Viisikko on sekä tunnettu kirjasarja että sote-keskusten moniammatillista tiimiä täydentävä asiantuntijaryhmä

Sosiaali- ja terveyskeskusten moniammatillista osaamista on täydennetty viime vuosien aikana viidellä ammattiryhmällä, ns. viisikolla, jonka toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys ja matalan kynnyksen tavoitettavuus.

Viisikkoon kuuluvat farmaseutit Päivi Hettula ja Mari Ruuska, sosiaaliohjaaja Marja Hietala, asiakaspäällikkö Sanni Vottonen, työkykykoordinaattori Tarja Mustonen ja geronomi Tarja Kajaste. Ensimmäinen moniammatillista tiimiä täydentävä asiantuntija liittyi porukkaan syksyllä 2020 ja viimeisin tuli mukaan tammikuussa 2023.

Sosiaaliohjausta saa matalalla kynnyksellä

Sosiaaliohjaaja Marja Hietala työskentelee alle 65-vuotiaden asiakkaiden kanssa Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa.

– Sosiaaliohjaus on matalan kynnyksen nopeaa ohjausta, neuvontaa ja avustamista mm. sosiaalihuoltoon ja kuntoutus- terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakas on usein ollut pitkään sairauslomalla, ja hänellä on taloudellisia haasteita ja tarvetta hakea Kelan etuuksia. Marja havainnollistaa.

Työskentely asiakkaan kanssa on lyhytkestoista, eikä sosiaaliohjaaja tee viranomaispäätöksiä. Sosiaaliohjaaja toimii myös osana psykososiaalisen kuntoutuksen kotiin vietävien palveluiden prosessia ja tekee asiakkaalle alkukartoituksen ennen palvelun aloittamista sekä osallistuu välineuvotteluihin.

Mitä tekee geronomi, entä työkykykoordinaattori?

Geronomi Tarja Kajasteen asiakasryhmä on puolestaan yli 65-vuotiaat päijäthämäläiset.

– Geronomin työnkuvaan kuuluu yli 65-vuotiaiden asiakkaiden toimintakyvyn ja muistin kartoitukset sekä oikea-aikaisten palveluiden ja etuuksien piiriin neuvominen, ohjaaminen ja auttaminen, Tarja sanoo.

Geronomina hänen tavoitteensa on tukea yli 65-vuotiaiden kotona asuvien kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Tarja Kajaste työskentelee Asikkalan, Hollolan ja Padasjoen sote-keskuksissa.

Myös Tarja Mustonen työskentelee osana Asikkalan, Hollolan ja Padasjoen sote-keskusten moniammatillista tiimiä.

– Työskentelen työkykykoordinaattorina eli työkykyasioihin erikoistuneena asiantuntijana. Työnkuvaani kuuluu mm. asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä jäljellä olevan työkyvyn tukeminen ja palvelun koordinointi.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa työkykykoordinaattorin työ painottuu nuoriin aikuisiin (18–35-vuotiaat).

Farmaseutti ja asiakaspäällikkö asiakkaan tukena

Mari Ruuska ja Päivi Hettula pitävät farmaseutin vastaanottoa seuraavissa alueemme sote-keskuksissa: Mari Heinolassa ja Päivi Hollolassa, Asikkalassa ja Padasjoella.

– Palvelumme tukee asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa ja vahvistaa kokonaislääkityksen huomioimista osana kokonaishoitoa, Mari ja Päivi kertovat.

Sote-keskuksen asiakaspäällikkö, Case Manager, tukee asiakasta palvelujen koordinoinnissa ja varmistaa näin hänen ohjautumisensa kiinnittymisen sovittuun palveluun.

– Case Managerin tehtävänä on kerätä kattavasti tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta, palveluiden tarpeesta ja toiveista hoidon suhteen, avaa Sanni Vottonen työnkuvaansa.

Hänet voi tavata Hollolan, Asikkalan, Padasjoen, Heinolan ja Orimattilan sote-keskuksessa.

Viisikon jäsenet ovat liittyneet osaksi moniammatillista tiimiä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen pilotoimina. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.