Tilojen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan osana uutta toimitilaohjelmaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on järjestää vaikuttavia, kustannustehokkaita ja saavutettavia palveluita, joissa asiakaskokemus toteutuu erinomaisena. Hyvinvointialueelle siirtyi vuodenvaihteessa tiloja, jotka eivät kaikilta osin vastaa toiminnan tarpeita pitkällä aikajänteellä. Osa tiloista on hyväkuntoisia, osa taas vanhoja ja epätarkoituksenmukaisia tai vääränkokoisia nykytarpeeseen. Hyvinvointialue päivittää parhaillaan toimitilaohjelmaansa ja arvioi sitä varten kaikkien käytössä olevien tilojensa soveltuvuuden toimintaan.  

Toimitilojen arvioinnissa yksi tekijä on henkilöstön saatavuus. Henkilöstön saatavuus voi vaikuttaa tulevaisuuden palvelutarjontaan. On tarkkaan arvioitava, mitä toimintoja voidaan yhdistää, jotta saavutetaan nykyistä parempi henkilöstö- ja tilaresurssitehokkuus. Toimipisteverkostoa ei ole tarkoitus supistaa alueellisesti, mutta tiivistämisen tarvetta on: toimipisteitä on nyt pienilläkin paikkakunnilla useita erillisiä. 

– Hyvinvointialueen talouden raami on tiukka, ja meidän on rohkeasti selvitettävä ihan uudenlaisiakin tilavaihtoehtoja toiminnan tarpeisiin. Kiinteistökustannusten alentaminen on talouden sopeuttamisessa keskeinen keino, jotta säästöt eivät ole asiakkaidemme palveluista pois. Tilaratkaisut on käytävä läpi tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä digitalisaation kaltaiset toimintaympäristön murrokset muuttavat oleellisesti tilatarpeita nykyisestä, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen. 

Hyvinvointialue selvittää mahdollisuutta rakennuttaa Lahden sote-keskukselle paremmin saavutettavat ja toiminnallisesti tehokkaammat tilat 

Osana toimitilaohjelmaansa hyvinvointialue selvittää mahdollisuutta rakennuttaa Lahden sote-keskukselle paremmin saavutettavat, nykyaikaiset ja toiminnallisesti tehokkaat tilat. Tarkoitus on parantaa palveluihin pääsyä ja palveluiden saatavuutta sekä keskittää toimintoja useista eri paikoissa sijaitsevista toimipisteistä. Lahden sote-keskuksen asiakkaat ovat kokeneet toimipaikan nykyisen sijainnin hankalaksi alueen mäkisyyden, pysäköintipaikkojen vähyyden ja huonojen julkisen liikenteen yhteyksien vuoksi. Suunniteltu pysäköintitalo ei näillä näkymin toteudu sote-keskuksen välittömään läheisyyteen. 

Aluehallitus päätti maanantaina käynnistää Lahden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimitiloja koskevan, pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kilpailutuksen. 

Lahden sote-keskuksen kilpailutettavan tilaratkaisun ensisijainen tavoite ei ole mittavien säästöjen aikaansaanti, vaan paremmin asiakkaiden ja toiminnan tarpeita vastaavien tilojen löytäminen. Lahden nykyinen sote-keskus on rakennettu eri vuosikymmenillä 1950-luvulta alkaen, ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavat ovat sen jälkeen kehittyneet paljon.  

Sairaalan uudisrakennushankkeista tiedetään, että nykyaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksiin suunnitellut tilat tuovat toiminnallista tehokkuutta ja säästävät työntekijöiden aikaa. Samat palvelut pystyttäisiin myös Lahden sote-keskuksessa tuottamaan vähemmissä neliöissä, koska nykyisessä sote-keskuksessa on varsin runsaasti käytävää, vuodeosastomaista rakennetta ja muuta työhön soveltumatonta tilaa.

Säästöä syntyisi myös siitä, että uuteen rakennukseen saataisiin koottua nykyisten sote-keskustoimintojen ohella muutakin toimintaa, jolloin hyvinvointialue voi toimitilaohjelmansa tavoitteiden mukaisesti vähentää vuokraamiaan tiloja. 

Lahden sote-keskuksesta on voimassa oleva vuokrasopimus LähiTapiolan kiinteistörahaston kanssa. Hyvinvointialueen solmimassa vuokrasopimuksessa on lain edellyttämä ehto oikeudesta irtisanomiseen. 

Lahden sote-keskuksen mahdollinen siirtyminen uudisrakennukseen ei vaikuttaisi Harjun terveyden palvelutuotantoon, vaan Harjun terveys jatkaisi sote-keskuspalveluiden tuottamista aiemman sopimuksen mukaisesti. Harjun terveyden ja hyvinvointialueen henkilökunnalla olisi mahdollisuus osallistua yhdessä uusien tilojen suunnitteluun, jotta tilat palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin.