muuttuu pakolliseksi jokaisella hyvinvointialueella.

Koroltaan alhainen luototus ei kuitenkaan tarkoita varmaa lainaa vähävaraisille ja pienituloisille, sillä jokainen hyvinvointialue päättää sosiaalisen luoton myöntämisestä omalla alueellaan.

– Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä. Luototuksessa noudatetaan sosiaalihuollon asiakasprosessia, työikäisten palvelujen ja sosiaalihuollon päivystyspalvelujen tulosaluejohtaja Eija Leino kertoo.

Päijät-Hämeessä palvelu on keskitetty Lahden sosiaalikeskukseen. Asiakas voi asioida fyysisesti Lahden toimipisteessä, puhelimitse tai etäyhteydellä digipalveluja hyödyntäen.

– Asiakaspalvelua ja eri asiointikanavia kehitetään asiakaspalautteen perusteella, toteaa Eija Leino.

Päijäthämäläiset voivat selvittää elokuusta alkaen mahdollisuutensa sosiaaliseen luottoon olemalla yhteydessä sosiaalisen luototuksen palveluun, josta varataan tarvittaessa aika sosiaaliohjaajalle. Sosiaalisen luototuksen puhelinnumero 044 440 6446.

Päijät-Hämeeseen 380 000 euroa valtionavustusta

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille mutta maksukykyisille asukkaille, jotka eivät saa perusteltuun tarpeeseensa muuta luottoa kohtuullisin ehdoin. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella luototuksen painopisteinä ovat varhainen puuttuminen ja ylivelkaantumista ehkäisevä toiminta.

Yksittäiselle asukkaalle luottoa voidaan myöntää vähintään 200 euroa ja enintään 10 000 euroa muun muassa kodin hankintoihin, vuokravakuuteen, terveydenhuoltomenoihin, velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn tai muuhun perusteltuun tarpeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 380 000 euroa valtionavustusta sosiaalisen luototuksen luottopääoman rahoittamista varten.

Lyhennysten ja korkojen maksu luoton myöntämisen edellytyksenä

Sosiaalisen luoton myöntämisen edellytyksenä on, että luoton saaja kykenee maksamaan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Luotto maksetaan hakijan tilille kertasuorituksena tai suoraan käyttötarkoituksen mukaisiin menoihin. Takaisinmaksuaika on enintään kahdeksan vuotta, ja se määräytyy luotonsaajan maksukyvyn mukaan.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä silloin, jos asiakas saa säännöllisesti Kelan perustoimeentulotukea tai on perusteltua syytä olettaa, että hän ei suoriudu luoton takaisinmaksusta esimerkiksi elämänhallinnan haasteiden vuoksi.

Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteisiin voi tutustua tarkemmin Päijät-Soten verkkosivuilla: https://paijat-sote.fi/sosiaalinen-luotto/.