Search
Generic filters

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuukausittaiset tilannekatsausneuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa pidettiin perjantaina 19. elokuuta. Neuvotteluissa ministeriöt seuraavat kaikkien hyvinvointialueiden valmistelua ja sen aikataulua.

– Työtä on ilman muuta vielä paljon tehtävänä, mutta eri kokonaisuuksien valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti, toteaa ma. hyvinvointialuejohtaja Jukka Santala.

Päijät-Hämeessä on ehditty jo hyväksyä aluevaltuustossa hyvinvointialueen toimintaa ohjaava strategia. Parhaillaan valmistellaan palvelustrategiaa sekä esimerkiksi henkilöstöohjelmaa. Palvelustrategia on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa marraskuussa.

Aluehallitus on hyväksynyt talousarvion valmistelua ohjaavan suunnittelukehyksen. Hyvinvointialueelle on luotu myös talouden organisaatiorakenne, ja talousarvion valmistelu etenee sitä noudattaen.  

Hyvinvointialueelle kunnilta siirtyvien opiskeluhuoltopalvelujen valmistelussa rekrytoidaan parhaillaan opiskeluhuoltopalvelujen tulosyksikköpäällikköä.

Hyvinvointialueelle tulevien vaikuttamistoimielinten eli vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston toimintasääntöjen valmistelu on saatu loppusuoralle, ja ne viedään aluehallituksen hyväksyttäviksi loppusyksystä.

Neuvotteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin ICT-muutoksen etenemiseen. Muutoksessa tämän vuoden aikana keskitytään hyvinvointialueen toiminnan kannalta välttämättömimpiin toimiin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen sekä talousjärjestelmän uusimiseen. Tehtävää jää paljon myös vuodelle 2023. Syksyn 2022 aikana saadaan käyttövalmiiksi esimerkiksi uudet sähköpostiosoitteet koko henkilöstölle ja yhteinen intranet käyttöön eri organisaatioista hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 ensimmäisen hyvinvointialuestrategian ohjaamaan toimintaa vuoteen 2025 asti.

Hyvinvointialuestrategia yhdessä kuvassa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arvot ovat luottamus, rohkeus, välittäminen, oikeudenmukaisuus. Perustehtävä eli missio on ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”. Päämäärä eli visio on ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Keskeiset tavoitteet ovat vaikuttavat, kustannustehokkaat sekä saavutettavat palvelut ja erinomainen asiakaskokemus, saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana sekä luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa - asukkaiden parhaaksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia yhdessä kuvassa.

Strategia kuvaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päämäärää ja identiteettiä osana päijäthämäläistä yhteisöä. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on esimerkiksi luoda Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta alan paras julkinen työpaikka Suomessa.

Hyvinvointialueen toiminnalle on luotu tulevaisuuden tavoitekuvaksi ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Hyvinvointialueen perustehtäväksi eli missioksi puolestaan on määritelty ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”.

Hyvinvointialueen toiminnalle on määritelty neljä arvoa: luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus.

Arvojen, vision ja mission lisäksi strategiassa on asetettu kolme päätavoitetta seuraaville vuosille:

1. Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus.

2. Saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana.

3. Luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa – asukkaiden parhaaksi.

Strategiaa täydennetään myöhemmin tänä vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, pelastustoimen palvelutasopäätöksellä sekä hyvinvointialueen talousarviolla ja – suunnitelmalla. Lisäksi hyvinvointialueelle luodaan henkilöstö-, digi- ja data-, toimitila-, omavalvonta-, monituottajuus-, viestintä- ja osallisuusohjelmat.

Strategian valmistelu aloitettiin taustatyöllä jo vuonna 2021, ja varsinainen valmistelu alkoi aluevaltuuston toimikauden alettua maaliskuussa 2022. Valmistelutyössä on aluevaltuuston ja aluehallituksen strategiatyöskentelyn lisäksi kuultu esimerkiksi järjestöjä, tehty väestökysely sekä koottu henkilöstön näkemyksiä strategiasta. Strategian toteutumisen seurannasta vastaavat aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialueen johto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 6. kesäkuuta esittää, että aluevaltuusto hyväksyy laajassa yhteistyössä valmistellun hyvinvointialuestrategian. Strategiassa tehdyt valinnat ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa strategiakauden 2023–2025 ajan.

Strategia kuvaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päämäärää ja identiteettiä osana päijäthämäläistä yhteisöä. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on esimerkiksi luoda Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta alan paras julkinen työpaikka Suomessa.

Hyvinvointialueen toiminnalle on luotu tulevaisuuden tavoitekuvaksi ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Hyvinvointialueen perustehtäväksi eli missioksi puolestaan on määritelty ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”.

Hyvinvointialueen toiminnalle on määritelty neljä arvoa: luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus.

Arvojen, vision ja mission lisäksi strategiassa on asetettu kolme päätavoitetta seuraaville vuosille:

1. Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus.

2. Saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana.

3. Luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa – asukkaiden parhaaksi.

Strategiaa täydennetään myöhemmin tänä vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, pelastustoimen palvelutasopäätöksellä sekä hyvinvointialueen talousarviolla ja – suunnitelmalla. Lisäksi hyvinvointialueelle luodaan esimerkiksi henkilöstö-, toimitila-, omavalvonta- ja viestintäohjelmat.

Strategian valmistelu aloitettiin taustatyöllä jo vuonna 2021, ja varsinainen valmistelu alkoi aluevaltuuston toimikauden alettua maaliskuussa 2022. Valmistelutyössä on aluevaltuuston ja aluehallituksen strategiatyöskentelyn lisäksi kuultu esimerkiksi järjestöjä, tehty väestökysely sekä koottu henkilöstön näkemyksiä strategiasta. Strategian toteutumisen seurannasta vastaavat aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialueen johto.