Terveystilanteensa voi jatkossa kartoittaa itse koko hyvinvointialueella

Omaolon sähköisen terveystarkastuksen avulla saa luotettavasti tietoa omasta terveydentilasta ja sairastumisriskistä elintapasairauksiin. Jos sairastumisriski on kohonnut, voi terveystarkastuksen täyttämisen jälkeen varata puhelinvastaanottoajan terveydenhuollon ammattilaiselle.

Sähköinen terveystarkastus on ollut käytössä jo aiemmin, mutta sen toiminnallisuuksia on nyt laajennettu kattamaan koko hyvinvointialue.

Sähköinen terveystarkastus sisältää erilaisia kysymyksiä omaan terveydentilaan ja elämäntapoihin liittyen. Kysely kartoittaa esimerkiksi diabetesriskiä, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä sekä perintötekijöiden vaikutusta elintapasairauksien todennäköisyyteen. Elämäntapojen osalta kysytään esimerkiksi ravinto- ja liikuntatottumuksia sekä unen ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta omaan hyvinvointiin.

Tarkastuksen täyttämiseen kuluu aikaa arviolta 15 minuuttia ja sen voi täyttää kuka tahansa, mutta tarkimmat ennusteet saadaan 18-70-vuotiaiden osalta.

Omaolon sähköinen terveystarkastus on ollut käytössä hyvinvointialueella vuodesta 2020. Jos elintapasairauksien riksi on kohonnut, voidaan tulokset aina lähettää ammattilaisen arvioitavaksi ja yksilöllisten ohjeiden saamiseksi. Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän asukkaat voivat kohonneen riskin myötä tehdä myös varauksen puhelinvastaanottoajalle. Tulosten lähetys ja puhelinajanvarauksen tekeminen edellyttää vahvan tunnistautumisen.

Sähköisen terveystarkastuksen pääsee täyttämään osoitteessa https://www.omaolo.fi/palvelut/terveystarkastus

Palvelun pääsee myös Päijät-Sote-sovelluksen etusivulta siirtymällä Omaoloon tai https://paijat-sote.fi/asioiverkossa/neuvonta-ja-hoito/ -sivulta