Päijät-Hämeen pelastuslaitos teki yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen (AVI) kanssa tarkastuksia alueen ravintoloihin. Kahden valvontaviikonlopun aikana tarkastettiin 35 ravintolaa Lahdessa, Heinolassa, Asikkalassa, Padasjoella, Iitissä, Hollolassa, Orimattilassa, Hartolassa ja Sysmässä.

Valvontaa suoritettiin ilta- ja yöaikaan 22.–23. maaliskuuta ja 19.–20. huhtikuuta 2024. Pelastusviranomainen tarkasti ravintoloissa alkusammutusvälineistön kunnossapitoa, poistumisreittien esteettömyyttä, poistumisopasteiden näkyvyyttä, nestekaasupullojen säilytystä sekä mahdollisesti vaadittavaa pelastussuunnitelmaa.

– Suurimmat puutteet liittyivät vanhentuneisiin sammuttimiin. Lisäksi oli uusien omistajien avaamia paikkoja, joista uupui pelastussuunnitelma, palotarkastaja Mika Loisa kertoo.

Ravintoloiden tulisi myös päivittää pelastussuunnitelmia aktiivisemmin, ja käydä pelastussuunnitelma säännöllisesti läpi henkilökunnan kanssa, Loisa huomauttaa. Hän suosittelee sisällyttämään pelastussuunnitelman uuden henkilöstön perehdytykseen.

Muutamassa kohteessa poistumisreittien ovet oli lukittu tai vaikeasti avattavia. Ihmiset saattavat jäädä esimerkiksi tulipalo- tai uhkatilanteessa loukkoon, jos poistumisreittien toimivuudesta ei ole huolehdittu.

Pelastustoimen viranomaiset ohjeistivat lisäämään poistumisopasteita ja sammuttimesta kertovia opasteita useampaan paikkaan.

11 tarkastuskohteessa ei havaittu mitään huomautettavaa.

– Ylimääräiset tarkastukset ovat auttaneet parantamaan ravintoloiden turvallisuutta. Omistajavaihdoksia ja uusia yrityksiä tapahtuu kuitenkin niin paljon, että puutteita aina löytyy, Loisa sanoo.

Maalis–huhtikuun ylimääräisillä ravintolatarkastuksilla havaittuja puutteita

  • Pelastussuunnitelma puuttui 7 paikasta
  • Pelastussuunnitelmasta annettiin päivityskehotus 5 paikkaan
  • Pelastussuunnitelma ei ollut kohteessa nähtävillä 2 paikassa
  • Poistuminen oli esteellistä 4 paikassa
  • Sammuttimet jääneet tarkastamatta 9 paikassa
  • Poistumisopasteita pyydetty lisäämään 9 paikkaan
  • Kaasupulloja oli liikaa sisätiloissa yhdessä paikassa
  • Takatilan poistumisovi oli lukittu tai puutteellinen 2 paikassa
  • Lisäksi annettiin ohjeistusta pelastussuunnitelman tutustumiseen useisiin paikkoihin.
  • Lisäksi: Suosituksia sammuttimen lisäyksestä, kiinnityksestä, opastuksesta tai muuttamisesta toiseen paikkaan sekä ohjeistusta sammuttimien edustojen esteettömyydestä.

Tarkastus suoritettiin 35 päijäthämäläiseen ravintolaan.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen toimialasta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Ilotulitteiden myyntilupa on myönnetty Päijät-Hämeessä uuden vuoden ajaksi 38 myyntipaikkaan. Rakettien ja muiden ilotulitteiden myynti on sallittua luvan saaneille 27.–31.12.2023. Pelastuslaitos valvoo ilotulitemyyntiä. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipaikat alueellaan 27.–29. joulukuuta 2023. Tarkastukset aloitetaan heti 27. joulukuuta, kun myyntipisteet aukeavat. Ilotulitevalvonta perustuu vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. Palotarkastajat kiinnittävät valvonnassa huomiota riittäviin ohjeistuksiin, sammutusvälineisiin ja turvalliseen varastointiin. 

Ilotulitemyyjien on tehtävä pelastuslaitokselle etukäteisilmoitus viimeistään kuukautta ennen myynnin aloittamista. Lupa edellyttää turvallisuusohjeiden noudattamista. Jos ongelmia havaitaan, voidaan myyntipiste sulkea.

–  Asuinhuoneistossa ilotulitteet tulee säilyttää lukitussa tilassa tai kaapissa. Säilytyspaikka ei saa kuitenkaan olla lähellä avotulta tai muuta sellaista lämmönlähdettä, joka voisi sytyttää ilotulitteet, palotarkastaja Ari Holopainen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo. 

Muista suojalasit ja turvallinen paikka 

Ilotulitteita ammuttaessa tulee käyttää suojalaseja. Myös katselijoille suositellaan suojalasien käyttöä siltä varalta, että jokin ilotulitteista lähtee kohti yleisöä.

Ilotulitteet tulee suunnata pois päin ihmisistä ja rakennuksista. Tuotteen käyttöohjeita ja turvaetäisyyksiä on noudatettava.

Ilotulitteiden myyntipisteillä on velvollisuus ohjeistaa kuluttajille viallisten tuotteiden vastaanotto myös vuodenvaihteen jälkeen. 

–  Jos ilotulite ei sytyttämisen jälkeen toimikaan odotetusti, älä mene lähelle sitä, vaan odota riittävä aika eli ainakin 10–15 minuuttia ennen tuotteen lähestymistä. Toimimattoman tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan, Holopainen sanoo. 

Toimimatonta ilotulitetta ei saa jättää syttymisvaaran vuoksi jäteastiaan.  

Ilotulitteiden käyttö sallittu uuden vuoden aattona klo 18–02

Ilotulitteiden käyttö on sallittua Päijät-Hämeen kunnissa uuden vuoden aattona 31.12. klo 18.00–1.1. klo 2.00 lukuun ottamatta Lahden keskustaa. Lahden keskustassa Mannerheiminkadun, Lahdenkadun, Hollolankadun, Saimaankadun ja Vuoksenkadun rajaaman alueen sisäpuolella on voimassa ilotulituskielto. Poliisilla on oikeus langettaa sakko ilotulituskiellon rikkomisesta lain 390/2005 125 § perusteella (räjähdesäännösten rikkominen). 

Ohjeet turvalliseen ilotulittamiseen 

– Lue tarkoin käyttöohjeet ja noudata niitä. 

– Älä anna ilotulitteita alle 18-vuotiaiden käyttöön tai päihtyneille. 

– Käytä suojalaseja ja sytytyspuikkoa. 

– Käytä sopivaa tukea tai telinettä rakettien ampumiseen. 

– Padat, soihdut yms. maassa toimivat ilotulitteet vaativat riittävän tuen ja tasaisen alustan, jotta ne eivät kaadu ammunnan aikana. Tuotteet voi tukea esimerkiksi lumella, hiekalla tai kivillä. 

– Ammu ilotulitteet aukealta paikalta ja vaarattomaan suuntaan. Ei koskaan kädestä, parvekkeelta, eikä koskaan toisia päin. 

– Älä muuntele tai yhdistele ilotulitteita: omatekoiset viritelmät aiheuttavat vakavia vammoja. 

– Jos ilotulite ei toimi, odota vähintään 10–15 minuuttia. Älä käytä viallisia tai toimimattomia tuotteita, vaan palauta ne ostopaikkaan. 

– Ota huomioon muut ihmiset ja eläimet, kaikki eivät pidä paukkeesta. 

– Siivoa jälkesi, muista raketeista lentävät kepit. Anna kuitenkin jätteiden jäähtyä riittävästi ennen kuin siirrät ne roskikseen. Ilotuliteroskatkin ovat aiheuttaneet tulipaloja. 

Lisätietoa ilotulitteista ja ohjeet turvalliseen ilotulittamiseen
Tukes: Ohjeet turvalliseen ilotulittamiseen 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)