Palkkaharmonisointi UKK

Tälle sivulle on koottu palkkaharmonisoinnin usein kysytyt kysymykset.

Harmonisoinnin käsite

Mitä palkkaharmonisointi tarkoittaa?

 • Palkkojen yhdenmukaistamista niin, että vaativuudeltaan samanlaisesta työstä maksetaan samaa palkkaa
 • Tarve palkkaharmonisointiin syntyy kun liikkeenluovutuksella työntekijöitä siirtyy vanhoina työntekijöinä työnantajalta toiselle.
 • Eri työnantajat ovat maksaneet eri palkkaa samoista tehtävistä. Erot ovat johtuneet eri työnantajien  erilaisista palkkausjärjestelmistä ja -käytännöistä.

Miksi palkat pitää harmonisoida?

 • Jos vaativuudeltaan samasta työstä maksetaan eri palkkaa, palkat tulee harmonisoida eli yhdenmukaistaa. Vaativuudeltaan samantasoisesta työstä ei voi maksaa eri palkkaa.
 • Monet lait (mm. Tasa-arvolaki ja Työsopimuslaki) edellyttävät, että yhtä vaativasta työstä maksetaan samaa palkkaa.

Mihin palkkaan palkat harmonisoidaan? 

 • Palkat harmonisoidaan kunkin hinnoittelukohdan tehtävien vaativuuden arviointitason korkeimpaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Ketä palkkaharmonisointi koskee?

Palkkaharmonisointi koskee seuraavissa sopimuksissa ja hinnoitteluliitteissä olevia:

 • KVTES liite 1 hinnoittelu 01TOI060 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät esim. palvelusihteeri, sihteeri, tekstinkäsittelijä, tietopalvelusihteeri
 • KVTES liite 1 hinnoittelu 01ASI040 Hallinnon asiantuntijatehtävät
 • SOTE liite 1 hinnoittelu 01HOI020 Esihenkilötehtävät esim.  apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, palveluesimies, vastaava sairaanhoitaja
 • SOTE liite 1 hinnoittelu 01HOI030 Vaativat hoitoalan ammattitehtävät esim. asiantuntijasairaanhoitaja, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja
 • SOTE liite 1 hinnoittelu 01HOI040 Hoitoalan ammattitehtävät (aiemmin KVTES liite 3) esim. hammashoitaja, lähihoitaja, mielisairaanhoitaja, toimistosihteeri
 • SOTE liite 2 hinnoittelu 02SOS030 Alue ja palveluyksiköiden johto- ja esihenkilötehtävät
 • SOTE liite 2 hinnoittelu 02SOS050 Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät esim. sosiaaliohjaaja
 • SOTE liite 2 hinnoittelu 02SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät (aiemmin KVTES liite 4) esim. kodinhoitaja, lähihoitaja, ohjaaja, työvalmentaja
 • SOTE liite 2 02FAR020  farmaseutit
 • SOTE liite 2 02FAR03A lääketyöntekijät
 • SOTE liite 2 02PER020 peruspalvelutehtävät esim. välinehuoltajat, hoiva-avustajat

Koskeeko harmonisointi vain erikseen sovittuja ammattinimikkeitä?

 • Harmonisointi koskee kaikkia ko. hinnoittelukohtaan kuuluvia edellyttäen, että palkassa on harmonisoitavaa.

Koskeeko harmonisointi henkilöä, joka on työskennellyt hyvinvointikuntayhtymässä 31.5.2022 saakka?

 • Kyllä harmonisointi koskee henkilön sitä ajanjaksoa kun on ollut palvelussuhteessa hyvinvointikuntayhtymässä 1.7.2020 -31.12.2022.

Koskeeko harmonisointi sijaisia tai keikkalaisia, joiden palvelussuhde on katkennut tuolla välillä 1.7.2020-31.12.2022?

 • Kyllä koskee kaikkia ajanjaksoja tuolla aikavälillä. Palvelusuhteen ei tarvitse olla yhtenäinen koko tuon ajan, että kuuluisi harmonisoinnin piiriin.

Koskeeko palkkaharmonisointi meitä, jotka olemme siirtyneet yhtymästä Harjun terveyteen?

 • Kyllä koskee siltä ajanjaksolta 1.7.2020-31.12.2022, kun olette olleet palvelussuhteessa kuntayhtymään.

Tehtäväkohtainen palkka

Mikä on tehtäväkohtainen palkka?

 • Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen. Tehtävän vaativuuden arviointia varten on tehty tehtäväkuvaus. Tehtävän vaativuus on arvioitu tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmässä. 

Ajankohta

Miltä ajalta harmonisointipalkka maksetaan?

 • Harmonisointipalkka maksetaan sovintosopimuksen mukaisesti takautuvasti ajalta 1.7.2020-31.12.2022.

Koska harmonisointipalkka tulee maksuun?

 • Kun omat tiedot on ilmoitettu Harmonisointi-sivuilta löytyvällä Omien tietojen ilmoittaminen -lomakkeella
 • 15.2.2024 mennessä, palkanmaksupäivä on 29.2.2024
 • 16.2-4.3.2024, palkanmaksupäivä on 15.3.2024
 • 5.3.-15.3.2024, palkanmaksupäivä on 28.3.2024

Koska harmonisointia koskeva palkkalaskelma tulee näkyviin verkkopankkiin?

 • Noin 3-4 arkipäivää ennen palkanmaksua.

Maksuun tuleva/tullut summa

Miksi eräs kollegani sai enemmän kuin minä, vaikka meillä on sama tehtäväkohtainen palkka?

 • Palkat eivät välttämättä ole olleet samassa hinnoittelussa ja vaativuustasolla koko harmonisoinnin ajan.
 • Vaikka kaksi henkilöä olisi samalla palkkatasolla ja tehtäväkohtaisen palkan muutos olisi samansuuruinen, maksuun tullut summa riippuu täysin henkilön omakohtaisista työaikakorvauksista, työkokemuslisän suuruudesta ja mahdollisista palkattomista poissaoloista.

Sain mielestäni liian vähän palkkaa palkkaharmonisaation johdosta. Mihin pitää olla yhteydessä?

 • Olethan yhteydessä Provincian palvelutiimin harmonisointi.kyselyt@provincia.fi ja 03821 4024.
 • He  kertovat perusteet laskennalle ja tarkastavat pohjatietoja vasten laskelman oikeellisuuden. 
 • Mahdolliset virheet ilmoitetaan eteenpäin oikaistavaksi. 

En halua vastaanottaa takautuvasti maksettavaa rahaa, koska se vaikuttaa saamiini etuuksiin (esim. opintoraha, työttömyysetuus).

 • Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa  etuudenmaksajalta, miten ko. taho huomioi takautuvasti maksettavia palkkoja. 
 • Tulorekisteristä selviää tulon ansainta-aika vuosilta 2020-2022.
 • Kaikki maksajat eivät huomioi takautuvien tulojen vaikutuksia etuuksiin, mutta tämä on etuuden maksajasta kiinni. 
 • Jos tämän tarkistuksen jälkeen haluat palauttaa maksetun takautuvan palkan, menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivustolla.

Tuleeko lomarahat ja vuorolisät myös takautuvasti korvattaviksi harmonisoinnin myötä?

 • Tehtäväkohtaisen palkan korottuminen vaikuttaa korottavasti myös muihin palkanosiin. Näin ollen takautuvasti maksettavaa palkkaa muodostuu myös kysymyksessä mainituista maksetuista työaikakorvauksista ja lomarahasta.

Maksetaanko takautuvalle palkkasaatavalle korkoa?

 • Kyllä maksetaan sovintosopimuksen mukaisesti 5,5 % koko takautuvalle loppusummalle.

Saako takautuvasta palkkasummasta palkkaerittelyä?

 • Palkkalaskelmalla on erittely palkkatekijätasoisesti eli esim. sunnuntailisät yhteensä, lauantailisät yhteensä.

Verokortti

Kannattaako minun korjata verotietojani ja hankkia muutosverokortti?

 • Jos vuoden tuloraja ylittyy, niin tulorajan ylittävästä summasta joutuu maksamaan veroa lisäveroprosentin mukaan.
 • Eli kyllä kannattaa hakea muutosverokortti, jossa palkkaharmonisoinnin mukainen maksatus on huomioitu varsinkin jos olet saamassa suuremman takautuvan palkkasumman. 
 • Kun palkkaharmonisoinnin vuoksi takautuvat palkan maksetaan alkuvuonna, niin muutosverokortin ehtii hankkia myöhemminkin vuonna 2024.

Mihin mennessä Omaverossa pitää hakea muutosverokortti, että se ehtii palkanmaksuun?

 • Ajantasainen verokortti tulee olla omaverossa 6.3.2024 mennessä, jotta tieto ehtii 15.3.2024 palkanmaksuun ja 19.3.2024 mennessä, jotta se ehtii 28.3.2024 palkanmaksuun.

Pitääkö verokortti/muutosverokortti toimittaa palkanmaksuun?

 • Ei tarvitse  toimittaa verokorttia eikä muutosverokorttia hyvinvointialueen palkanmaksuun. Palkat saa  verokorttitiedot suoraan Verohallinosta.