Työtuomioistuimen välituomio kahden sivutoimisen pelastushenkilön asiassa

Työtuomioistuin on käsitellyt kahden Päijät-Hämeen sivutoimisen pelastushenkilön kannetta varallaolosta. Työtuomioistuin katsoo syyskuussa antamassaan välituomiossa, että asianosaisten sopimussuhteisten henkilöiden varallaoloaika ajalla 19.5.2016–9.9.2020 tulee lukea kokonaisuudessaan työajaksi.


Asian käsittely jatkuu työtuomioistuimessa.