Yhteisöistä kiinnostunut Soili vaihtoi koulutuksen kehittämistehtävät lastensuojelun sosiaalityön arkeen

Hei, olen Saikkosen Soili ja olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa toukokuun 2022 lopulta alkaen.

Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Olen alanvaihtaja: Työskentelin ennen Päijät-Sotea kaksikymmentä vuotta ammatti- ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämistehtävissä. Pari viimeisintä vuotta kehitin pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä toimin sivutoimisena tuntiopettajana. Jossain vaiheessa havahduin siihen, että haluan tehdä töitä vielä muuallakin kuin koulussa. Olen aina ollut kiinnostunut yhteisöistä, osallisuudesta, osattomuudesta ja ylipäänsä ihmisistä osana yhteisöjä. Nämä teemat johdattivat minut sosiaalityön opintoihin syksyllä 2020.

Opinnot kolahtivat heti, ja kun huomasin Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa paikan, hain sitä. Erinäisten vaiheiden jälkeen pääsin koordinoimaan asukaskyselyä päijäthämäläisten hyvinvoinnista. Kyselyllä vahvistetaan alueen asukkaiden ääntä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä.

Minulla on valtiotieteiden maisterin tutkinto, joten sosiaalityön aineopintojen ja harjoittelun suorittaminen antoivat sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden. Suoritin harjoitteluni lastensuojelun tiimissä. Hyvin ohjattu harjoittelu mukavassa työyhteisössä vahvisti uskoani siihen, että sosiaalityö ja etenkin lastensuojelu on ala, josta haluan oppia lisää. Aloitin työt samassa tiimissä pian harjoitteluni jälkeen.

Millaiset vaikutelmat ja tunnelmat sinulla on nykyisestä tehtävästäsi ja työnantajasta?

Melko lyhyen kokemukseni perusteella en pysty vielä juurikaan analyysiä tekemään, mutta mieli on hyvä ja tulen aamuisin töihin uteliaana ja innostuneena oppimaan uutta. Onneksi minulla on erinomainen, systeemisellä työotteella toimiva työyhteisö tukenani. Kiireestä huolimatta koko porukka on jaksanut vastailla kysymyksiini ja auttaa minua eteenpäin.

Kaikkiaan, minun kokemusteni perusteella, rekrytointi- ja perehdytysprosessit on hoidettu hyvin Päijät-Sotessa. Esimerkiksi hakijalle annetaan hyvin tietoa työntekijävalinnan etenemisestä ja aikatauluista. Kattavan perehdyttämispaketin lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen nähdään työyhteisössä luontevasti kaikkien tehtävänä.

Millainen tyyppi olet vapaa-ajallasi?

Viihdyn hyvin omalla pihalla kuopsuttelemassa ja metsäretkillä borderterrierini kanssa. Pidän lukemisesta ja kaunokirjallisuuden tuomasta mahdollisuudesta sukeltaa muiden ihmisten maailmoihin.