Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus käsittelee maanantaina työterveyshuollon palvelujen järjestämistä. Pohjaesitys on, että työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan uudelleen.  

Nykyisen Työterveys Wellamon palvelutuotannon kehittäminen edellyttäisi hyvinvointialueelta merkittäviä taloudellisia investointeja ja kehittämispanosta. Onnistumiseen liittyy riskejä, joista yksi merkittävimmistä on henkilöstön saatavuus. 

Työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisen tavoitteena on varmistaa niin hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kuin järjestämisvastuun alaisille asiakasyrityksille ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut, yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja rajatut erikoislääkärikonsultaatiot sekä kattavat digitaaliset palvelut. 

– Alueemme on iso, ja esimerkiksi etäpalvelujen täytyy toimia kunnolla. Tämän toteuttaminen vaatii ison yrityksen asiakaspohjan, eikä Wellamon asiakasmäärä tule riittämään niiden tehokkaaseen järjestämiseen, järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen sanoo. 

Hänen mukaansa Wellamossa on osaava henkilöstö ja paljon osaamista. Työterveyshuollon palvelut ovat kuitenkin merkittävässä murroksessa. 

– Hyvinvointialue omistaa Wellamosta vain kahdeksan prosenttia. Omistuksen kasvattaminen ja palvelutoiminnan kehittäminen on liian suuri riski hyvinvointialueelle. Kehittäminen edellyttäisi suurta palveluverkon karsimista, investointeja digitaalisiin ratkaisuihin ja toimintaprosessien muutosta. Nämä eivät tapahdu hetkessä, ja onnistumiseen liittyy paljon epävarmuutta, Rautiainen sanoo. 

Työterveyshuoltopalveluilla tärkeä rooli henkilöstön hyvinvoinnin tukena  

Työterveyshuoltopalvelujen kehittäminen on yksi hyvinvointialueen henkilöstöohjelman painopistealueista. Tavoitteena on ylläpitää henkilöstön hyvää työ- ja toimintakykyä koko työelämän ajan. 

Työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä on käyty keskustelua henkilöstön kanssa osana hyvinvointialueen henkilöstöohjelman valmistelua. Henkilöstö odottaa työterveyshuoltopalvelujen kehittämistä. Asiasta on lisäksi käyty laaja keskustelu Työterveys Wellamon omistajakuntien kanssa. 
 
Työterveyshuollon eri järjestämisen tavoista on tehty kattava analyysi, johon myös päättäjät ovat tutustuneet. Aluehallitus on käsitellyt työterveyshuollon asiaa kevään 2023 aikana kokouksissa ja toukokuun seminaarissa. 

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisesta ensimmäisen kerran keväällä 2022. Myös Lahden kaupunki, joka on Työterveys Wellamon suurin omistaja ja myös asiakas, teki tuolloin päätöksen myydä Wellamon omistus ja kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut. 

Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin Wellamon 14 omistajan yhteishankinnassa siten, että kilpailutuksen voittaneelle yritykselle olisi myyty Wellamo. Määräaikaan mennessä ei kuitenkaan tullut yhtään tarjousta, joten hankinta keskeytettiin. 

Kilpailutus järjestetään yhteistyössä Työterveys Wellamon omistajaorganisaatioiden kanssa siten, että Wellamo myydään kilpailutuksen voittajalle. Wellamo tuottaa tällä hetkellä mm. Päijät-Soten työterveyshuollon palvelut.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus päätti huhtikuussa työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisesta. Lahden kaupunki teki tämän jälkeen päätöksen siitä, että se myy Työterveys Wellamon omistuksen ja kilpailuttaa palvelut. Wellamolla on yhteensä 14 omistajaa, suurimpana Lahden kaupunki. Myös Päijät-Sote omistaa osan Wellamosta.

– On päädytty siihen ratkaisuun, että omistajat luopuvat työterveyshuoltoyhtiöstä ja palvelut kilpailutetaan. Lähdemme valmistelemaan omistajien kanssa yhteishankintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teemme hankinnan työterveyspalveluista yhdessä Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa ja kutsumme mukaan kaikki Wellamon nykyiset omistajat, Päijät-Soten ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen kertoo.

Kilpailutuksen voittaneelle yritykselle myydään nykyinen työterveyshuoltoyhtiö Wellamo. Hankinnan kilpailutuksen osana toteutettava osakekauppa edellyttää, että Wellamon osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen muuttamisen niin, että osakkeita voidaan luovuttaa myös muille kuin yhtiön omistajille.

Useampi hyvinvointialue päätynyt kilpailutukseen

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudessa tapahtuu muutoksia hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Hyvinvointialue järjestää työterveyspalvelut sekä omalle henkilöstölleen että alueensa yrityksille ja niiden työntekijöille.

– Olemme selvitelleet muiden hyvinvointialueiden suunnitelmia, ja niistä moni on päätymässä kilpailuttamaan työterveyspalvelunsa, Rautiainen sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastuu alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäjänä alkaa 1.1.2023.

Palveluntuottaja vaihtuu keväällä 2023

Työterveyspalvelujen yhteishankinta kestää arviolta vuoden.

– Hankinta etenee niin, että käynnistämme hankinnan valmistelun ja laitamme osallistumispyynnön ulos ennen kesää. Tämän jälkeen on vuorossa neuvottelumenettelyt. Arviolta vuodenvaihteen tienoilla saadaan hankintapäätös, eli tiedetään, kuka valitaan palveluntuottajaksi. Työterveyshuoltopalvelujen tuottaja vaihtuu oletettavasti ensi vuoden toukokuussa.

Rautiaisen mukaan hankinnan tavoitteita ovat mm. hyvinvoiva henkilöstö, kiitettävä asiakaskokemus ja nopea työterveyshuollon palveluihin pääsy. Painopistettä halutaan siirtää ennakoiviin työterveyshuollon palveluihin ja löytää yhteinen toimintamalli pitkittyneiden työkykyongelmien ratkaisemiseksi.

Osana hankintaprosessia hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut yhtenäistetään niin, että eri henkilöstöryhmien erityistarpeet huomioidaan.

Kilpailutuksesta huolimatta työterveyshuollon palvelut jatkuvat, ja Wellamo tuottaa ne Päijät-Sotelle.