Uratarina: Sosiaalityöntekijä Milla on tavoitteellinen oman uransa raivaaja

Sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Milla päätti hetki sitten hanketyön Yhdessä mielessä -hankkeessa. Nyt Milla työskentelee osaamiskeskus VERSOssa Rakenteellinen sosiaalityö- osaprojektissa. Lisäksi hän toimii iltaisin sosiaalityön tutorina sosiaalityön perus- ja aineopinnoissa. Sosiaalityön ammattilaisena kehittyminen, työssäoppiminen ja työnkehittäminen tuntuvat olevan Millalle intohimo -Olen ehkä saattanut hakea taas joihinkin opintoihin, hän naurahtaa iloisesti.

Milla opiskeli sosiaalityöntekijäksi sosiaaliohjaajan työn ohessa. Sosiaalialan asiakastyötä Milla on tehnyt mielenterveys ja päihdetyön, lastensuojelun perhetyön, perhesosiaalityön ja aikuissosiaalityön parissa. Koko työuransa ajan Milla on hakeutunut mukaan oman työn kehittämiseen sekä kehittäjäasiakas- ja asiakasraatitoimintaan. -Tavoitteenani on ollut rakenteellisen sosiaalityön parissa työskentely ja opettajantyö ja tänä vuonna nämä kaksi urahaavetta realisoituivat. Elän nyt uraunelmaani, Milla hymyilee. Silti hän pitää silmät auki uusille mahdollisuuksille.

Työurallaan Milla on ollut tietoisen tavoitteellinen. Ei kaikki silti kaikki ole aina edennyt omien toiveiden mukaisesti. -Jälkikäteen ajatellen kaikella on ollut kuitenkin tarkoituksensa ja siksi olen nyt tässä, Milla pohtii.

Arkityö sitoo teorian ja käytännön toisiinsa

Milla kertoo, että uraunelmien toteutumisessa on auttanut erityisesti esimiesten tuki. Toiveet on huomioitu kehityskeskusteluissa.

-Minulla on ollut mahdollisuus sanoittaa omia uraunelmia ja niihin on suhtauduttu positiivisesti. Minulta on kysytty mikä kiinnostaa ja minkä koen omimmaksi. Koulutuksissa olen voinut suuntautua omaa kiinnostusta sivuaviin aiheisiin. Olen saanut olla mukana asiakastyön ja oman osaamiseni kannalta tärkeäksi kokemissani kehittämishankkeissa ja verkostoissa, Milla kertoo.

Millalle on tarjottu mahdollisuuksia kehittyä. -Olen saanut ohjata opiskelijoita ja käynyt työnantajan edustajana puhumassa oppilaitoksissa. Kaikki nämä työtehtävät olen kokenut merkityksellisinä, ja ne ovat edistäneet ammatillista kehittymistä ja samalla myös omien unelmien toteutumista, hän kuvailee.

Aktiivinen sosiaalityöntekijä on kehittänyt osaamistaan myös vapaa-ajalla. -Tasapainon löytäminen on tärkeää. Hyvinvoinnin ja jaksamisen vuoksi oman ajan ja työn rajalle on hyvä löytää tasapaino, Milla muistuttaa.

Vaikka esihenkilöllä on tärkeä rooli on kuulla tiimiänsä uraunelmien suhteen, myös työntekijän on tärkeää kehittää itsetuntemustaan ja sitä kautta sanoittaa unelmiaan. -Olen aina tiennyt missä haluan kehittyä. Sanonut unelmani ääneen jaa tarttunut mahdollisuuksiin mitä on ollut, hän sanoittaa.

Toki Milla on ollut mahdollisuuksien suhteen myös tiimipelaaja. Milla tiedostaa, että oman kehittämisen ja kehittymisen sekä asiakastyön välillä tulee olla myös tasapaino ja asiakastyö on aina kuitenkin se työn ykkönen. -Arkityö realisoituu vasta työn kautta, Milla toteaa. -Työssä oppiminen on tärkeää, se sitoo teoriaa ja käytäntöä toisiinsa.

Kärsivällinen sosiaalityöntekijä palkitaan myös urapolulla

Omien uratavoitteiden eteen joutuu tekemään kärsivällistä työtä. Kärsivällisyys uraunelmien toteutumisessa tarkoittaa Millalle ajallista realismia. Asiakastyössä saadulla kokemuksella on valtavan suuri merkitys uuden ja syventävän osaamisen oppimisessa. Mahdollisuus peilata ja ymmärtää asioita on aivan erilaista, kun on riittävä kokemus asiakastyöstä. Tällöin kehittämistyö ei jää arjesta irralliseksi.

Kärsivällisyydellä Milla tarkoittaa myös opiskelun pitkäjänteisyyttä. Millan opiskeluintoa ei ole rajoittanut tietämättömyys siitä, johtaako opiskelu lopulta tutkintoon tai millaisia uusia uramahdollisuuksia uusi tutkinto tuo. -Pitää uskaltaa panostaa, mutta ymmärtää myös, että kaikki mahdollisuudet ei välttämättä aukea heti, hän kuvailee. Millalla uralla eteneminen onkin tapahtunut pienin askelin. Muutoksia omiin tehtäviin on tullut usein organisaatiomuutosten myötä, ne eivät ole tällöin olleet tietoisesti tehtyjä muutoksia.

Milla on ollut tyytyväinen työhönsä uran kaikissa vaiheissa. Siirtyminen uuteen ei ole johtunut työn mielekkyyden katoamisesta tai urajumeista, vaan ennemminkin jatkuvasti kasvavasta halusta vaikuttaa yhteiskunnassa vastaan tuleviin haasteisiin ja asenteisiin sekä palvelujen toimivuuteen. Ura-ankkurikseen, eli työtä ohjaavaksi motiivikseen sosiaalityöntekijä tunnistaakin vaikuttamisen mahdollisuuden – asiakkaiden ja työntekijöiden äänen näkyväksi tekemisen ja sosiaalityön aseman merkityksen nostamisen.

Itsetuntemuksen merkitys korostuu urasuunnittelussa -Johtaminen ei ole minun juttu, Milla kertoo. Itsetuntemuksen kasvussa häntä on tukenut ryhmätyönohjaukset, kehityskeskustelut ja kaikki työelämässä eteen tulleet paikat, joissa itsereflektiota on tarvittu.

-Itsetuntemusta pitää tässä työssä kehittää koko ajan. Työhaastattelut ovat muuten oivia paikkoja palautteeseen, vinkkaa Milla. Niissä pääsee peilaamaan mitä muut tunnistavat sinussa ja miten tuot asioita esille. Milla ei ole tullut aina valituksi hakemiinsa tehtäviin, mutta hän ei ole kuitenkaan lannistunut. Uudet mahdollisuudet työuralla ovat aina lisänneet työhyvinvointia.

Verkostot työssä oppimisen keinoina – ”Mä oon saanut tutustua valtavaan määrään erilaista osaamista omaaviin ihmisiin.”

Työssään Milla on verkostoitunut laajasti ja pystynyt siten myös oppimaan verkostoissa. -Tavatessani asiakasta verkoston kanssa opin aivan valtavasti, Milla hehkuttaa.

Työssäoppimisen mahdollisuuksia ei Millan mielestä tunnisteta riittävästi. Erilaiset tiimit konsultoivat jatkuvasti toisiaan eikä näitä tilanteita tunnisteta oppimisen paikoiksi. Työssä oppimisen keinoista tulisi puhua enemmän ääneen. -Myös työkaverit, verkostot ja kehittymistä tukevat ja mahdollistavat esihenkilöt ovat työssä oppimisen keinoja, Milla kuvailee. -Sosiaalityön asiakastyö ja ihmisten auttaminen sisältää valtavan määrän oppimisen paikkoja. Kaikki uusi mitä olen oppinut, on aina hyödyttänyt silloista työtehtävääni, Milla pohtii.

Miten voimme organisaatiossamme kehittyä edelleen urajohtamisessa? Millan mielestä tulisi huomioida erilaisten työntekijöiden tarpeet uralla kehittymiselle. Jotta esihenkilöt pystyvät tukemaan henkilökuntaa kehittymisessä on tunnistettava ja kuvattava kaikki ne mahdollisuudet mitä uralla kehittymiselle organisaatiossa on. Tarvitaan erilaisia kehittymisen mahdollisuuksia, koska työntekijöitä on erilaisia.

On tärkeää tunnistaa, että urahaaveita on hyvin erilaisia. -Itse en missään tapauksessa haluaisi edetä urallani organisaatiorakenteessa ylöspäin, vaan syventää ja laajentaa asiantuntemustani, Milla kuvailee. – Itsetuntemuksen kehittäminen on tärkeää kehittää työhön liittyen, mutta myös siihen, minkälaista työtä haluaa tehdä. Milla muistuttaa, että sosiaalityön tutkinnon omaavana pystyy toimimaan hyvin erilaissa tehtävissä. Oma juttu on tärkeää tunnistaa, eikä se ole usein vastavalmistuneelle olleenkaan selvä. Siksi sitä on hyvä pohtia.

”Olen niin täpinöissäni tästä nykyisestä työstäni! Sosiaalityöntekijä on mielenkiintoinen ammatti ja koen sen tärkeäksi.”

Seuraavia uraunelmiaan Milla sanoittaa seuraavasti – Haluaisin jatkaa rakenteellisen sosiaalityön ja opettamisen teemoissa. Näitä kahta pääsen erinomaisesti yhdistämään nykyisessä työtehtävässä, jossa yhtenä tarkoituksena on vahvistaa sosiaalityön ammattilaisten osaamista rakenteellisessa sosiaalityössä. Pääsen myös itse syventämään osaamistani rakenteellisessa sosiaalityössä ja olemaan mukana tärkeäksi kokemani asian alueellisessa ja kansallisessa kehittämisessä.

Hanketyöllä on kuitenkin aina alku ja loppu eikä Milla murehdi tulevaa. -On tärkeää elää hetkessä, turha vaivata liikaa mieltään tulevalla, Milla muistuttaa. -Koen sosiaalialan asiakastyön edelleen erittäin merkityksellisenä, haastavana ja mielenkiintoisena. Haluan pysyä ajan tasalla asiakastyöstä, siinä oppii koko ajan, vaikka olisi kuinka paljon työkokemusta, Milla summaa.

Lue lisää työntekijätarinoita täältä.

Lisätietoja urapoluista ja uramallista Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö
virpi.lehtinen@paijatha.fi

Anne Saari
projektisuunnittelija
anne.saari@paijatha.fi

Teksti

Sanna Kok
HR-asiantuntija, rekrymarkkinointi

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö

Lue lisää uratarinoita tästä.

Tule meille työkaveriksi, ole yhteydessä rekrytointiin!

rekrytointi@paijatha.fi
Linjakatu 5, 15100 Lahti
044 719 5018