Väliaikaishallinnon kausi päätöksessä, aluevaltuuston perehdytys alkanut

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väliaikaishallinnon kausi päätöksessä, aluevaltuuston perehdytys alkanut

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) piti toimikautensa viimeisen kokouksen 15.2.2022. Väliaikaishallinnon viimeisenä tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle ensimmäinen aluevaltuuston kokous. Sen päivämääräksi päätettiin 7.3.2022.

– Yksi historiallinen aikakausi, väliaikaishallinnon aika on takana. Työ on ollut erittäin mielenkiintoista ja sujunut hyvän yhteistyön merkeissä, kiitteli väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Marina Erhola.
 
Aluevaltuutettujen vaativaa työtä tukemaan on suunniteltu laaja perehdytyskokonaisuus, jossa käydään läpi esimerkiksi hyvinvointialueen roolia Suomen julkisen sektorin osana, keskeistä lainsäädäntöä ja talous- sekä henkilöstökysymyksiä. Ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 14.2.2022.

Aluevaalien jälkeen poliittiset ryhmät ovat neuvotelleet väliaikaishallinnon aikana valmistellusta hyvinvointialueen hallintosäännön luonnoksesta. Neuvottelujen myötä luonnos muovautui valiokuntiin painottuvasta ehdotuksesta kohti lautakuntamallia, edelleen kuitenkin painottaen vaalien merkitystä – lautakuntien jäsenten tulisi olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa käsitellään mallia, jossa on ehdolla lakisääteisen tarkastuslautakunnan lisäksi turvallisuuden ja varautumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä asiakas- ja osallisuuden lautakunnat.

Väliaikaisen virkamieshallinnon ja poliittisen seurantaryhmän toimikauden aikana on valmisteltu myös hyvinvointialueen strategiaa. Vaten viimeisessä kokouksessa todettiin, että ensimmäinen luonnos strategiasta on valmistunut aluevaltuuston työn pohjaksi.

Hyvinvointialueuudistuksessa myös kehitysvammaisten erityispalveluihin tulee muutoksia, kun nykyiset erityishuoltopiirit puretaan. Vate kannatti valmistelun asiantuntijaryhmän ehdotusta, jonka mukaan erityispalvelut keskitettäisiin HUS-yhtymälle ja Päijät-Hämeessä sijaitsevat asumispalveluyksiköt siirtyisivät hyvinvointialueelle.

Lisätiedot: 

toimitusjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Marina Erhola, puh.  040 183 4295 

hallintojohtaja, hyvinvointialueen vastuuvalmistelija Veli Penttilä, puh. 044 719 5211 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijat-sote.fi) 

Sähköposti lähetettiin henkilölle pressify+@meltwater.com

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus