Haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointi ja osallisuus

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso järjestää sosiaalityön käytäntötutkimusten tuloksia esittelevän sarjan, jossa torstaina 14.3.2024 klo 12.30–13.30 vuorossa on osallisuuden teemaan liittyvää etätapahtuma.

Anniina Keinänen luennoi klo 12.30 koronapandemian vaikutuksesta haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvointiin Päijät-Hämeessä.
Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia selvitettiin Päijät-Hämeessä vuonna 2022 toteutetulla kohdennetulla hyvinvointikyselyllä, jonka aineisto kerättiin jalkautumalla palveluihin, joissa haavoittuvassa asemassa olevia kohdataan.

Jannika Jyrkinen, Morris Viitanen ja Jesper Laitinen jatkavat klo 13 aiheenaan työikäisten haavoittuvassa asemassa olevien osallisuus.

Osallistu etätapahtumaan napsauttamalla tästä Teams-linkistä