Hankkeet, kehittämistyö ja tutkimustoiminta

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke (ESR 2021-2023) vastaa kasvavaan pulaan hoiva- ja hoitoalan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen päämääränä on lisätä Päijät-Hämeen elinvoimaisuutta ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden saatavuutta varmistamalla osaavan työvoiman riittävyys hoiva- ja hoitoalalla. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää virtuaalinen oppimiskokonaisuus sekä sitä tukeva ohjausmalli. […]

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille
ikäihminen

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille

Päijät-Häme haluaa olla strategisen kehittämistyön myötä edelläkävijä innovatiivisten kotona-asumista tukevien palvelujen järjestäjänä ja toteuttajana. Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja järjestäjänäkökulman vahvistaminen esimerkiksi kuntoutustarpeen arviointia parantamalla, valvontaa ja seurantaa kehittämällä, mahdollistaa julkisen toimijan vahvemman ohjauksen ja mahdollisesti oman palvelutuotannon lisäämisen näiden palveluiden osalta. Hankkeen vaikutus palveluiden ja erityisesti palveluntarjoajien kilpailutilanteeseen on positiivinen: se vahvistaa julkista järjestäjää ja […]

Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä
Kolme eri ikäistä henkilöä juttelevat lähekkäin.

Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä

Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä -hankkeen tavoitteina on tukea työllisyysasteen nousua, purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito- kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso kehittää ja ylläpitää sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä Päijät-Hämeessä. Vuoden 2023 alusta Verso jatkaa toimintaansa Päijät-Hämeessä hyvinvointialueen perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkönä. Tutustu Sosiaalialan osaamiskeskus Verson toimintaan

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Päijät-Sotessa yliopistotasoisen tutkimuksen aloittaminen edellyttää aina erillistä tutkimuslupaa. HUS-erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja Päijät-Soten alueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista. Päijät-Soten tutkimustoiminta -sivuilta löytyy alueella tehtävien lääke- ja terveystieteellisten tutkimusten tekemiseen tarvittava ohjeistus. Tutkimusta käynnistettäessä ja lausuntoa haettaessa tulee tutkijan ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin. Biopankki Antamalla […]

Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Tälle sivulle kootaan tietoa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päättyneistä hankkeista. JOPA-hanke Päijät-Hämeen JOPA-hankkeessa on kehitetty joustavan palvelun asumismalli. Sen avulla ikääntyneiden on mahdollista asua itsenäisesti ja yhteisöllisesti lähellä palveluita. Tutustu hankkeen loppuraporttiin. Tulevaisuuden sote-keskus Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitettiin perustason sosiaali- ja terveyspalveluja vuosina 2020–2023. Ohjelman tavoitteena oli parantaa palveluiden saatavuutta ja […]