Valmisteluvaiheesta siirrytään pian hyvinvointialueen arkeen – aluevaltuustolla edessään vuoden 2023 talousarvio

Talousjohtaja Antti Niemi esitteli Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviota.
Talousjohtaja Antti Niemi esitteli aluevaltuutetuille Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviota.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastuu asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä alkaa reilun kuukauden kuluttua. Valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat vuoden 2023 talousarvion ja -suunnitelman sekä hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelu. Aluevaltuusto käsittelee molempia kokonaisuuksia joulukuun kokouksessaan.

Päätöksenteon tueksi aluevaltuutetut kokoontuivat perjantaina 25. marraskuuta Valmistelusta vastuuseen -seminaariin, jossa paneudutaan erityisesti hyvinvointialueen talouteen, vuoden 2023 tavoitteisiin eri toimialoilla sekä omavalvontaan.

– Hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin valtiolta, ja annetussa raamissa on pysyttävä. Meidän on tarkkaan mietittävä, miten voimme rahoituksen puitteissa tarjota parhaat mahdolliset sote- ja pelastustoimen palvelut päijäthämäläisille, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari.

Ikääntyneiden palveluihin välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, palvelutarve kasvaa, ikääntyneiden palveluita koskevat lait ja asetukset tiukkenevat samalla, kun henkilöstöä on yhä vaikeampi saada. Esimerkiksi näiden haasteiden vuoksi ikääntyneiden palveluihin on löydettävä uusia ratkaisuja, jotta päijäthämäläisille voidaan tarjota arvokas ikääntyminen ja laadukkaat palvelut.

Päijät-Hämeen aluevaltuutettuja työpajassa kirjoittamassa post-it-lappuihin ajatuksia ikääntyneiden palveluissa tarvittavista muutoksista.

– Päijät-Häme on jo monelta osin Suomen kärjessä palveluiden laadussa ja tuottavuudessa. Tämä ei kuitenkaan riitä tulevaisuudessa, totesi ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula.

Päijät-Hämeessä on meneillään useitakin ikääntyneiden palveluiden kehittämishankkeita, kuten joustavan palvelun asumismallin kehittäminen.

.Lisää konkreettisia ideoita ja toimintatapoja kuitenkin tarvitaan. Seminaarissa aluevaltuutetut pohtivat ratkaisuja päättäjien näkökulmasta – miten pienillä ja suuremmilla toimilla tuettaisiin yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Samaan tapaan käsiteltiin myös terveys- ja sairaanhoitopalveluiden, perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä pelastustoimen toimialojen vuoden 2023 keskeisiä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen sekä hallintoylilääkäri Petteri Jyrkinen kysyivät aluevaltuutetuilta tärkeimpiä tekijöitä sote-keskuksen tuotantotavan valintaan.

Omavalvonnalla varmistetaan lakisääteisten ja laadukkaiden palveluiden toteutuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontapäällikkö Armi Hyry esitteli aluevaltuutetuille omavalvonnan kokonaisuutta uuden hyvinvointialueen toiminnassa.

– Omavalvonnalla varmistetaan, että alueemme asukkaat saavat toimivia, oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita, Siinä on määritelty prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla tuohon päämäärään päästään. Omavalvonta on oikeastaan arjen toimintakulttuuri, Hyry mainitsi.

Hyvinvointialueelle laaditaan omavalvontaohjelma, jossa kuvataan se, miten hyvinvointialue huolehtii turvallisten ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, asiakkaan oikeuksien toteutumisesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisesta palveluiden saatavuudesta.