Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus omavalvontaan. Perusajatuksena on varmistaa, että asukkaat saavat toimivat, oikea-aikaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Seurattavia ja mitattavia asioita ovat palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakaskokemus ja osallisuus. Myös henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia seurataan, samoin asiakkaiden ja henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista ja palvelujen jatkuvuutta.

– Meillä on omavalvontaohjelma, jonka toteutumista seuraamme. Julkaisemme joka neljäs kuukausi raportin havainnoista ja niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä. Ensimmäinen raportti on nyt luettavissa nettisivuillamme, kertoo omavalvontajohtaja Armi Hyry.

Hyvinvointialueiden palveluvalikoima on laaja, niinpä seurattavia mittareitakin on lukuisia. Raporttiin havainnot ja seurantatiedot on kiteytetty mahdollisimman havainnolliseen ja helposti omaksuttavaan muotoon.

Esimerkiksi asiakaspalautteita kertyi neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta 845. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli neljä asteikolla yhdestä viiteen.

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat henkilökunnan ammattitaitoon ja kohteluun. Toisaalta parannetaavaakin kohtelusta löytyi asiakkaiden mielestä. Tiedonsaannissa ja hoitoon tai palveluun pääsyssä koettiin olevan vielä parantamisen varaa.

– Raportin sisältö ja ulkoasu tulee muuttumaan tietojohtamisen kehittymisen myötä. Raportit tulevat päivittymään automaattisesti ja saataville tulee enemmän tietoa. Jatkossa raporttiin tulee tilastotiedon lisäksi mukaan laadullista tietoa, kuten tunnistettuja kehittämiskohteita sekä niiden seurantatietoa, Hyry kertoo.

Ensimmäinen osavuosiraportti on luettavissa hyvinvointialueen sivuilla paijatha.fi.
Suora linkki raporttiin paijatha.fi/wp-content/uploads/2023/06/omavalvonta_tammi_huhtikuu_2023.pdf