Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen hallintosääntöön kokouksessaan 6.11. Hallintosääntö on kokoelma määräyksiä, joiden perusteella hallinto tulee järjestää hyvinvointialueen sisällä.

Hallintosääntöä muutettiin siten, että yksilöasioiden jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee jatkossa aluehallitus. Myös kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan tehtäviä tarkennettiin. Uutena hallintosääntöön kirjattiin, että jatkossa aluehallitus voi asettaa toimikunnan edistämään aluevaltuustoryhmien poliittista yhteistyötä. Aluehallitus määrittää asettamansa toimikunnan toimintaperiaatteet.

Hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty aluevaltuustossa maaliskuussa 2022. Hallintosääntöä on sen jälkeen päivitetty kolme kertaa. Aluevaltuusto on lisäksi päättänyt 10.10.2022, että hallintosääntöä tarkistetaan valtuustokausittain.

Aluevaltuusto myönsi Tuija Salorannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja nimesi tilalle uuden jäsenen, Pirjo Tiiran. Juha Halme vahvistettiin asiakas- ja osallisuuslautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Erkki Niemisen tilalle. Aluevaltuusto kokoontuu vuonna 2024 yhteensä kuusi kertaa, 4.3., 22.4., 10.6., 16.9., 4.11. ja 9.12.