Lähellä.fi ja Tarmoa

Lähellä.fi

Lähellä.fi valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva verkkopalvelu, joka on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Mukaan voivat rekisteröityä esimerkiksi yhdistykset, liitot, järjestöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen paikkaan. Lähellä.fi käyttö on maksutonta. Päijät-Hämeen hyvinvointialue edellyttää avustusta saavilta järjestöiltä toiminnan ilmoittamista Lähellä.fi -verkkopalvelussa. 

Järjestöjen palveluita yhteen kokoavasta Lähellä.fi-verkkopalvelusta toteutetaan vuonna 2023 integraatio Palvelutietovarantoon (PTV.) Kun integraatio on toiminnassa, Lähellä.fi:stä PTV:hen siirtyvät organisaation perustiedot sekä ”Tukea ja apua” ja ”Harrastukset ja vapaa-aika”-kategorioiden toimintailmoitukset. Nämä tiedot löytyvät jatkossa myös sähköisestä palvelutarjotin Tarmoasta.

Voit myös hyödyntää Lähellä.fi leijukkeita esimerkiksi esittelemällä Lähellä.fi:hin kuvattuja tietoja omilla nettisivuilla. Lähellä.fi:stä voi tuoda siis tietoa muihin järjestelmiin hyödyntämällä avointa rajapintaa.

Tutustu Lähellä.fi:n ajankohtaisiin koulutuksiin!

Lähellä.fi tukeen ja neuvontaan liittyen voit olla myös yhteydessä:

Koordinaattori Sari Innanen
044 512 7899
sari.innanen[at]jyrankola.fi

Sähköinen palvelutarjotin Tarmoa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on mukana sähköisen palvelutarjottimen Tarmoan kehittämistyössä. Tarmoa tarkoittaa verkkopalvelua, jonka avulla hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä kansalaisten että ammattilaisten helposti löydettävissä.

Hyte-palvelukonseptin mukaiset järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen palvelut ja toiminnot siirtyvät Tarmoaan Lähellä.fi:stä ja Palvelutietovarannosta (PTV.) Tavoitteena on, että Tarmoa on Päijät-Hämeen alueella käytössä vuoteen 2024 mennessä. Kehittämistyö on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) ja toimintaa rahoittaa Euroopan unioni.

Lisätietoa:

Projektisuunnittelija Essi Lipponen
044 440 3876
essi.lipponen@paijatha.fi

Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi

Voit tutustua myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansalliseen palvelukonseptiin (hyte-palvelukonsepti): Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin määrittelyä.  Tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptissa on painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin ja toimintaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tämä tarkoittaa kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteisten toimintaedellytysten varmistamista, yhteistyön rakenteiden vahvistamista ja vaikuttaviksi todettujen toimintamallien ottamista käyttöön.