Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että ympäristö, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja luontokato saavat päivä päivältä yhä tärkeämmän roolin hyvinvointialueemme palvelujen tuottamisessa. Asioidessasi meillä käytät siis samalla ympäristöä huomioivia palveluja. Tästä jutusta voit lukea, miten palveluissamme jo nyt pidetään huolta ympäristön hyvinvoinnista. Vielä on toki paljon tehtävää, mutta suunta on oikea ja tavoite kirkas. Toistaiseksi olemme tiettävästi HUSin ohella hyvinvointialueista pisimmällä ympäristöystävällisyyden huomioimisessa.

Ympäristöä kuormittaa eniten rakentaminen. Siksi meillä on tartuttu härkää sarvista: pian valmistuva rakennustapaselosteemme huomioi uudis- ja korjausrakentamisen vaateet, vähähiilisyyden suunnittelu- ja materiaaliratkaisuissa ja rakennusten elinkaaren.

Lisäksi purku-urakoissa tähtäämme materiaalien kierrätysseurantaan. Kun Päijät-Hämeen keskussairaalan potilastorni puretaan, sen purkumateriaaleista kierrätetään reilu kaksi kolmasosaa. Seuraamme myös energian käyttöämme. Tällä hetkellä käyttämästämme energiasta noin kymmenesosa on päästötöntä. Vielä on siis mahdollisuuksia parantaa.

Ympäristötietoisuus vaikuttaa yhteistyökumppaneidemme valintaan

Kun hankimme palveluja muilta, edellytämme palveluntuottajiltamme suunnitelmallista vastuullisuutta. Kilpailutettavissa hankinnoissa käytämme vertailukriteereinä tai vähimmäisvaatimuksina ekologisia kriteereitä osassa tuotekategorioita.

Liikenne ja logistiikka aiheuttavat paljon päästöjä. Käytämme yhä enemmän vähäpäästöisiä ajoneuvoja esimerkiksi ensihoito- ja kotipalveluissa. Lisäksi yhteistyössä asiakkaan ja tilaajan edustajan kanssa olemme onnistuneesti optimoineet kuljetusreitit vähähiilisiksi ruokapalveluissa, potilaskuljetuksissa, kotisairaalassa, kotihoidossa, kotipalveluissa, kuntoutuspalveluissa ja hankintojen logistiikkapalveluissa. Kuljetusreittien tarkastelulla ja yhdistelyllä olemme vähentäneet noin 12 000 pysähdyskertaa.

Myös sähköiset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta. Sähköisiä palveluja käyttäessään asiakkaamme voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Vaikka digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen, niillä ei voida kokonaan korvata tarvetta kasvokkaiseen hoitoon, kohtaamiseen ja tutkimuksiin paikan päällä.

Sosiaalista vastuullisuutta toiminnassamme edustaa esimerkiksi se, että tarjoamme oppilaitosten opiskelijoille, kuntien ja kaupunkien asukkaille työharjoittelupaikkoja, sosiaalisen työllistämisen paikkoja ja oppisopimuskoulutusta. Mööpelimarketissa, eli hyvinvointialueemme sisäisessä kalusteiden kierrätyspisteessä, on myös tarjottu mahdollisuuksia työhön kuntoutumisen harjoitteluun yhdessä oman työpajamme kanssa.

Henkilöstömme voi perehtyä kestävään palvelutuotantoon

Jotta henkilöstöllämme on mahdollisuus työajalla perehtyä kestävään ja ympäristöystävälliseen palvelutuotantoon, heistä jokaisella on mahdollisuus osallistua aiheesta räätälöityyn hyvinvointialueemme sisäiseen koulutukseen. Lisäksi olemme kouluttaneet yksiköihin ympäristökumppaneita. Koulutukset jatkuvat tänäkin keväänä.

Hyvinvointialueemme ympäristötyö kiinnostaa myös muita hyvinvointialueita ja organisaatioita. Kynttilää ei ole pidetty vakan alla, vaan hyvinvointialueiden ja alueellisen yhteistyön kehittämisessä on muodostettu verkostoja teeman ympärille. Osaamista, tietoa, trendejä ja muutoksia pohditaan ja kehitetään yhdessä asiakkaidemme eduksi. 

Lue lisää kestävästä kehityksestä hyvinvointialueemme palveluissa https://www.paijatha.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/kestava-kehitys/

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tavoitteena ovat yhä kestävämmät ja ympäristöystävällisemmät toimintatavat. Tavoitetta edistetään monella eri osa-alueella kuten rakentamisessa, hankinnoissa, materiaalien käytössä ja ruokahävikin vähentämisessä. Käytännön esimerkki logistiikan ja liikkumisen hiilikuorman vähentämisestä ovat hiljattain kotisairaalan käyttöön hankitut hybridiautot.

Kotisairaalalla on nyt seitsemän uutta ranskalaista hybridiautoa. Kesän ja alkusyksyn aikana saapunee vielä kolme lisää.

– Autot ovat mahtava lisä kotisairaalan toimintaan ja ympäristöratkaisuna nykypäivää. Ensimmäiset autot saimme käyttöön huhti-toukokuun vaihteessa. Koko henkilöstöltä saadun palautteen perusteella ne ovat yllättäneet mieluisesti niin ajettavuudeltaan, käyttäjäystävällisyydeltään kuin ominaisuuksiltaan, kertoo ensihoitaja Teemu Rekola.

Autot ovat ympäristöystävällisempiä, sillä kaupunkiajo sujuu pelkällä sähkömoottorilla. Autot ladataan autohallissa kotisairaalan toimiston yhteydessä Linjakadulla. Muita latauspisteitä ei ole tarvinnut käyttää, sillä kulkupelit keräävät energiaa ajon aikana. Lisänä on mahdollisuus käyttää tehokasta, joskin pienikulutuksellista bensamoottoria.

– Meillä on autohallissa riittävästi käytössä kiinteitä latausasemia, joilla akun saa täyteen neljässä tunnissa. Suurin osa autoista ei ole ajossa yöllä, joten aikaa latautumiselle on silloin hyvin.

Hyötyjä potilaille ja henkilöstölle

Farmarimalliset autot ovat vanhoja tilavampia, mikä mahdollistaa potilaan edun huomioimisen varustelussa. Suurempi hoitotarvike- ja lääkevalikoima vähentää osaltaan käyntejä ja ajokilometrejä ja mahdollistaa mukautuvamman hoidon potilaalle.

– Henkilökunnan kannalta autot ovat ergonomisempia liikkuvan takalavetin ja kiinteän kuljetuslaatikon ansiosta. Myös työturvallisuus on parempi, kun kaikki hoitovälineet sekä laitteet ovat kiinnitettyinä auton rakenteisiin.

Rekola kertoo, että ympäristöratkaisut ja -päätökset ovat hänelle tärkeitä töissä ja omassa arjessa.

– On hienoa, että myös suurena toimijana hyvinvointialue on halunnut panostaa oman osansa ympäristöystävällisempään toimintaan, kuitenkaan toimintavarmuudesta tinkimättä. Koen, että valtaosa kollegoistani kokee asian myös samalla tavalla. Voisi siis sanoa, että potilaita ajatellaan myös tuottamalla palvelua ympäristöystävällisemmin.

– Ympäristön huomioiminen meillä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana hurjasti. Ympäristöratkaisuja tuetaan esimerkiksi mahdollisuudella työmatkapyörän hankkimiseen sekä niiden turvalliseen säilyttämiseen. Lisäksi meillä Linjakadulla on mielestäni kohtuullisen hyvä mahdollisuus jätteiden lajitteluun. Linjakadun toimitiloissa työskenteleville on myös muutama yhteiskäyttöpyörä liikkumista varten. Tämä osaltaan kannustaa jättämään auton kotiin ja käyttämään esimerkiksi polkupyörää, Rekola mainitsee.