Päijät-Hämeen hyvinvointialue oli yhteistyötahona Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Tampereen yliopiston sosiaalityön oppiaineen järjestämillä XXVI sosiaalityön tutkimuksen päivillä 15.-16. helmikuuta.

Hyvinvointialueen tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja innovointia koordinoivassa TKI-yksikössä toimiva sosiaalialan osaamiskeskus Verso oli päivillä mukana keskustelemassa ja tuomassa näkyviin alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Esiin tuotiin myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta kiinnostavana työnantajana.

Tapahtumassa kokoontui lähes 500 sosiaalialan asiantuntijaa ja tutkijaa pohtimaan sosiaalityön vaikutuksia, vaikuttavuutta ja niiden mittaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä. Keskusteluissa ja puheenvuoroissa vaikuttavuus tiivistyi usein kohtaamiseen, saavutettavuuteen ja tavoitettavuuteen.

Pääpuheenvuoroissa korostettiin yleistä innokkuutta ja kiinnostusta sosiaalityön vaikuttavuuden osoittamiseen, mutta todettiin sen myös olevan vaikeaa ja tällä hetkellä vielä vähäistä. Sosiaalityö ei aina tavoita avun tarpeessa olevia ja saavuttamaton sosiaalityö ei voi olla vaikuttavaa.

Etsivä sosiaalityö kiteytyy Margi-tutkimusryhmän jäsennyksessä kolmeen käsitteeseen: löydetyt, tavoitetut ja kohdatut.

Ei riitä, että samat avun tarvitsijat löydetään aina uudestaan, vaan heidän auttamiseensa tarvitaan vaikuttavaa, kohtaavaa vuorovaikutusta. Päivien anti kiteytyi siihen, että toivo ja tulevaisuus syntyvät meidän kaikkien tekemistä sosiaalityön arvojen mukaisista ja tutkimukseen perustuvista rohkeista ja aktiivisista teoista – pienistäkin.

Versolta tapahtumassa olivat postereina esillä sosiaalihuollon suositukset -osahanke, NEAR-hanke sekä käytäntötutkimus haavoittuvassa asemassa olevien osallisuudesta. Verson puheenvuoroja kuultiin molempina päivinä: ”Mitä vaikuttavuus ja vaikuttavuusperusteisuus tarkoittavat sosiaalipalveluissa?” sekä ”Osallisuus, tieto ja valta sosiaalityössä” -työryhmissä ja ne herättivät runsaasti kiinnostusta.

Päivien lopuksi esiteltiin Sosiaalityön tutkimuksen seuran uusi hallitus. Hallituksessa jatkaa hyvinvointialueen TKI-yksikön ja Verson johtaja Kirsi Kuusinen-James.