Ympäristökumppanit edistävät ympäristön huomioimista

Miten ympäristöstä huolehtimisen voi ottaa huomioon hyvinvointialueella? Monin eri tavoin. Sen totesivat ensimmäiset ympäristökumppaneiden koulutukseen osallistuneet.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ympäristöohjelma etenee käytäntöön, kun koulutetut ympäristökumppanit vievät tietoutta omiin yksiköihinsä. Yksiköiden hyvät toimintamallit voidaan aikanaan monistaa ja ottaa käyttöön muuallakin.

Ensimmäiseen ympäristökumppaneiden koulutukseen osallistui kymmenkunta innokasta eri yksiköistä.
– Seuraava koulutus on jo parin viikon päästä. Tavoitteena on saada sata kouluttautunutta ympäristökumppania edistämään ympäristötietoisuutta eri puolilla organisaatiota, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen.

Toimipaikkoja hyvinvointialueella on noin 170, siksi ympäristökumppaneitakin tarvitaan kymmeniä.

Ympäristökumppani ideoi ja vie käytäntöön

Ympäristökumppanit ottavat käyttöön uusia ympäristön huomioivia toimintatapoja ja lisäävät koko työyhteisön tietoisuutta ympäristöön vaikuttavista valinnoista.

Jo ennen koulutuspäivää moni on miettinyt konkreettisia keinoja edistää ympäristöystävällisyyttä oman yksikön arjessa. Into on silmin nähden lisääntynyt koulutuksen aikana.

– Välinehuollossa voimme tehdä monia asioita, esimerkiksi lajittelun eteen, kertoo välinehuoltaja Reija Virtala.

Jätehuolto ja lajittelu nouseekin useimpien mielestä selkeäksi kehitettäväksi asiaksi, myös asumispalveluissa ja työpajoilla.

– Hartolan työpajatoiminnassa olemme jo saaneet jätteiden lajittelun toteutettua ja jatkossa se aiotaan saada vakiintuneeksi toiminnaksi kaikkiin 15 työpajaan, kertoo sosiaaliohjaaja Tiina Merima-Rouvinen.

– Jos tyypillinen autolla kuljettava työpäivän aikainen matka on kolme kilometriä, meillä asiakaskäynneillä voitaisiin ottaa käyttöön pyörät lyhyillä matkoilla, arvelee palvelupäällikkö Kirsi Virtanen.

– Ateriapalveluissa hävikkiruoan vähentäminen ja sitä kautta myös säästöjen aikaansaaminen sekä mittariston luominen ovat selkeinä tavoitteina, kertoo ateriapalvelujen asiantuntija Minna Lappalainen.

Jatkossa seuraamme näiden ja muiden ympäristöystävällisten keinojen käyttöönottoa ja kerromme niiden etenemisestä hyvinvointialueella.

Mikä ympäristöohjelma?

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ympäristöohjelma antaa kokonaiskuvan toimenpiteistä, joilla vähennetään hyvinvointialueen ympäristövaikutuksia.

Omaa toimintaa kehittämällä hyvinvointialue hakee ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja kestävään kehitykseen.

Keinoja hiilineutraaliuteen ovat energian, veden ja materiaalien kulutuksen vähentäminen, hävikin pienentäminen, kiertotalouden periaatteiden toteuttaminen ja siirtyminen kohti päästöttömiä vaihtoehtoja rakentamisessa, energiassa, hankinnoissa sekä liikkumisessa ja logistiikassa. Näistä odotetaan myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia tulevaisuuden toimintatapoina.

Tutustu hyvinvointialueen ympäristöohjelmaan nettisivuilla.