Töihin lapsiperhepalveluihin

Vanhemmat ja kaksi lasta kävelevät puistotiellä aurinkoisena kesäpäivänä.

Kenelle: sosiaalityöntekijät, sosionomit, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, lastenvalvojat, psykologit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat, nuoriso- ja yhteisöohjaajat, yhteisöpedagogit

Lapsiperhepalveluissa työskentelee noin 500 alan ammattilaista useammassa eri toimipisteessä. Tavoitteenamme on aktiivisesti tukea lapsiperheasiakkaitamme itsenäiseen ja tasapainoiseen arkeen heidän omassa elinympäristössään. Palvelumme ja työtehtävämme ovat siten pääosin avopalveluissa, mutta lastensuojelussa voit työskennellä myös lastensuojelulaitoksessa.

Päijät-Hämeen lapsiperhepalvelut koostuvat kolmesta tulosyksiköstä: lasten ja nuorten hyvinvointi, lapsiperheiden tuki ja lastensuojelu.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Yksikkö tuottaa äitiys- ja lastenneuvolan palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä perustason pikkulapsiperheiden psykologipalvelut.

Lapsiperheiden tuki

Lapsiperheiden tuen yksikkö vastaa lapsiperheiden sosiaalihuollon palvelutarpeenarvioinnista, monipuolisista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, perheoikeudellisista palveluista sekä kasvatus- ja perheneuvontapalveluista.

Lastensuojelu

Lastensuojelun yksikkö vastaa lastensuojelulain mukaisesta avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelukokonaisuudesta.

Salinkallion lastensuojelun toimintayksikössä on kaksi asuinyksikköä 7-17-vuotiaille kiireellisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille. Salinkalliolla toiminta on lastensuojelulain nojalla tehtävää arviointi- ja vastaanottotyötä. Molemmissa asuinyksiköissä työskentelee palveluvastaava ja kahdeksan ohjaajaa/lähikasvattajaa, vanhemmuustyön tukena perhekuntoutusohjaaja sekä ruokapalveluvastaava ja siistijät. Lisäksi kiinteistönhuollosta vastaa palveluvastaavan tukena huoltoyhtiö.

Työskentelyn tavoitteena on lapsen turvaaminen tilanteessa, jossa lapsi on välittömässä vaarassa. Tavoitteena on vakauttaa lapsen ja perheen tilanne sekä arvioida lapsen ja perheen tarvitsema tuki jatkosuunnitelmia varten.

Tutustu Salinkallion yksikköön!

Nikkilän toimintayksikössä toimii kaksi viisipaikkaista asumisyksikköä ja osastoa 10-17-vuotiaille lapsille. Molempien osastojen tiimiin kuuluu palveluvastaavan lisäksi seitsemän ohjaajaa/lähikasvattajaa, perhekuntoutusohjaaja ja ruokapalveluvastaava. Lisäksi laitoksessa on siistijät ja kiinteistönhuoltohenkilö.

Salpakankaan lastensuojelun toimintayksikkö sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Salpakankaalla on kaksi seitsemän paikkaista osastoa sijoitetuille lapsille: 15-17-vuotiaille (Kasvula) ja 12-17-vuotiaille (Suuntala). Lisäksi Salpakankaalla on perhekuntoutusosasto, jossa on paikka kolmelle perheelle.

Kasvulan ja Suuntalan tiimeihin kuuluu kahdeksan ohjaajaa/lähikasvattajaa ja esihenkilönä toimii palveluvastaava. Lisäksi perhekuntoutusohjaaja työskentelee vanhemmuustyön tukena. Laitoksessa on myös ruokapalveluvastaava, siistijät ja kiinteistöhuoltoyhtiö.

Ota yhteyttä!

Lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtaja
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö
Niina Viholainen
niina.viholainen@paijatha.fi

Perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö
Pinja Salmi
pinja.salmi@paijatha.fi