Verso jatkaa Päijät-Hämeen sosiaalialan osaamiskeskuksena

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaalialan osaamiskeskusrakenteen tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi. Verso jatkaa 1.1.2023 perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijayksikkönä ja sosiaalialan osaamiskeskuksena osana Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta.

Päijät-Hämeessä Itäisen Uudenmaan liikkeenluovutus HUS:in yhteydessä toimivan Soccan yhteyteen on hyväksytty 14.10. Verson johtokunnassa, 8.11. yhtymän hallituksessa sekä 30.11. yhtymäkokouksessa. HUS:ssa viimeinen käsittely on HUS-yhtymän hallituksessa 14.12.2022. Liikelaitos Verso purkautuu samassa yhteydessä. Itäisen Uudenmaan toiminnot erkanevat ja yhdistyvät liikkeenluovutuksella Uudellamaalla toimiviin osaamiskeskuksiin. Yhdistymistä on valmisteltu viime keväästä alkaen.

Mikä on sosiaalialan osaamiskeskus?

Sosiaalialan osaamiskeskukset kattavat koko maan kehittäen sosiaalialan perus- ja erityistason osaamista sekä käytännön, koulutuksen sekä tutkimuksen vuoropuhelua Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®. Verson toimialueena on koko 20-vuotisen toiminnan ajan ollut Päijät-Häme ja Itäinen Uusimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä vahvistetaan ja osaamiskeskusten toiminta yhteensovitetaan yhteistyöaluetta ja hyvinvointialueiden toimintaa tukeviksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä perusterveyden ja sosiaalihuollon palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta ollaan valtakunnallisten sote- tavoitteiden mukaan vahvistamassa: Valtakunnalliset sote-tavoitteet 2023-2026. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on tarkoitus organisoida eri tasoilla laaja-alaisena yhteistyönä tiedolla johtamisen, näyttöön perustuvan toiminnan ja osaamisen johtamisen tukirakenteina. Yhteistoiminnalle korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten ja sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa luodaan rakenteet.

Lausunnolla olevan Valtioneuvoston asetuksen hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta mukaan, hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on sovittava sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan ja tavoitteiden yhteen sovittamisesta koko yhteistyöaluetta ja hyvinvointialueiden toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Tämä luo hyvät edellytykset jatkaa ja kehittää sosiaalialaa ja osaamiskeskustoimintaa yhdessä eri tahojen kanssa alueellisesti, Etelä-Suomen yhteistyöalueella sekä valtakunnallisesti yhdessä koko osaamiskeskusverkoston kanssa.