Suomen toiseksi suurimman keskussairaalan uudistaminen jatkuu, kun Päijät-Hämeen keskussairaalan seuraavan vaiheen rakentaminen käynnistyy keväällä Lahdessa. Yhteensä 118,6 miljoonan euron arvoiset urakkasopimukset allekirjoitettiin tänään.  

Sairaalan rakennusvaihe 7 (RV7) valmistui kesällä 2022. Rakennusvaihe kahdeksan (RV8) on luonteva jatkumo uudisrakentamiselle. Se tarjoaa muun muassa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa tulevan vuodeosastotornin myötä. Uudisrakennus korvaa vanhoja vuonna 1976 valmistuneita sairaalarakennuksen osia. Rakennusvaihe 8 ajoittuu vuosille 2024–2029. 

–  Hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnittelussa sairaala-alueella on hyvin keskeinen merkitys. Vaikuttavuuden, kustannusten hallinnan ja osaamisen varmistamisen näkökulmasta tiettyjä palveluita kannattaa keskittää samalle alueelle. Päijät-Hämeen keskussairaalalla on merkittävä rooli erikoissairaanhoidon tuottajana Etelä-Suomessa myös tulevaisuudessa. Uudistumalla ja investoinneilla varmistamme, että pystymme kantamaan tämän vastuun, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen. 

Alkava rakennusvaihe sisältää lasten ja nuorten neurologian poliklinikan, lastenneurologian osaston, lastentautien poliklinikan, lastenosaston, keuhkosairauksien osaston, neurologian osaston ja valvontayksikön, nuorisopsykiatrian osaston, sisätautiosastot, ortopediset ja neurologiset kuntoutusosastot sekä kuntoutuksen yhteistilat. Lisäksi rakennukseen tulevat kuvantamisen tilat, päiväosasto, infektiopoliklinikka, ravitsemusterapiayksikkö ja sairaalakoulu. 

Vanhoja rakennusosia puretaan yhteensä noin 28 000 neliötä ja uutta toimitilaa rakennetaan noin 37 000 neliötä. Kaikkiaan uudisrakennuksen kustannukset ovat yhteensä 156,18 miljoonaa.  

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyyden edistäminen, henkilöstön hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä logististen ratkaisujen tehostaminen. Suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisen lääketieteen, hoidon ja teknologian luomia mahdollisuuksia. Lisäksi hanke liittyy hyvinvointialueen toimitilaohjelman (2023-2036) toteuttamiseen. 

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennuksen pääsuunnittelija Raami Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsija Lujatalo Oy olivat mukana myös aikaisemmassa rakennusvaiheessa. Putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista vastaa Saipu Oy, rakennusautomaatiourakasta Schneider Electric Finland Oy, sprinkleriurakasta Marioff Corporation Oy ja putkipostiurakasta Teho-Tekniikka Oy. 

Rakennustyöt vaikuttavat keskussairaalan alueen kulkureitteihin, ja toiminnot ovat pääosin jo muuttaneet purettavista rakennusosista saneerattuihin väistötiloihin.

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudistaminen jatkuu, ja seuraavan vaiheen rakentaminen käynnistyy keväällä. Vanhoja keskussairaalan osia puretaan pois ja tilalle rakennetaan korvaavat rakennusosat. Uudistaminen ajoittuu vuosille 20242029. Osa keskussairaalan toiminnoista muuttaa purettavista rakennusosista saneerattuihin väistötiloihin. 

Lasten ja nuorten neurologian poliklinikka ja lastenneurologian osasto 14 siirtyvät 8. tammikuuta alkaen keskussairaalan H-osaan, 2. kerrokseen. Yksiköihin kuljetaan sairaalan pääovesta. 

Reumapoliklinikan vastaanotot ovat 10. tammikuuta alkaen uudessa sijainnissa rakennuksen ST-osassa, K2-kerroksessa, joka on toimistorakennuksen katutasossa. Samaan sijaintiin siirtyvät 15. tammikuuta myös ihotautien ja allergologian poliklinikan vastaanotot. Yksiköihin on oma sisäänkäynti toimistorakennuksessa. 

Oikealle osastolle tai poliklinikalle löytää opasteita seuraamalla sekä kutsukirjeen mukana postitetun reittikartan avulla. 

Alkuvuonna muuttavien yksiköiden reittikartat löytyvät verkkosivuiltamme kunkin sivun alalaidasta:  

Myöhemmin maalishuhtikuussa muuttavien poliklinikoiden ja osastojen siirtymisestä tiedotamme ennen muuttoja.