Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle on valmistunut suunnitelma, joka ohjaa palvelujen järjestämistä ja kehittämistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia hyvinvointialueen toimijoita, niin hyvinvointialueen omaa toimintaa ja asiantuntijoita kuin ostopalveluntuottajia. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman maanantaina.

Suunnitelmaluonnos kiersi valmisteltavana lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten kokouksissa pitkin kevättä. Asiakkailla, asukkailla ja henkilöstöllä oli lisäksi mahdollisuus osallistua valmisteluun Polis-verkkokeskustelun kautta.

– Kun vertaan alueemme suunnitelmaa muualla valmistuneisiin, erityisen hyvänä piirteenä näen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemojen nivoutumisen osaksi omavalvontasuunnitelmia. Se varmistaa, että näkökulmat tulevat mukaan toimintaan. Jo suunnitelman valmisteluvaiheessa heräsi konkreettisia ajatuksia ja keinoja yksiköiden entistä tasa-arvoisempien ja yhdenvertaisempien palveluiden toteuttamiseksi, kertoo projektisuunnittelija Tanja Pasanen.

Hyvinvointialueella on myös käynnissä useita toimia, joissa teemat jo otetaan huomioon. Esimerkkejä ovat verkkosivujen uudistaminen, pelastustoimen asiakaspalautetiedon mittaamisen ja rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen. Valmisteilla on myös henkilöstön koulutus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden teemoihin.

Uudenlaiset eväät arviointiin ja seurantaan

Hyvinvointialueen palvelujen saavutettavuutta puntaroidaan jatkossa seuraamalla muun muassa kolmea tekijää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmasta: miten asiakas kokee matkan palveluun pääsemiseksi, miten asiakasmaksujen suuruus vaikuttaa hoidon saamiseen ja millaisia huolia hänellä on sähköisten palvelujen käytössä.

Ensimmäiseen vuosittaiseen raporttiin kootaan seurantatiedot näiden kolmen tekijän vaikutuksista.

Lisäksi suunnitelma linjaa kehitettäviksi osa-alueiksi paperittomille annettavien palvelujen yhdenmukaistamisen sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja systemaattisen hoitoon ohjaamisen.

Nyt valmistunut suunnitelma parantaa toimineen, tavoitteineen ja mittareineen palveluiden, päätöksenteon ja johtamisen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Suunnitelma liittyy hyvinvointialueen osallisuusohjelman toimeenpanoon.

Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kokonaisuudessaan.

Heinolan erikoissairaanhoidon potilaat ohjataan jatkossa hoitoon Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Hyvinvointialueella on ollut sopimus Coronaria oy:n kanssa Heinolan erikoissairaanhoidon polikliinisistä palveluista. Vuonna 2017 solmitun sopimuksen optiokausi päättyy huhtikuussa, eikä uutta kilpailutusta palveluista järjestetä.

Uudet erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan suoraan keskussairaalan poliklinikoiden asiakkaiksi pääsääntöisesti helmikuun alusta lähtien. Heinolassa hoidossa olevat erikoissairaanhoidon potilaat saavat keskussairaalasta kutsukirjeen hoitonsa mukaiseen käyntiin. Muutos koskee noin 1200:a tällä hetkellä hoidossa olevaa potilasta.

Sopimuksen päättymisen myötä Heinolasta keskussairaalaan siirtyvät erikoissairaanhoidon alat ovat gastroenterologia, gynekologia, ihotaudit, kardiologia, keuhkotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, psykiatria, urologia ja verisuonikirurgia.

Yhteistyö Coronaria oy:n ja hyvinvointialueen välillä on ollut sujuvaa. Yhteistyö päättyy sopimuksen loppumisen vuoksi. Hyvinvointialue hakee säästöjä kaikesta toiminnastaan, erityisesti ostopalveluista ja vuokratyövoiman käytöstä luopumalla. Heinolan erikoissairaanhoidon palvelujen siirtyminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi on osa palvelujen ja toiminnan tehostamista.

Heinolassa erikoissairaanhoidon käyntejä on noin 2–3 prosenttia keskussairaalan poliklinikoiden käyntimääristä. Potilaiden käytettävissä on keskussairaalassa laajempi palveluvalikoima kuin Heinolassa on ollut mahdollista tarjota.

Heinolan erikoissairaanhoidon poliklinikan puhelinnumero poistuu käytöstä 9. huhtikuuta lähtien. Tarvittaessa potilaat voivat sen jälkeen ottaa yhteyttä Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoissairaanhoidon poliklinikoihin. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta osoitteesta paijat-sote.fi. Yhteyden saa myös puhelinvaihteen kautta numerosta 03 819 11.

Lisätietoja: 

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, puh. 050 910 5150
Toimialajohtaja Mika Forsberg, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, puh. 044 719 5630
Palvelujohtaja Piia Katajapuu- Riikonen, Coronaria Terveys, puh. 040 679 604

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)