Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palautumassa normaaliin. Palveluita haittasi keskiviikosta lähtien asiakas- ja potilastietojärjestelmän häiriö, jonka korjauksen ajaksi järjestelmän käyttö jouduttiin keskeyttämään kokonaan torstai-iltapäivänä. Käyttökatko päättyi tänään perjantaina kello 12.30.

Asiakkaiden on hyvä varautua edelleen hieman normaalia pidempiin asiointiaikoihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Odottavat takaisinsoitot pyritään toteuttamaan niin pian kuin mahdollista.

Ne asiakkaat, joiden laboratorioaika jouduttiin häiriön vuoksi perumaan torstain ja perjantain 8.–9.6. aikana, voivat asioida vuoronumerolla Aleksanterinkadun näytteenottokeskuksessa Lahdessa perjantaina 9.6. klo 18 asti ja lauantaina 10.6. klo 10–14. Aleksanterinkadun toimipiste palvelee keskitetysti kaikkia Päijät-Hämeen alueen asiakkaita. Asiakkaita palvellaan vuoronumerolla saapumisjärjestyksessä. Laajennetuilla palveluajoilla pyritään purkamaan häiriön vuoksi syntynyttä jonoa. Fimlab Aleksanteri sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 24 A.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmässä on ilmennyt häiriöitä, jotka aiheuttavat tällä hetkellä laajaa haittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Järjestelmässä alkaa korjauksen takia täydellinen käyttökatko torstai-iltapäivänä. Järjestelmätoimittaja ei ole vielä pystynyt antamaan tarkkaa arviota korjauksen kestosta.

Katkon aikana Terveys-Lifecaren potilastiedot eivät ole ammattilaisten käytettävissä, ja kirjaaminen sekä sanelut tapahtuvat korvaavin menetelmin. Hyvinvointialue pyytää asiakkaita siirtämään kiireettömiä yhteydenottoja myöhemmäksi. Kiireellisen vaivan takia päivystykseen tai sote-keskuksen kiirevastaanotolle hakeutuvia potilaita pyydetään tulostamaan mukaansa omat terveystietonsa ja lääkelistansa, jos mahdollista. Tiedot saa tulostettua Omakanta-palvelusta.

Digiklinikka toimii rajoitetusti katkon aikana, koska potilastietoihin ei ole pääsyä. Takaisinsoittopalvelut saattavat ruuhkautua. Takaisinsoitot pyritään toteuttamaan niin pian kuin mahdollista.

Potilaiden ennalta sovittuja aikoja ei peruta, mutta käynneillä ei välttämättä pystytä toteuttamaan kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä. Jos sovittu aika on tarpeen perua, asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse.

Poikkeuksena ovat laboratoriot, joissa kaikki torstain 8.6. varatut ajat perutaan. Vain kiireelliset päivystysasiakkaat palvellaan. Tilannetta seurataan ja tarpeen mukaan perutaan aikoja perjantailta 9.6.