Päijät-Hämeen hyvinvointialue on laatinut erityisen ICT- eli tieto- ja viestintätekniikan ohjelman vuosille 2024–2026. Ohjelma tavoittelee hyvinvointialueen laajaa digitalisaatiota uudistamalla rohkeasti toimintatapoja ja samalla vähentäen toimintojen kustannuksia.

Edistyvä digitalisaatio parantaa asiakkaan mahdollisuuksia hoitaa omia asioitaan ja tarjoaa hyvinvointialueen johdolle entistä kattavampaa tietoa päätöksentekoon. Ohjelmalla halutaan myös lisätä henkilöstötyytyväisyyttä. Esimerkiksi viime vuosikymmeninä lisääntynyt kirjaamisvelvollisuus vie työaikaa pois vastaanottotyöstä, joten uusi tukiälyn aikakausi auttaa tämän suuntauksen kääntämisessä.

– Teknologia itsessään on pelkkä kulu, mutta teknologian avulla voidaan uudistaa toimintaprosesseja lisäten asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä ja parantaa kustannustehokkuutta. Onnistuakseen tämän kaltainen uudistus edellyttää toimintakulttuuria, jossa tehdään laaja-alaista yhteistyötä ja toimitaan monialaisissa tiimeissä, tietohallintojohtaja Teemu Mäkelä toteaa.

– Tavoitteena on, että vuonna 2026 tietojärjestelmiä ei koeta enää työnteon esteiksi, vaan palveluja kehitetään asiakas- ja ammattilaistyytyväisyys edellä.

Automaatio ja tekoäly näkyvät ulkoisesti

Edellisen ohjelmakauden aikana 2021–2023 perustettiin jo muun muassa digipalvelut ja tietojohtamisen kyvykkyys, tehtiin hyvinvointialuesiirtymä ja vakiinnutettiin samalla oman tietohallinnon toimintakyky.

ICT-ohjelma sisältää kehitysalueita, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeista lähtevän toimintatapojen kehityksen. Ulkoisesti näkyvinä uusina palveluina ovat lisääntyvä automaatio ja tukiäly, joihin liittyvät kehityshankkeet laaditaan helpottamaan arjen palveluita hyvinvointialueen monien sidosryhmien yhteistyönä.

ICT-ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan kehitysaluekohtaisilla mittareilla. Ohjelmaa ohjaavat kansalliset strategiat ja moninainen lainsäädäntö.

Osana laajaa digitalisaatiota Päijät-Hämeen hyvinvointialue käynnistää ICT:n loppukäyttäjäpalvelujen hankinnan kilpailutuksen. Palveluita ovat muun muassa käyttäjä- ja lähituki, työasemat, tulostukset, mobiililaitteet ja lähiverkko. Lisäksi hyvinvointialue valmistelee osallistumista kuntien ja hyvinvointialueiden omistaman Tiera Oy:n laitehankintoja koskevaan yhteishankintaan.

Aluehallitus käsitteli ICT-ohjelmaa ja hankintojen kilpailutusta kokouksessaan 5. helmikuuta.

Oma ohjelma tutkimukselle, koulutukselle ja kehitystyölle

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on tutkimukselle, koulutukselle ja kehitystyölle oma TKKI-ohjelmansa vuosille 2023–2025. Se turvaa ja edistää laadukasta ja pitkäjänteistä tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.

– Ohjelma linjaa ja tukee sitä, että toimintaa tehdään hyvinvointialueen sisällä ja sidosryhmien, kuten maakunnan, ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa hyvinvointialueen päämäärien saavuttamiseksi, TKI-yksikön ja osaamiskeskus Verson johtaja Kirsi Kuusinen-James kertoo.

TKKI-ohjelma nojaa vahvasti palvelustrategiaan ja palvelutasopäätökseen.