Neljä vapaaehtoistoimijana olevaa naista seisoo pöydän ympärillä.
Vapaaehtoistoiminnasta säteilee ympäristöön paljon hyvää: niin autettavalle, auttajalle kuin ammattilaisille, toteavat Ulla Silventoinen, Helena Haaja, Anna Lappalainen ja Heidi Kirkonpelto.

Päijät-Hämeessä vapaaehtoistoimintaa tehdään monen toimijan yhteistyönä. Parhaimmillaan vapaaehtoisuus antaa lisäapua ja tukea asiakkaan palveluprosessiin.
– Vapaaehtoisen tarjoama aika, vertaistuki tai kohtaamiset voivat tuoda valoa suuressa elämänmuutoksessa tai hoitoon pääsyä odottaessa, hoitojen aikana tai niiden jälkeen, Anna Lappalainen vapaaehtoistoiminnan verkostosta kertoo.
Esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaalalla OLKA-toiminnan vapaaehtoiset ovat juttuseurana ja tukena potilaille ja läheisille. Mielenterveys- ja päihdetyön ja potilas- ja vammaisjärjestöjen vapaaehtoiset puolestaan antavat vertaistukea ja jakavat tietoa yhdistysten kautta.
Vapaaehtoistoimijoiden verkostolla on runsaasti tarjolla erilaisia vaihtoehtoja osallistua itselleen sopivaan toimintaan ja tehtäviin.
– Voi olla itse toimijana tai kohteena eli saavana osapuolena. Molemmissa hyöty on yksilölle tärkeä ja merkityksellinen.

Palkkiona hyvä mieli

Anna Lappalaisen mukaan vapaaehtoiset kokevat tekevänsä jotain merkityksellistä, josta tulee hyvä mieli.
– Siinä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja siihen riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Monet tuntevat tarvitsevansa tekemistä kodin ulkopuolella ja saavansa piristynsä päiväänsä muiden ihmisten kanssa kohtaamisesta ja keskusteluista, hän tietää.
Ammatillisesti koordinoitu toiminta takaa perehdytyksen ja koulutuksen vapaaehtoisille.
– Mukana olevalla on mahdollisuus valita tehtävänsä ja saada siihen tukea.
Vapaaehtoisuus on palkatonta eikä se voi korvata ammattilaisen tekemää työtä. Toimintaa ohjaavat periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet.

Yhteisöllisyyden rakentaja

Vapaaehtoisuus tuo usein iloa myös toimijan omaan arkeen ja samalla mukavan harrastuksen.
– Lisäksi sen kautta tapaa samanhenkisiä ihmisiä, oppii uutta ja saa elämäänsä porukan, johon kuulua.
Tärkeän ja merkityksellisen tehtävän toteuttaminen antaa myös kokemuksen tarpeellisuudesta.
Ammattilaisilla ja läheisillä on Anna Lappalaisen mukaan tärkeä rooli välittää tietoa vapaaehtoistoiminnan monista mahdollisuuksista ja hyödyistä.
– Vapaaehtoistoiminnan lisäarvo yksilön arjen tukena kannattaa pitää mielessä ja muistaa kertoa siitä, hän kannustaa.

Lisätiedot:
Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto
anna.lappalainen@lahdenlahimmaispalvelu.fi