Tavoitteena tulla alan parhaaksi työpaikaksi Suomessa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on saavuttaa asema alansa parhaana julkisen sektorin työpaikkana. Tavoite on kirjattu hyvinvointialueen kesäkuussa hyväksyttyyn strategiaan, ja se on päämääränä myös strategiaa tukemaan laaditussa henkilöstöohjelmassa.

Henkilöstöohjelma on vuosien 2023–2025 suunnitelma siitä, miten työntekijöiden näkökulma huomioidaan uuden hyvinvointialueen toiminnassa. Ohjelma sisältää tavoitteita henkilöstövoimavarojen suunnittelulle, henkilöstöjohtamiselle, osaamisen kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiselle.

Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen on yksi uuden hyvinvointialueen suurimmista haasteista. Siihen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaiden palvelutarpeen kasvu, eläköitymiset, koulutuspaikka- ja opiskelijamäärien laskeminen, kiristyvät hoitajamitoitukset, henkilöstön vaihtuvuus sekä alan maine.

– Henkilöstöä ei ole riittävästi saatavilla nykyrakenteen mukaiseen palvelutuotantoon, ongelma on sekä paikallinen että valtakunnallinen. Yhdeksi vastaukseksi tähän syntyi henkilöstöohjelma, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön riittävyys ja työkyky, kertoo Päijät-Soten henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Henkilöstöohjelma on laadittu yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueeksi yhdistyvien organisaatioiden kesken ja sen valmistelun aikana siitä on pyydetty palautetta myös luottamushenkilöiltä. Pohjana on käytetty sitä, mikä on vanhoissa organisaatioissa havaittu hyväksi ja luotu ohjelmaan tavoitteet nyt ajankohtaisimmiksi koetuista teemoista. Henkilöstöohjelmaan on kirjattu, että hyvinvointialueen ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana keskitytään erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen, yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen sekä reiluun johtamiseen.

– Konkreettisemmin tavoitteena on esimerkiksi kehittää rekrytoinnin ja työhön perehdyttämisen laatua sekä erilaisia urapolkuja työssä etenemiselle koko organisaatiossa. Ohjelman toteuttaminen käytännön teoilla, yhdessä, onkin ainoa mahdollisuus päästä kohti kunnianhimoista tavoitettamme, Saari sanoo.

Henkilöstöohjelman hyväksyy aluehallitus, joka käsitteli ohjelmaa kokouksessaan 15.11.

Kokousmateriaali saatavilla asiakirjahaustamme: https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/