Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Terveystalo Oy ovat neuvotelleet Sysmän sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan sopimuksen voimassaoloehtojen kohtuullistamisesta. Ratkaisua ei ole löytynyt neuvotteluteitse, joten hyvinvointialue on saattanut asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut Sysmässä jatkuvat ennallaan oikeuskäsittelystä huolimatta.

Oikeuden ratkaistavana on ennen hyvinvointialueen syntyä solmittu sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistussopimuksen yksipuolinen irtisanomisehto. Sysmän kokonaisulkoistussopimus solmittiin Sysmän kunnan ja Attendo Oy:n välillä elokuussa 2015. Sopimukseen sisältyi 10 vuoden sopimuskauden lisäksi kaksi viiden vuoden optiokautta. Kesällä 2016, vain päiviä ennen niin kutsutun rajoituslain voimaantuloa, Sysmän kunta otti käyttöön sopimuksen mahdollistamat optiokaudet.

Ottamalla optiovuodet käyttöön Sysmän kunta antoi Attendolle oikeuden irtisanoa sopimuksen optiokausien mukaisesti. Sopimus optiovuosineen ulottuu vuoteen 2036 saakka.

Sopimus siirtyi sellaisenaan nykyiselle palveluntuottajalle Terveystalolle vuonna 2018, kun Terveystalo osti Attendon terveyspalvelutoiminnan. Sote-uudistuksen myötä sopimus siirtyi lakiin perustuen Sysmän kunnalta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen.

Neuvotteluissa hyvinvointialue on esittänyt Terveystalo Oy:lle tasapuolisten irtisanomisoikeuksien palauttamista sopimukseen. Hyvinvointialue pitää kohtuuttomana, että tilaajana se on sidottu sopimukseen vuoteen 2036 asti, kun taas palveluntuottaja halutessaan voi irtautua sopimuksesta jopa kymmenen vuotta aikaisemmin.

Terveystalo Oy on katsonut, ettei voi hyväksyä ehdotusta. Näin ollen hyvinvointialue hakee sopimuksen voimassaoloehtojen kohtuullistamiseen ratkaisua käräjäoikeudesta. Terveystalo jatkaa palvelujen tuottamista Sysmässä kuten tähänkin asti riippumatta oikeuskäsittelystä.

Lisätietoja:
Päijät-Hämeen hyvinvointialue, järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen, p. 044 729 7982
Terveystalo Oy, julkisten palvelujen aluejohtaja Pauli Haapanen, p. 050 313 7194