Toimintaterapia on matalan kynnyksen palvelua hyvinvointialueella – tärkeä harrastus voi jatkua vammasta huolimatta 

Jos päivittäiset arjen askareet vaikeutuvat sairaudesta tai vammautumisesta johtuen, voi apua saada toimintaterapiasta. Hyvinvointialueen toimintaterapeutit auttavat ikääntyneitä ja työikäisiä edistämään toimintakykyään, terveyttään ja hyvinvointiaan sekä mahdollisuutta osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan. Tavoitteena on, että ihminen suoriutuu itsenäisesti erilaisissa arjen toiminnoissa. 

Toimintaterapeutti näyttää asiakkaalle apuvälineen käyttöä vihannesten leikkaamisessa.

Toimintaterapeutti Sanna Ketonen ohjaamassa keittiötoimintojen pienapuvälineiden käyttöä. 
 

Asiakas ja toimintaterapeutti pohtivat yhdessä keinoja, joilla asiakkaalle tärkeää toimintaa tai harrastusta olisi mahdollista jatkaa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta.  

–  Tyypillinen syy ajan varaamiseen on jokin käden käyttöön vaikuttava vamma tai sairaus, kuten nivelrikko, käden alueen murtuma, rannekanava-ahtauma, nivelreuma, aivoverenkiertohäiriö tai muu neurologinen sairaus. Lisäksi meillä käy asiakkaita työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa, kertoo Asikkalan sote-keskuksessa työskentelevä toimintaterapeutti Viola Heikkinen

Vastaanotolla toimintaterapeutti haastattelee asiakkaan kysyen usein melko tarkastikin asiakkaan arjesta, toimintakyvystä ja arjessa esiintyvistä haasteista. Sen jälkeen hän arvioi asiakkaan käsien toimintaa havainnoimalla ja erilaisten standardoitujen arviointimenetelmien avulla. Lisäksi toimintaterapeuteilla on osaamista ja arviointimenetelmiä kognitiivisten haasteiden, kuten toiminnanohjauksen, hahmottamisen, ohjeiden ymmärtämisen, keskittymisen ja lievien muistin hankaluuksien seulomiseen. 
 
Haastattelun ja arvioinnin perusteella asiakas saa tilanteeseensa sopivat käden kuntoutusharjoitukset sekä tarvittaessa myös pienapuvälineet ja ortoosit eli tukisidokset.  

–  Toimintaterapiasta on mahdollista saada lainaan erilaisia käden ortooseja ja pienapuvälineitä, jotka tukevat asiakkaan omatoimisuutta esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruoanvalmistuksessa, kertoo Hollolan sote-keskuksen toimintaterapeutti Sanna Ketonen

–  Parhaimmillaan löydämme yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisuja, jotka lisäävät hänen omatoimisuuttaan ja mahdollisuuttaan osallistua itselle tärkeään toimintaan, oli kyseessä sitten pukeutuminen, peseytyminen, asioiden hoitaminen tietokoneella tai jonkin harrastustoiminnan jatkaminen, sanoo Heikkinen. 

Toimintaterapeutit työskentelevät myös osana moniammatillista kotikuntoutustiimiä, johon kuuluu toimintaterapeutin lisäksi fysioterapeutteja ja lähihoitajia. Aikuisten toimintaterapeutit toteuttavat erimittaisia kuntoutusjaksoja ammatillisen harkinnan ja asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.  

Miten voi päästä aikuisten toimintaterapiaan?

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella aikuisten toimintaterapeutin vastaanotolle voi varata ajan matalalla kynnyksellä ilman lähetettä, ja sitä voi tiedustella omasta sote-keskuksesta. Toimintaterapeutin voi tavata myös kotihoidossa, kotikuntoutuksessa, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa, Heinolan ja Orimattilan sote-keskusten vuodeosastoilla ja erikoissairaanhoidossa.

Teksti ja kuvat: Hannele Liimatta