Search
Generic filters

Yhtenä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tehtävänä on edistää maakunnallisten digitaalisten palveluiden yhteneväisyyttä. Tavoitteena on, että päijäthämäläisillä on käytössään samat sähköiset palvelut riippumatta siitä, minkä kunnan alueella asuu. Palvelujen laajentaminen ja yhdenmukaistaminen vaatii monitahoista tekemistä ja tämän tavoitteen eteen työskentelemme jatkuvasti.

Digiklinikka-palvelu otettiin kuntalaisten käyttöön Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskusten alueilla joulukuun lopulla 2021. Yksi etappi on jälleen saavutettu, kun kesäkuussa 2022 vastaanottoaikojen, käyntitekstien ja laboratoriotulosten tarkastelu ovat käytössä näiden kuntien asukkaille Päijät-Soten digisovelluksessa. Harjun terveyden asiakkaat ovat voineet käyttää kyseisiä palveluja jo vuoden 2021 alusta alkaen. Päijät-Soten nettisivuilta voi tarkistaa mitä toiminnallisuuksia digipalvelusta jo löytyy. Digiklinikka – Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen asukkaat olivat käyttäneet Digiklinikan lääkäripalveluja toukokuussa yhteensä 135 kertaa.

Miten Digiklinikan ja Päijät-Soten digisovelluksen saa käyttöönsä?

Päijät-Soten digisovellusta voi käyttää verkkoselaimella osoitteessa https://oma.mehilainen.fi/ tai OmaMehiläinen-sovelluksella. OmaMehiläinen-sovelluksen voi ladata maksutta mobiililaitteelle sovelluskaupasta. Kun haluaa asioida julkisen terveydenhuollon palvelussa, tulee valita asiointipohjaksi sininen Päijät-Soten teema. Teeman voi vaihtaa Omat tiedot -valikosta. Asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen eli verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Millaista apua voin saada Digiklinikalta?

Digiklinikalta voi saada apua esimerkiksi äkillisissä vatsa-, silmä-, iho- ja ylähengitystieoireissa. Digiklinikan suun terveydenhuollon palvelukanavalla voi asioida särkyjen ja muiden suun alueen vaivojen lisäksi erilaisten hoito-ohjeiden ja neuvonnan saamiseksi.  Huoli pärjäämisestä -palvelukanava tarjoaa keskusteluapua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä haasteissa.

Onko Digiklinikan käyttäminen kallista?

Digiklinikan käyttäminen rinnastetaan sote-keskuksen vastaanottoihin eli Digiklinikan käytöstä peritään asiakasmaksu samankaltaisesti oman sote-keskustoiminnan kanssa. Digiklinikan palvelut sisältyvät lääkärin vastaanoton vuosimaksuun.  Asiakasmaksuja ei peritä hoitajakäynneistä eikä alle 18-vuotiailta

Missä voin nähdä ajanvaraukseni tai muita tietojani?

Päijät-Soten digisovelluksessa asiakas voi nähdä omat ajanvarauksensa, laboratoriolähetteensä ja -tuloksensa sekä käyntitekstinsä. Varatun ajan voi perua palvelun kautta, mutta ajan vaihtaminen tai varaaminen ei vielä ole mahdollista. Peruutusmahdollisuus ei koske kaikkia suun terveydenhuollon aikoja eikä varattuja soittoaikoja. Sovelluksen kautta asiakas voi myös ilmoittautua vastaanotolle.  Nämä edellä kuvatut toiminnallisuudet ovat käytössä avoterveydenhuollossa, perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimipisteissä, aikuisten fysioterapiapalveluissa sekä suun terveydenhuollon palveluissa.  Kesäkuussa käyttöön tulleet uudet toiminnallisuudet ovat asiakkaille maksuttomia.

Mitä hyötyä asiakkaalle on Päijät-Soten digipalvelun käyttämisestä?

Asiakkaat, joilla on mahdollisuus käyttää Päijät-Soten digisovellusta, voivat helposti hallita asiointejaan ja tavoittaa terveydenhuollon ammattilaisen ajasta ja paikasta riippumatta. Toisaalta kaikilla asiakkailla on yhä mahdollisuus tarkastella terveys- ja hoitotietojaan tuttuun tapaan myös Omakanta-palvelun kautta.

Saija Forss-Kupari  
Asiantuntijasairaanhoitaja

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Päijät-Sotessa hyödynnetään uutta terapianavigaattoria, joka mahdollistaa nopean, sujuvan ja yhdenmukaisen hoidon tarpeen arvion asiakkaalle. Päijät-Soten alueella on suuri tarve mielen hyvinvointia tukeville, erityisesti matalan kynnyksen palveluille. Terapianavigaattorin uskotaan olevan vastaus ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja avun tehokkaaseen käynnistämiseen. Terapianavigaattori on kaikkien käytössä maksutta osoitteessa terapianavigaattori.kuurahealth.com.

Terapianavigaattori on Suomen parhaiden asiantuntijoiden yhdessä kehittämä nettipohjainen psykososiaalisen hoidon tarpeen arvion työkalu, joka auttaa maksutta ketä tahansa löytämään parhaiten toimivan avun elämän karikoissa. Usein apu löytyy mielenterveystalo.fi -palvelusta, joka toimii navigaattoriin liittyvänä omahoidon alustana. 

– Terapianavigaattorin kaltaista palvelua on varmasti moni kaivannut ja mielessään ideoinut. Vihdoin sosiaali- ja terveysalan uudistuksen myötä yhteistyöalueemme Terapiat etulinjaan – ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanke mahdollisti rahoituksen ja toteutuksen. Seurannan mukaan yli 50 prosenttia voi saada avun tällä hoidon tarpeen arviolla ja omahoidolla. Ammattilaisilla jää siten enemmän aikaa auttaa isommista ongelmista kärsiviä, kertoo mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija Mikko Haara Päijät-Soten Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa, sujuvoittaa ja nopeuttaa asiakkaan hoitoa heti ensikontaktista lähtien.​ Terapianavigaattorin ensijäsennyksen jälkeen toimintamalliin kuuluu matalan kynnyksen tuki ja ohjaus omahoitoon, jota toteuttavat sote-keskusten ohjattuun omahoitoon koulutetut ammattilaiset. Lisäksi toimintamalliin kuuluu sote-keskusten mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten tarjoama lyhytterapia. Terapianavigaattori auttaa tunnistamaan myös tarkempaa arviota ja intensiivisempää hoitoa vaativat tilanteet.

Apuna myös sote-alan ammattilaisille 

Sote-ammattilaisia Terapianavigaattori auttaa keräämällä ennakoivasti tietoa, jota asiakkaan auttamiseksi tarvitaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Asiakas itse päättää, haluaako hän antaa tietonsa ammattilaisen käyttöön täytettyään Terapianavigaattorin. 

– Joillekin riittävät yhteenveto omasta tilanteesta ja itsenäisesti toteutettavat mielenterveystalo.fi palvelun omahoito-ohjelmat, eikä yhteydenottoa terveydenhuollon ammattihenkilöön tarvita. Terapianavigaattori on anonyymi ja kaikista muista tietojärjestelmistä erillinen sovellus, joka ei käynnistä suoraan mitään hoitoprosessia, Haara kertoo.

Terapianavigaattori ei sovellu päivystyksellistä apua vaativiin tilanteisiin, kuten psykoosin tai itsetuhoisuuden arvioon. Näissä tilanteissa tulee ottaa viipymättä yhteyttä suoraan terveydenhuollon ammattilaiseen tai yleiseen hätänumeroon 112. Terapianavigaattori ei myöskään ole yleispsykiatrinen arviointityökalu.

Terapianavigaattori on työkalu jokaiselle 

Mielenterveys- ja päihdetyön systeeminen kehittäminen on Päijät-Soten alueella yksi Tulevaisuuden sote-keskushankkeen toimenpide- ja kehittämiskokonaisuus. Sote-keskuksissa mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset työskentelevät yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa niin kutsutussa moniammatillisessa tiimityömallissa.

– Ehkäisevän työn näkökulmasta mielenterveys, lähisuhdeväkivalta, päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet, kuten peliriippuvuus, liittyvät usein toisiinsa. Puheeksi ottaminen ja asiakkaan avun tarpeen tiedostaminen ovat tärkeitä askeleita jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Terapianavigaattori toimii avun tarpeen tunnistamisen työkaluna jo varhaisessa vaiheessa.

Päijät-Sotessa Terapianavigaattorista halutaan tehdä paitsi kaikille alueen asukkaille tuttu, myös organisaation työntekijöiden työkalu työtehtävästä riippumatta.
– Tavoitteena on saada jokainen meillä huomaamaan, ottamaan puheeksi ja ohjaamaan navigaattorin täyttöön, jos huomaa mahdollisesti psykososiaalisesta hoidon tarpeen arviosta olevan hyötyä. 

Terapianavigaattori muuttaa omalta osaltaan sanoista teoiksi valtakunnalliset tavoitteet yhdenvertaisista, kaikkien saatavilla olevista matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Terapianavigaattori ja sen käytön laadun ja vaikuttavuuden seuranta on kehitetty osana Terapiat etulinjaan -hanketta. Terapiat etulinjaan -hanke on yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden yhteiskehittämishanke, jolla toteutetaan mielenterveysstrategiaa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Hanketta koordinoi HUS psykiatria