Search
Generic filters

Kumppanuusfoorumissa keskustellaan järjestöyhteistyöstä

Päijät-Hämeen yhdistykset ja järjestöt sekä eri toimijoiden järjestöyhteyshenkilöt kutsutaan Kumppanuusfoorumiin torstaina 25.8.2022 klo 13.00-14.30.

Tilaisuus toteutetaan Teamsilla. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Tilaisuus ei vaadi ilmoittautumista.

Tilaisuudessa käydään keskustelua järjestöneuvottelukunnasta ja järjestöyhteistyön mallista sekä valmistelun etenemisestä ja tiedotetaan seuraavasta Kumppanuusfoorumista.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa on työstetty tiiviillä tahdilla järjestöyhteistyötä. Päätös hyvinvointialueelle sijoittuvan järjestöneuvottelukunnan perustamisesta käsitellään aluehallituksessa 22.8.2022. Nimeämiset tapahtuvat syyskuun aikana.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyöhön on suunniteltu malli, jonka avulla tiivistetään järjestöyhteistyötä ja aitoa yhdessä tekemistä sekä järjestöjen toimintaedellytyksiä. Mallista käydään tilaisuudessa keskustelua. Malli etenee lautakuntien kautta aluehallitukseen päätettäväksi lokakuussa.

Tilaisuudessa keskustellaan lisäksi hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja järjestöyhteistyön linkittymisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintakenttään. Keskustelutilaisuudessa etsitään yhdessä hyviä toimintatapoja hyvinvointialueen järjestöyhteistyöhön.  

Kumppanuusfoorumin ohjelma

1. Tilaisuuden avaus
2. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano
3. Järjestöyhteistyön malli
4. Valmistelun eteneminen
5. Tilaisuuden päätös

Lisätiedot: järjestökoordinaattori Helena Haaja
helena.haaja@phhyky.fi, puh. 044 482 5263

Kumppanuusfoorumissa 19.5. klo 14 vuoropuhelua järjestöyhteistyöstä

Tervetuloa mukaan Kumppanuusfoorumiin 19.5.2022 klo 14-16! Teamsilla.

Järjestöt ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella elintärkeitä kumppaneita, joiden kanssa yhdessä edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöillä on edellytykset tiivistää yhteiskunnan turvaverkkoa sekä lisätä osallisuutta ja ennaltaehkäisevää työtä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelussa on nyt edetty strategian ja järjestöneuvottelukunnan yhteiseen työstämiseen.

Tervetuloa mukaan Kumppanuusfoorumiin! Tilaisuus toteutetaan Teams-etäyhteydellä torstaina 19.5.2022 klo 14-16.

Tilaisuuteen mukaan toivotaan laajasti alueen yhdistyksiä ja järjestöjä sekä kuntien, Päijät-Soten ja muiden yhteistyötahojen järjestöyhteyshenkilöitä. Yhteisen keskustelun avulla saadaan edellytyksiä toimivalle kumppanuudelle ja aidolle yhdessä tekemiselle. Laki velvoittaa hyvinvointialueilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä monitoimijaiseen yhteistyöhön, toimintaedellytysten tukemiseen, vaikuttamismahdollisuuksiin ja yhteistyöneuvotteluihin.

Tilaisuuden avaa aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen. Hyvinvointialueen valmistelusta kertoo hyvinvointialuejohtaja (ma.) Marina Erhola. Hyvinvointialueen strategiasta käydään keskustelua, jota johdattaa NHG:n johtaja Olli Tolkki. Alueen yhteistyöelimeksi työstettävästä järjestöneuvottelukunnasta kertoo järjestökoordinaattori Helena Haaja. Tilaisuuden lopussa linjataan yhteisiä askelmerkkejä Päijät-Hämeen järjestöyhteistyön tiivistämiseksi. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoja tilaisuuden toteuttamisesta kertoo järjestökoordinaattori Helena Haaja helena.haaja@phhyky.fi

Osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä