Uudella johtamis- ja toimintakulttuurilla kohti tavoitetta olla alan paras julkinen työpaikka

image received via email

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uudella johtamis- ja toimintakulttuurilla kohti tavoitetta olla alan paras julkinen työpaikka 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöohjelmalla on kunnianhimoinen tavoite olla alan paras julkinen työpaikka. Ison päämäärän saavuttamiseksi henkilöstöohjelmalle tehdään toimenpidesuunnitelma, jonka avulla on tarkoitus rakentaa hyvinvointialueelle uusi toiminta- ja johtamiskulttuuri.

Tavoitteena on muuttaa johtamisen suuntaa ylhäältä alaspäin -toimintamallista yhdessä tekemistä ja kehittämistä vahvistavaksi malliksi. Jatkossa jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan osana työarkeaan, yhteistyössä muun työyhteisön kanssa. Lisäksi tavoitteena on automatisoida niin sanottu rutiinityö, jolloin sote- ja pelastustoimen työntekijät voivat keskittyä koulutuksensa mukaisten työtehtävien tekemiseen.

Neljä kärkeä, kaksi etenemisnopeutta

Toimeenpanosuunnitelmassa on neljä kärkeä, jotka kaikki pohjautuvat ajatukseen yhdessä oppimisesta: rekrytointi ja henkilöstömarkkinointi; reilu johtaminen; henkilöstön osaaminen, työkyky ja työelämätaidot; kehittämisen ja muutoksen tukeminen.

Kärkiä lähdetään toteuttamaan ”kahdella raiteella ja kahden junan voimin”. Nopeamman pikajunan kyydissä ovat toimenpiteet, jotka vaikuttavat välittömästi toimialojen ja henkilöstön työarkeen sekä vastaavat tarpeisiin. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä ovat palaverikäytäntöjen ja johtamisen rakenteiden uudistaminen.

Perässä tulevan hitaamman, mutta vakaasti kulkevan tavarajunan mukana kulkee toimialoja ja henkilöstöä laajasti tukevien HR-toimintojen kehittäminen – esimerkiksi urapolkumallien kehittäminen ja rekrytointiohjelman uudistaminen.

Aluehallitus käsittelee suunnitelman seuraavassa kokouksessaan

Henkilöstöohjelman toimeenpanosuunnitelma menee aluehallituksen hyväksyttäväksi maanantaina 17. huhtikuuta. Henkilöstöohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa viime vuoden lopulla.

Kun suunnitelma on hyväksytty, alkaa hyvinvointialueen toimialojen sekä tulosalueiden ja -yksiköiden kehittämistarpeiden tarkempi kartoittaminen.

 

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Erja Saari, p. 044 440 3464
hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, p. 050 438 3662

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)