Digitaaliset palvelut sosiaalityössä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toteutetussa kyselyssä selvitettiin sosiaalihuollon työntekijöiden näkemyksiä sosiaalityön ajankohtaisista kehittämistarpeista, myös digikehittämisestä. Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa selvitetään, mitä esteitä digitaalisten palveluiden käyttöönotolla sosiaalityössä on sekä esitetään aineiston pohjalta mahdollisesti nousseita toimenpidesuosituksia.

Sonja Silvola esittelijänä ”Uhkaako digi uuvuttaa?” Digitaaliset palvelut sosiaalityössä -tilaisuudessa 7.3. klo 12.30-13. Teams-kokoukseen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Liity etäkokoukseen napsauttamalla tätä linkkiä