Takautuvan palkkaharmonisoinnin kustannukset eivät kuulu hyvinvointialueen maksettaviksi

image received via email

 

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Takautuvan palkkaharmonisoinnin kustannukset eivät kuulu hyvinvointialueen maksettaviksi

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on seurannut huolestuneena Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän aikaista palkkojen yhtenäistämistä eli niin sanottua palkkaharmonisointia koskevaa keskustelua ja kuntien päätöstä olla huomioimatta asiaa omissa tilinpäätöksissään. Hyvinvointialue ei vastaa sitä edeltäneiden organisaatioiden palkkaharmonisoinnin kustannuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa takautuvasta palkkaharmonisoinnista ovat vastuussa aiemman hyvinvointiyhtymän omistajakunnat työsopimuslain ja liikkeenluovutuksessa solmitun henkilöstön siirtosopimuksen perusteella.

Kun organisaatioita yhdistyy liikkeenluovutuksella, palkkojen yhtenäistäminen on aina yksi osa yhdistymistä. Tällainen harmonisointivelvoite on kohdistunut hyvinvointiyhtymään sen syntyessä vuonna 2017. Harmonisointia on osin toteutettu, mutta valitettavasti se on jäänyt suurelta osin kesken, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

 

Virolainen huomauttaa, että hyvinvointiyhtymä on saanut rahoituksensa omistajakunnilta, kun taas hyvinvointialue saa rahoituksensa valtiovarainministeriöltä. Rahoitus on tarkkaan määritelty tarveperusteisesti, ja se on myös kohdennettava sen mukaisesti. Hyvinvointialue ei voi tehdä päätöstä maksaa entisen yhtymän takautuvia kuluja nykyisellä rahoituksella.

  • Hyvinvointialueen näkökulmasta kyseessä on ongelma, joka on syntynyt ennen alueen perustamista. Kyse ei ole rahanjaosta yhtymän ja hyvinvointialueen välillä, vaan erimielisyydestä yhtymän ja sen työntekijöiden välillä. Hyvinvointialue on maksuvelvollinen kaikista 1.1.2023 jälkeen syntyneistä velvoitteista, mutta ei maksamattomista palkoista ennen tätä, Virolainen summaa.

 

Yhtymän aikaisesta palkkaharmonisoinnista käydään keskusneuvotteluja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken, ja ne ovat edelleen kesken. Muita alueita koskeneissa neuvotteluissa on päädytty siihen, että palkat on yhtenäistettävä niin sanottuihin kärkipalkkoihin eli samasta tehtävästä maksettuihin korkeimpiin palkkoihin. Tästä seuraa vääjäämättä palkkakustannusten nousua.

Harmonisoinnin oletettu kustannus on vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa, mistä on nyt toteutettu yhtymässä vasta noin kolmannes. Myös hyvinvointialueella on edessä oma palkkojen harmonisointi, jonka kustannuksista alue vastaa.

Virolainen muistuttaa, että hyvinvointialueen rahoitus muodostuu kuntien viime vuodelta ilmoittamista kustannuksista, ja jos kunnat eivät kirjaa palkkaharmonisointia kuluksi, raha ei siirry hyvinvointialueen rahoitukseen. Tämä tarkoittaa n. 20 miljoonan euron vajausta suhteessa Päijät-Hämeen asukkaiden palvelutarpeen aiheuttamiin kustannuksiin.

  • Kyseessä on työntekijöille kuuluva palkkaraha, jota he ovat odottaneet jo yhtymän aikana. Hyvinvointialueen tavoitteena on olla Suomen paras alan työpaikka, ja kannamme huolta, miten tämä ratkaisematon asia vaikuttaa henkilöstömme haluun pysyä täällä töissä. Yhtymän perustaneita edelläkävijöitä ei kuulu rangaista, mutta heidänkin olisi tullut hoitaa velvoitteensa työntekijöitä kohtaa aikanaan.

 

Lisätietoja:
hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, p. 050 438 3662

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)